Čo je Scientológia?2022-01-18T15:59:09+02:00

Scientológia, to sú odpovede na otázky mysle, duše a života

Scientológia je praktická filozofia

 

Definícia Scientológie

Slovo Scientológia, vytvorené L. Ron Hubbardom, pochádza z latinského scio, čo znamená “vedieť v tom najúplnejšom význame slova” a z gréckeho slova logos, čo znamená „štúdium“. Scientológia teda predstavuje štúdium múdrosti či znalosti.

Scientologia
0
nahratých prednášok
0
rokov múdrosti
0
publikovaných slov

Scientológia je presná a exaktná

Scientológia používaná trénovaným aj netrénovaným človekom dokáže zlepšiť zdravie, inteligenciu, schopnosti, správanie, zručnosti a výzor ľudí.

L. Ron Hubbard, zakladateľ Scientológie

L. Ron Hubbard bol americký filozof, humanista a spisovateľ. Je držiteľom stoviek ocenení a uznaní za jeho neoceniteľný humanitárny prínos pre ľudstvo. L. Ron Hubbard dal svojej filozofii meno Scientológia. Toto slovo znamená (z latinského scio a gréckeho logos): štúdium múdrosti alebo tiež znalosť o tom, ako vedieť.

„Filozofia môže byť len cestou k znalosti. Znalosť sa nedá nikomu do hlavy natlačiť. Keď má človek k dispozícii cestu, môže po nej ísť a zistiť, čo je pre neho naozaj pravdivé. A to je Scientológia.”

Najčastejšie otázky a odpovede

Od svojho oficiálneho vzniku v roku 1954 sa Scientológia rozrástla do celého sveta. Dnes ju tvorí viac ako 10,000 scientologických organizácií v 165 krajinách sveta. A tieto čísla neustále rastú. V skutočnosti je Scientológia najrýchlejšie rastúcou relígiou v histórii. Práve kvôli tomuto priťahuje nesmierny verejný záujem a neustále otázky. Týchto otázok sú stovky:

VI.VIII Stal sa L. Ron Hubbard Clearom?2018-11-14T00:38:58+02:00

Áno. Aby zmapoval cestu pre iných, musel sa ním stať sám.

XVII.I Používajú Scientológiu lekári, školy, sociálni pracovníci, podnikatelia a ľudia ostatných profesií?2016-02-11T19:51:11+02:00

Áno. Tí, čo používajú Scientologickú technológiu, aby zlepšili výsledky, ktoré dosahujú vo svojich odboroch úsilia, sú členmi všetkých týchto profesií.

Školy a univerzity vo viacerých krajinách používajú študijné metódy L. Ron Hubbarda ku zlepšeniu gramotnosti a študijného úspechu, skupiny drogovej rehabilitácie používajú jeho drogovo-rehabilitačnú technológiu aby úspešne zbavili ľudí užívania drog, lekári dodržujú základné princípy Dianetiky, aby urýchlili uzdravenie svojich pacientov a podnikatelia používajú organizačné postupy L. Ron Hubbarda, aby robili úspešné obchody.

Scientológia sa používa vo všetkých sférach života a keď sa používa štandardne, dosahuje jednotné výsledky. Preto existuje ťažko nejaká oblasť spoločenského alebo obecného záujmu, kde sa stretnete s ľuďmi, ktorí používajú len nejaký aspekt technológie L. Ron Hubbarda.

XVII.II Aký názor má Scientológia na deprogramátorov a skupiny, ktoré sa pokúšajú donútiť ľudí, aby odsúdili svoje náboženstvo, ktoré si vybrali?2018-11-14T00:38:58+02:00

Títo takzvaní „deprogramátori“, lepšie popísaní ako psychiatrickí depersonalizátori sú finančne motivovaní jedinci, ktorí unášajú iných ľudí pre zisk. Ich metódy zahrňujú vymývanie mozgov, odopieranie jedla a spánku a rôzne formy mučenia.

Takéto aktivity sú jasne proti zásadám dodržovaným Scientológmi a preukázalo sa, že sú rovnako protizákonné. Psychiatrickí depersonalizátori išli vo viacerých krajinách do väzenia pre svoje násilie a ilegálne metódy.

