MOJA FILOZOFIA

"Rád pomáham ostatným a považujem za najväčšie potešenie v živote vidieť človeka oslobodeného od tieňov, ktoré zatemňujú jeho dni." Moja filozofia L. Rona Hubbarda poukazuje na jeho hlboké osobné presvedčenie, že napriek tým, ktorí prekrúcajú pravdu, musí byť múdrosť zdieľaná so všetkým ľudstvom.

2020-06-30T18:01:11+02:00

Čo je to veľkosť?

Konflikt alebo tolerancia, spolupráca alebo opozícia, láska alebo nenávisť - to sú otázky každodenného života a medzinárodných záležitostí. Aké je teda riešenie vlastného šťastia, keď je vystavené nenávisti? Odpoveďou na túto otázku je nadčasový článok L. Ron Hubbarda, Čo je to veľkosť?

2020-06-29T12:17:12+02:00

Opis Scientológie

Scientológia je relígia, ktorá nie je založené na viere, ale skôr na praktickom použití presnej technológie. V tejto eseji L. Ron Hubbard odhaľuje pôvod Scientológie a načrtáva, ako sa mnoho spôsobov duchovného úpadku môže v konečnej miere prejaviť ako fyzický úpadok, a vyhlásil: „Jedinou skutočne terapeutickou silou v tomto vesmíre je duša.“

2020-06-22T12:52:32+02:00

Skutočný príbeh o Scientológii

Zmätok, rozruch, chaos a ničenie. Tieto rušivé prvky v spoločnosti môžu spôsobiť, že sa svet bude zdať ohromujúci a plný nebezpečenstva. Skutočný príbeh scientológie L. Rona Hubbarda je odhaľujúcou esejou o filozofii, ktorá začala celosvetové hnutie, a o motívoch mocných síl, ktoré profitujú z narušenia pravdy.

2020-06-25T13:15:34+02:00

Osobná integrita

Česť. Pravda. Šľachetnosť. V tejto rozhodujúcej eseji L. Ron Hubbard ide nad rámec toho, čo vysvetľuje skutočný význam integrity, a odhaľuje, že „to, čo je pre vás pravda, je to, čo ste sami pozorovali“. Pán Hubbard vysvetľuje, prečo je pre vašu integritu také dôležité mať odvahu a dôveru, aby ste mohli pozorovať a veriť vo svoju osobnú pravdu.

2020-06-26T15:20:41+02:00