XV.III Prečo sú materiály OT dôverné?

Pretože pochopenie a schopnosť používať OT materiály závisia na úplnom, dosiahnutí skorších stavov vedomia a schopností podľa Tabuľky klasifikácie gradácie a vedomia. A tak sú tieto materiály vydávané po gradiente len tým, čo

2016-02-11T19:42:34+02:00

XIV.II Čo je to Clear?

Clear je názov pre určitý stav dosiahnutý vďaka auditingu, alebo človek, ktorý tento stav dosiahol. Clear je bytosť, ktorá už viac nemá svoju reaktívnu myseľ, a tak netrpí žiadnymi zlými efektmi, ktoré môže

2016-02-11T19:40:19+02:00

Title