Situácia, v ktorých rodiny vyjadrili starosť o členov rodiny angažujúcich sa v rôznych náboženstvách, môže byť zvyčajne zvládnutá komunikáciou. Nikto sa nepotrebuje uchyľovať k násiliu a nepotrebuje ziskuchtivcov, aby vyriešili situáciu zmätku a nervozity.

Cirkev neprepáči používanie násilia a hlása a presadzuje to, že každý človek má neodcudziteľné právo na vlastnú vieru.

XVII.III Existujú nejaké zákony proti Scientologickej praxi?2016-02-11T19:50:20+02:00

Samozrejme, že nie. V skutočnosti cirkev dostala početné uznania, pochvaly a potvrdenia o legalizácii od rôznych vlád za to, čím prispela spoločnosti v oblasti vzdelania, drogovej a alkoholovej rehabilitácie, znížením zločinnosti, v oblasti ľudských práv, v pozdvihnutí mravných hodnôt a vo veľa ďalších oblastiach.

XVII.IV Je Scientológia aktívna v krajinách a spoločenstvách Čierneho kontinentu?2016-02-11T19:49:58+02:00

Samozrejme. Podľa presvedčenia cirkvi „Všetci ľudia akejkoľvek rasy, farby alebo náboženského vyznania bolí stvorení s rovnakými právami“. A tak, nie sú stanovené žiadne obmedzenia v tom, kto môže dostať a mať zisk zo Scientologických služieb.

Existujú Scientológovia všetkých rás, farieb a náboženských prostredí.

Napríklad sú dianetické a Scientologické organizácie v Ghane, Zaire, Zimbabwe, Etiópii a Sierre Leone spoločne s inými krajinami a čierny Scientológovia používajú Scientologickú technológiu vo svojich spoločenstvách, kedykoľvek je to nutné. Cirkev presadzuje, aby Oddelenie etnických záležitostí špecificky ovplyvňovalo a pracovalo s menšinami.

XVII.V Počul som, že Scientológovia robia dobré veci pre spoločnosť. Aké sú nejaké špecifické preklady?2016-02-11T19:49:32+02:00

Tieto aktivity by samy osebe zaplnili celú knihu, ale tu je niekoľko príkladov, ktoré sú typické pre veci, ktoré i Scientológovia robia po celom svete.

Scientológovia pravidelne organizujú akcie darovania krvi, aby darovali krv chorým, Červenému krížu a iným podobným organizáciám. Pretože Scientológovia neužívajú škodlivé drogy, táto darovaná krv neobsahuje drogy, je vítaná tými, čo sú zodpovední za starostlivosť o zdravie.

Scientológovia pravidelne organizujú akcie na získanie hračiek, jedla a oblečenia, aby urobili život šťastnejší pre tých, čo to potrebujú.

Každoročne v sezóne sviatkov sú obzvlášť aktívny v tejto oblasti. Napríklad v Kalifornii v centre Hollywoodu Scientológovia stavajú na každé Vianoce „Zimnú scénu rozprávkovej zeme“, doplnenú vianočným stromčekom, Santa Klausom a dokonca „snehom“, tvoriacim tradičné vianočné prostredie pre deti, ktoré by možno žiadne iné nevideli.

Skupina Scientológov v Kanade trávi každoročne veľa týždňov zakladaním fondov, aby sponzorovali pobyty v letných táboroch pre chudobné deti.

Členovia cirkvi používajú svoje umelecké talenty, aby prinášali nové skúsenosti a radosť deťom organizovaním bábkových predstavení v ústavoch pre siroty, v školách a predajných priestoroch a kúzelnícke programy pre deti v detských domovoch.

Scientológov je možné nájsť v mnohých spoločnostiach, prispievajúcich k starostlivosti o staršie osoby. Navštevujú domovy pre dôchodcov a usporadúvajú zábavné predstavenia, kreslia obrázky alebo len prídu na krátku návštevu a porozprávajú sa so staršími občanmi.

