Scientológia

Vyjadrenie OSN o Scientológii v Košiciach

V roku 2008 vydala Organizácia spojených národov oficiálne stanovisko k úspechom Scientológov v Košiciach. Preklad popisu na oficiálnej stránke OSN: Scientologická cirkev a Dianetické centrum Košice založilo v januári 2008 v Košiciach dve

2018-11-14T00:38:55+02:00

Pokus so Scientológiou

Keď som ako Scientológ začínal, urobil som si niekoľko krát zaujímavý test. Povedal som človeku nejaké poznatky zo Scientológie bez toho, aby som sa mu zmienil o tom, že TO JE Scientológia. Reakcie

2014-05-07T18:14:50+02:00

Kódex Scientológa

Kódex Scientológa bol po prvýkrát vydaný v roku 1954. V tomto roku L. Ron Hubbard poskytol Scientológom návod na boj za ľudské práva a spravodlivosť prostredníctvom sociálnych reforiem. Je to životne dôležitý kódex

2018-11-14T00:38:55+02:00

Prečo je Scientológia cirkev?

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova kyrios – „pán“ a z indoeurópskeho základu kewe – „buď silný“. Bežné významy tohto slova tiež zahŕňajú „zhromaždenie“ duchovnú silu oddelenú od sily svetskej a „duchovné náboženstvo,

2018-11-14T00:38:55+02:00

Ako Scientológia funguje?

Ako Scientológia funguje? Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti. Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vyvíjaní Scientológie, L. Ron Hubbard objavil technológiu na oslobodenie ľudského ducha tým človeku umožnil, aby skutočne

2018-11-14T00:38:55+02:00

Čo je Scientológia?

Čo je Scientológia? Scientológia je relígia vytvorená L. Ron Hubbardom, ktorá človeku ponúka jasne udanú cestu k úplnému a jasnému porozumeniu svojej skutočnej duchovnej podstate a jeho vzťahu so sebou samým, rodinou, skupinami,

2013-02-12T09:24:09+02:00