Žltý stan pomoci 1

Bezplatné školenia pre neziskovky v Košiciach:

Ak ste riaditeľom neziskovky, policajného zboru alebo zásahovej záchrannej jednotky alebo vedúci školenia pre personál a chcete školenie pre niektorú z dole uvedených tém urobte následovné.

Vyžiadajte si školenie pre vašu organizáciu cez kontaktný formulár.

Uveďte následovné:

1. Tému, ktorá váz zaujala

2. Počet ľudí, ktorých chcete vyškoliť

3. Navrhnite miesto, dátum a čas školenia

Školenia sú poskytnuté za symbolickú cenu, ktorá zahrňuje cenu študijných materiálov a nevyhnutné náklady spojené s personálom dodávajúcim školenie.

Na spoluprácu sa vopred tešíme.

Dôvod prečo to ponúkame za symbolickú cenu je ten že týmto chceme pomôcť ľuďom a organizáciam, ktoré už pomáhajú aby mohli pomáhať ešte viac.

Témy školení:

INDIVIDUÁLNE KURZY SA DODÁVAJÚ PRE NASLEDUJÚCE OBLASTI:
• Študijná technológia –vyzbrojí vás študijnými schopnosťami, ktoré vám umožnia rýchlo porozumieť akémukoľvek predmetu.
• Komunikácia — naučte sa vzorec ľudskej komunikácie, a ako sa stať expertom v jeho používaní.
• Pomoc pri chorobách a zraneniach – know–how na to ako zmierniť bolesť, urýchliť zotavenie a podporiť liečenie oslovením ľudskej duše.
• Príčina útlaku? – Náchylnosť k nehodám? Príliš často chorý? Odpoveď leží v skrytom vplyve antisociálnej osobnosti. Naučte sa ako rozoznať a zvládnuť takú
osobu.
• Ako riešiť konflikty – porozumejte základnému zákonu, ktorý vysvetľuje, prečo je niekedy ťažké konflikty vyriešiť a naučte sa know-how ako navrátiť pokoj a
harmóniu do každého vzťahu.
• Riešenie pre nebezpečné prostredie – vojna, terorizmus a pohromy, to všetko prispieva k narastajúcemu nebezpečnému prostrediu. Naučte sa zvládať prevalcovanie,
ktoré osoba pociťuje, keď čelí pohrome.
• Základy organizovania – tu sú jednoduché základy zorganizovania akejkoľvek aktivity – ľahko a rýchlo.
• Vyšetrovanie — ako použiť logiku a rozum na určenie príčiny akéhokoľvek zlyhania v živote a zvrátiť vývoj.
• Prostriedky na lepšie zvládanie práce – princípy a metódy na zvýšenie efektívnosti, zvládanie zmätkov a vyčerpanosti.
• Z čoho sa skladá porozumenie – vneste lepšiu komunikáciu do vašich vzťahov.
• Emocionálna tónová škála – naučte sa ako presne predvídať správanie iných a ako zistiť komu môžete dôverovať.
• Dynamiky existencie — vaše osobné prežitie je spojené s vašou rodinou, skupinami, ľudstvom a dokonca aj s prostredím. Tu nájdete ako môžete zlepšiť svoje prežitie
vo všetkých oblastiach svojho života.
• Riešenie drogového problému – drogy sú najzávažnejšou pohromou našej spoločnosti. Naučte sa efektívne riešenia ako pomôcť komukoľvek skoncovať s drogami.
• Integrita a čestnosť — získajte odpovede na znovunájdenie sebaúcty a osobnej integrity.
• Etika a kondície — základy etiky a zlepšovania stavov v živote, aby ste dokázali robiť správne rozhodnutia.
• Úlohy a ciele — získajte schopnosť uskutočňovať svoje plány a dosahovať svoje ciele a sny.
• Manželstvo — efektívne metódy nie len na to ako dosiahnuť, aby manželstvo fungovalo, ale tiež ako prinavrátiť lásku a priateľstvo, ktoré kedysi existovalo. 
• Deti — metódy a princípy ako prebudiť to najlepšie v dieťati a v sebe.
• Základy Public Relations (vzťahov s verejnosťou) — naučte sa ako získať podporu pre svoje projekty a akcie, ako komunikovať svoje nápady a dosiahnuť, aby boli akceptované.
Vytrénujeme vás alebo členov vašej organizácie v zručnostiach, ktoré použijete na zlepšenie svojho prežitia.

Kurz Dobrovoľného duchovného, špecialistu na odozvy pri pohromách je krátky, jednoduchý kurz dodávaný v stanoch našej putovnej Kavalkády Dobrovoľných duchovných alebo v miestnych organizáciách po celom svete. Vhodný pre hasičov, záchranárov, policajtov a iných rôznych iných záchranárov.

Tento tréning je efektívny a poskytuje vám:
• Skutočné riešenia v časoch stresu, nebezpečenstva alebo núdze.
• Know-how na to ako študovať nejaký predmet, ako ho pochopiť a okamžite ho začať používať.
• Schopnosť komunikovať, počúvať a porozumieť, čo je najdôležitejšia schopnosť v medziľudských vzťahoch.
• Spôsob ako pomôcť jedincovi, ktorý trpí chorobou alebo fyzickými ťažkosťami, je zmätený alebo preťažený.
• Ako rozoznať útlak a zvládať ho.
• Schopnosti zorganizovať čokoľvek, dokonca aj za prítomnosti zmätku alebo chaosu.
• Techniky, ktoré môžu použiť existujúce pomocné výbory, tímy rýchleho nasadenia a jednotlivci, aby zlepšili svoje schopnosti rýchlo a s istotou konať, keď čelia akejkoľvek pohrome. 

Regards,
Juraj Duňa
European Volunteer Minister Tour Manager
Mob.: +421 940 381 440
Žltý stan pomoci 2 

 

 

Pre viac info kliknite na:

 
alebo volajte priamo ☎️ Ing. Juraj Duňa:
+421 948 693 833