Stretnete sa tiež so Scientológmi, ktorí pomáhajú „v poriadkových akciách“ a rovnako pomáhajú zraneniam v nemocniciach pre veteránov. Scientológovia prevzali vedúcu úlohu v boji proti zneužívaniu drog aktívnym vzdelávaním štátnych úradníkov a spoločenských skupín o nebezpečenstve drog a riešení týchto problémov. Existuje veľa skupín, ktoré využívajú technológiu L. Ron Hubbarda a oslobodzujú ľudí od škodlivých účinkov drog.

Technológia L. Ron Hubbarda zaoberajúca sa tým ako študovať, bola a je používaná Scientológmi na celom svete, aby pomohla študentom či učiteľom. Jedno takéto miesto, kde táto technológia urobila hlavné nájazdy v boji s negramotnosťou, je v Južnej Afrike, kde dobre cez milión rodných Afričanov zlepšilo svoju schopnosť študovať.

Ďalšou dôležitou oblasťou aktivít je pre Scientológov zvýšenie noriem mravnej úrovne v spoločnosti. Scientológovia na celom svete distribuovali desiatky miliónov výtlačkov nenáboženského etického kódexu nazvaného „Cesta ku šťastiu“, ktorý je teraz k dispozícii vo viac než dvadsiatich rôznych jazykoch. Používanie tohto kódexu viedlo k znovuoživeniu cieľa pre ľudí všetkých dôb, ktorí používajú jednoduché pravdy vo svojich životoch a v prostredí okolo nich.

Cirkev a mnoho jej členov sa rovnako angažuje v aktivitách medzi náboženstvami, ktorých hlavnou snahou bola aj práca s hlavnými predstaviteľmi iných náboženských vyznaní v oblastiach dialógu medzi týmito náboženstvami, náboženskej slobody, ústavného zákona a vydania výtlačkov „náboženstvo v spoločnosti“, všetko je smerované k ochraňovaniu a napomáhaniu náboženskej slobody pre každého.

Ďalšou zvyčajnou aktivitou pre Scientológov je odhaľovať a vykoreňovať porušovanie ľudských práv páchaných psychiatriou. Veľa Scientológov to robí ako členovia Občianskej komisie pre Ľudské práva (CCHR), reformnej skupiny, ktorá bola založená cirkvou v roku 1969.

Členovia tejto skupiny aktívne skúmajú psychiatrické zneužívanie a dávajú to na známosť prostriedkom, zákonodarcom a iným skupinám podieľajúcim sa na ochrane Ľudí pred brutálnymi psychiatrickými technikami. Takéto praktiky ako psychochirurgia, elektrošoková terapia a podávanie nebezpečných psychiatrických drog zničilo mysle a životy miliónom ľudí.

Vďaka snahám Scientológov pracujúcich pre CCHR (Občiansku komusiu za ľudské práva) sa zvýšilo povedomie verejnosti o katastrofálnych výsledkoch psychiatrických metód a boli podniknuté hlavné kroky pre vylúčenie takýchto praktík mimo zákon.

XVII.VI Pokúša sa Scientológia ovládať svet?2016-02-11T19:48:53+02:00

Nie. Cieľom Scientológie je, ako ho vyjadril L. Ron Hubbard, vytvorenie „civilizácie bez šialenstva, bez zločinov a bez vojny, kde schopní môžu prosperovať a čestní Ľudia môžu mať svoje práva a kde má človek slobodu, aby mohol stúpať k väčším výškam…“

„Nesnažíme sa o žiadnu revolúciu. Usilujeme len o evolúciu do vyšších stavov bytia pre človeka ako jedinca a pre spoločnosť.“

XVII.VII Prečo bola Scientológia viackrát na súde?2016-02-11T19:48:21+02:00

Cirkev bola na súde vo viacerých krajinách, aby potvrdila právo náboženskej slobody. Ako jeden z príkladov poslúži Austrália, právna akcia ohľadne cirkvi priniesla významné víťazstvo, ktoré veľmi rozšírilo náboženskú slobodu po celej zemi.

Keď v Spojených štátoch cirkev použila Akt informačnej slobody tým, že vzala vládnych činiteľov k súdu a považovala ich za zodpovedných a povinných dodať vysvetlenie o vydaní dôležitých dokumentov pre verejnosť o rôznych veciach, bolo to ohlásené ako potrebná a dôležitá akcia pre zaistenie čestnosti vo vláde.

V určitých prípadoch cirkev využila súdy k ochrane svojich materiálov chránených autorským právom alebo k zaisteniu toho, že ich práva a práva ich členov budú chránené.

Po dobu cirkevných dejín niekoľko bezohľadných individualít bez svedomia, chtivých po peniazoch, spozorovali ako Scientológia prosperuje, ako sa rýchlo šíri, a tak zneužili právny systém, aby sa pokúsili napchať si vlastné vrecká. V malej hŕstke takýchto prípadov i napriek tomu zlyhali.

XVII.VIII Prečo je niekedy Scientológia považovaná za kontroverznú?2016-02-11T19:47:58+02:00

Ako u všetkých nových myslení i na Scientológiu útočia neinformovaní ľudia a tí, ktorí cítia, že ich neodcudziteľné práva a záujmy sú ohrozené.

Pretože Scientológovia otvorene a účinne obhajovali príčiny spoločenskej reformy, stali sa terčom útoku. Pre tieto neodcudziteľné záujmy – ktoré lipnú na skoršom stave, ktorá ničila spoločnosť – Scientologická technológia, ktorá robí schopné ešte schopnejším, predstavuje vážnu hrozbu. Nasledujú potom útoky a pokusy zastaviť používanie Scientologickej technológie.

Keď cirkev prikročí k zvládaniu útokov, konflikt rýchlo pritiahne pozornosť tlače (médií), ktorá žije z kontroverzie. Nehľadiac na ničím neopodstatnenú povahu tvrdenia útočníkov, reportéri slobodne propagujú kontroverziu. Usilujú potom o zastavenie Scientológie spojením sa s mediálnymi prostriedkami chrliacimi a obnovujúcimi vzniknutú kontroverziu.

Scientológia vždy prekvitala a prosperovala napriek útokom. V každom prípade, v ktorom boli vytvárané verejné debaty, zámerné a nehorázne správy o Scientológii a jej zakladateľovi boli spoločným menovateľom. Keď sa preukáže, že tieto správy sú klamstvá, kontroverzia rýchlo zmizne a nahradí ju pravda o Scientológii, t.z., čím cirkev naozaj je a čo robia jej členovia. Zdroj týchto útokov a kontroverzie, ktorú vytvorili, je podrobne popísaný v 31. kapitole knihy “What is Scientology”.

XVII.IX Prečo je Scientológia v opozícii proti psychiatrii?2016-02-11T19:47:32+02:00

Ako nevlastné deti nemeckého diktátora Bismarcka a neskôr Hitlera a nacistov, formovala psychiatria a psychológia filozofický základ pre masové vyvražďovanie ľudí v I. a II. Svetovej vojne. Psychiatria používa elektrický šok, mozog mrzačiaci psychochirurgiu a myseľ poškodzujúce drogy, aby zničila človeka a urobila ho „poslušným a tichým“ v mene „liečenia“.

Psychiatrické metódy zahŕňajú vraždenie ľudských bytostí a ich duševného zdravia sú cirkvou odmietané. Scientológovia sa pokúšajú vytvoriť svet bez vojny, šialenstva a kriminality. Psychiatria sa snaží vytvoriť svet, kde je človek znížený do stavu robota alebo narkomana, živej mŕtvoly, čiže človeka žijúceho iba biologicky tak, aby mohol byť ovládaný.

Zásadný rozdiel medzi Scientológiou a psychiatriou je v tom, že psychiatri rutinne hovoria svojim pacientom to, o čom si myslia, že s nimi nie je v poriadku. To podsúva klamstvá alebo nápady, ktoré nie sú pravdivé pre človeka samotného, a tak psychiatrická „terapia“ porušuje základnú integritu človeka.

Na druhej strane Scientologická technológia umožňuje človeku, aby si sám zistil zdroj svojich problémov a dáva mu schopnosť zlepšovať kondície vo vlastnom živote a vo svojom okolí.

Zásadný rozdiel spočíva v skutočnosti, že Scientológia uznáva, že človek je duchovná bytosť, zatiaľ čo psychiatri vidia človeka ako zviera. Scientológia je náboženstvo. Psychiatria je v silnom rozpore so všetkými náboženstvami, pretože nespoznáva dokonca ani to, že človek je duchovná bytosť.

Scientológovia vonkoncom nesúhlasia s vynútenými a škodlivými psychiatrickými metódami, nedobrovoľnou hospitalizáciou a liečením, násilným omamovaním, elektrokonvulznou šokovou terapiou, lobotómiou a s inými psychochirurgickými operáciami.

Podľa vyznania Scientologickej cirkvi liečenie chorôb duševného pôvodu by nemalo byť akceptované v náboženských odboroch. Dôvodom je to, že násilné psychiatrické terapie zapríčiňujú duševné otrasy. Psychiatria prinajlepšom potlačuje životné problémy a prinajhoršom zapríčiňuje vážne škody, nenapraviteľné zhoršenie stavu v živote človeka a dokonca smrť.

XVII.X Prečo sú niektorí ľudia proti Scientológii?2016-02-11T19:46:47+02:00

Existujú určité vlastnosti a duševné postoje, ktoré zapríčiňujú, že určité percento populácie sa zúrivo stavia proti akejkoľvek zlepšovacej aktivite alebo skupine. Toto malé percento spoločnosti (asi 2 a pol percenta) nemôže pripustiť skutočnosť, že Scientológia je úspešná pri zlepšovaní podmienok na celom svete. Týchto 2 a pol percent je proti akejkoľvek zlepšovacej aktivite. Dôvod toho, že sú tak fanaticky proti Scientológii je, že robí viac pre pomoc spoločnosti než ktorákoľvek iná skupina.

Tí, čo sú rozčúlení, keď vidia, že sa človek stáva lepším, sú v menšine v porovnaní s miliónmi tých, ktorí ochotne prijali Scientológiu a jej snahy vytvoriť duševne zdravú spoločnosť a viac slobody pre človeka.

XVI.I Bude to stáť za to, nechať svoje dieťa vyštudovať za auditora?2016-02-11T19:45:40+02:00

Predovšetkým to poskytne mladému človeku istotu a vedomosti pri zaoberaní sa akýmkoľvek možným druhom ľudských problémov či už vo vzťahoch medziľudských, rodinných, organizačných, etických, morálnych alebo náboženských.

Za druhé by to malo zaistiť povolanie, náplňou ktorého je pomoc ľuďom zo všetkých oborov a spoločenských vrstiev, aby získali Väčšie uvedomenie a rešpekt pre seba i ostatných.

Auditori sú žiadaní v každej Scientologickej cirkvi a misii na celom svete. Preto by vaše dieťa naplnilo dopyt po auditoroch a štedro prispelo k pretváraniu sveta na duševne zdravšie a bezpečnejšie miesto tým, že by vyštudovalo na auditora.

XVI.II Môže človek profesionálne auditovať?2016-02-11T19:45:12+02:00

Áno. Je veľa Scientologických duchovných, ktorí auditujú na plný úväzok a je to ich životné povolanie. Auditing zaisťuje užitočnú profesiu, pretože v nej stále pomáhate ľuďom a neustále vidíte zázračné výsledky na svojich preclearoch. Je veľmi uspokojujúce vedieť, že robíte Ľudské životy šťastnejšími a duševne zdravšími. Audítori sú veľmi cenní a veľmi žiadaní.

Názor L. Ron Hubbarda na audítorov je známy: „Myslím na audítora ako na človeka s dostatkom elánu, aby s tým niečo urobil. Táto vlastnosť je vzácna a táto vlastnosť je extrémne odvážna. To je môj názor a poznanie, že audítori sú medzi hornou desatinou dvadsatiny inteligentných ľudských bytostí. Ich vôľa konať, ich motívy, ich schopnosti pochopiť a používať sú silnejšie než v akejkoľvek inej profesii.“

Môže niekto robiť Scientologickú profesiu nejakým iným spôsobom než tým, že je duchovným?2018-11-14T00:38:58+02:00

Áno, existujú tisíce Scientológov – profesionálov, ktorí pracujú na plný úväzok v cirkvách a misiách po celom svete ako riadiaci pracovníci alebo administratívny personál.

Sú tam rovnako tí, ktorí podporujú rozširovanie Scientológie na základe pohovoru s človekom alebo vďaka reformným skupinám cirkvi a tí, čo pracujú v úrade pre mimoriadne záležitosti, angažujú sa v zlepšovaní spoločnosti v právnej činnosti. Všetci poskytujú užitočné profesie, pretože každá z nich napomáha expanzii Scientológie a tým umožňuje viac a viac ľuďom mať zisky z ich technológie.

XV.I Ako by ste popísali stav Operujúceho thetana?2016-02-11T19:43:19+02:00

OT (Operujúci thetan) je stav duchovného vedomia, v ktorom je človek schopný ovládať seba i svoje okolie. OT je niekto, kto vie, že vie a vie pôsobiť pozitívne a prospešne pre prežitie na všetkých svojich dynamikách. On bol úplne oboznámený so svojimi schopnosťami thetana a môže ochotne a vedome byť príčinou nad životom, myslením, hmotou, energiou, priestorom a časom.

Ako sa človek stáva čím ďalej viac OT, stáva sa schopnejším, rozhodnejším a zodpovednejším.

XV.II Čo to znamená Operujúci thetan, OT?2016-02-11T19:42:57+02:00

Operujúci thetan je stav bytia nad Clearom. Názov Thetan označuje duchovnú bytosť a operujúci znamená „schopný fungovať bez závislosti na veciach“. Operujúci thetan OT je schopný ovládať hmotu, energiu, priestor a čas viac než byť týmito vecami ovládaný.

Výsledkom toho je, že OT je schopný byť príčinou po celý život.

Na Moste existujú početné auditovacie stupne, pomenované OT úrovne. Ľudia na týchto úrovniach postupujú do stavu úplného OT a stávajú sa na tejto ceste viac a viac OT.

XV.III Prečo sú materiály OT dôverné?2016-02-11T19:42:34+02:00

Pretože pochopenie a schopnosť používať OT materiály závisia na úplnom, dosiahnutí skorších stavov vedomia a schopností podľa Tabuľky klasifikácie gradácie a vedomia. A tak sú tieto materiály vydávané po gradiente len tým, čo poctivo dosiahli všetky skoršie stavy.

XIV.I Ako dlho trvá, než sa človek stane Clearom?2016-02-11T19:41:00+02:00

U každého jednotlivca sa to líši, ale trvá to v priemere asi jeden až dva roky ísť hore zo spodku Tabuľky stupňov až ku Clearovi v závislosti na tom, koľko času niekto strávi každý týždeň na svojom auditingu.

Tí, ktorí dostávajú intenzívny auditing a nezastavujú sa na tejto ceste, postupujú rýchlejšie.

XIV.II Čo je to Clear?2016-02-11T19:40:19+02:00

Clear je názov pre určitý stav dosiahnutý vďaka auditingu, alebo človek, ktorý tento stav dosiahol. Clear je bytosť, ktorá už viac nemá svoju reaktívnu myseľ, a tak netrpí žiadnymi zlými efektmi, ktoré môže spôsobiť reaktívna myseľ.

XIV.III Ako sa niekto stane Clearom?2018-11-14T00:38:58+02:00

Jednoducho tým, že urobí prvý krok v Scientológii alebo ďalší krok podľa Tabuľky klasifikácie, graduácie a vedomia a potom pokračuje hore po úrovniach usporiadaných v tejto tabuľke.

XIV.IV Čo môžete robiť keď ste Clear?2016-02-11T19:39:29+02:00

Clear je schopný byť v živote príčinou viac než naň reagovať. Clear je racionálny v tom, že vytvára najlepšie možné riešenia s tými údajmi, ktoré má a zo svojho hľadiska. Clear doťahuje veci dokonca a zvládne ich viac ako predtým než sa stal Clearom.

Nech bola úroveň vašich schopností predtým, než ste sa stali Clearom akákoľvek veľmi sa zvýši po tom, čo sa ním stanete.

XIV.V Keď sa niekto stane Clearom stratí svoje emócie?2016-02-11T19:38:55+02:00

Nie, naopak, Clear je schopný používať a prežiť akúkoľvek emóciu. Jedine bolestné, reaktívne, nekontrolované emócie odídu z jeho života. Cleari sú veľmi zodpovední ľudia. Keď je niekto Clearom, je viac sám sebou.

Jedinou stratou je strata negatívna, reaktívna myseľ, ktorá bránila človeku, aby bol sám sebou.

XIV.VI Keď už Cleari nemajú viac reaktívnu myseľ, prečo stále potrebujú dostávať auditing?2016-02-11T19:38:21+02:00

Existuje viac stavov vedomia a schopností, ktoré môžu byť dosiahnuté nad stavom Clear, pretože on je Clear len na prvej dynamike. Keď už je človek raz Clearom, chce pokračovať v auditingu, aby dosiahol tieto vyššie stavy.

XIV.VII Môže Clear dostať nádchu alebo môže ochorieť?2016-02-11T19:37:56+02:00

Clear môže stále ešte ochorieť, ale stáva sa to menej často ako predtým, než sa stal Clearom.

Inými slovami, Clear má telo a telo je občas náchylné k rôznym chorobám. Ale, keď už nemá viac reaktívnu myseľ, je oveľa viac príčinou a nie je nepriaznivo ovplyvňovaný veľa vecami, ktoré zapríčiňovali psychosomatické choroby predtým ako sa stal Clearom.

Mimochodom, posudzovanie Cleara len podľa jeho zdravia by bola chyba, pretože tento stav má dočinenie s človekom samotným, nie s jeho telom.

XIV.VIII Spia a jedia Cleari?2016-02-11T19:37:25+02:00

Celkom určite.

XIV.IX Sú Cleari dokonalí?2016-02-11T19:36:59+02:00

Nie, nie sú dokonalí.

Byť Clearom neznamená, že napríklad človek, ktorý nemal žiadne vzdelanie, náhle, vzdelanie získa. Znamená to, že všetky schopnosti človeka môžu byť zmobilizované aby venovali veľkú pozornosť problémom, na ktoré naráža a že všetky údaje, ktoré má v rezervách svojej analytickej mysli, sú mu k dispozícii pre riešenie týchto problémov.

XIII.I Ako auditing zvláda fyzickú bolesť alebo nepokoj?2016-02-11T13:47:19+02:00

Dianetický auditing sa používa, aby pomohol zvládnuť fyzické bolesti alebo nepokoj pochádzajúci z reaktívnej mysle.

XIII.II Aký je v Scientológii rozdiel medzi cestou auditingu a cestou štúdia?2018-11-14T00:38:58+02:00

Odkaz na Tabuľku klasifikácie, postupu a vedomia najlepšie vysvetlí rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi.

Na pravej strane tejto tabuľky sú rôzne stupne, ktorými človek prechádza, keď dostáva auditing. Každý stupeň v zozname má stĺpec pre „získanú schopnosť“, ktorý popisuje zvýšené úrovne vedomia a schopnosti dosiahnuté na každom stupni. V auditingu človek pracuje smerom k zlepšeniu seba samého a k získaniu poznania a obnovenia svojej duchovnej prirodzenosti a schopností. Dosahuje to po gradiente (postupné priblíženie sa k niečomu, krok za krokom), takže tieto stavy bytia, ktoré sú zdanlivo „príliš vysoko nad človekom“ môžu byť dosiahnuté s relatívnou ľahkosťou.

Ľavá strana tabuľky popisuje postupné kroky štúdia, pri ktorých človek získava poznatky a schopnosti potrebné k auditovaniu iných na každej úrovni. Každý kurz na zozname zahrňuje popis predmetu, ktorý je na tej úrovni študovaný. V štúdiu sa človek učí o rôznych aspektoch života za účelom pomoci druhým.

Tieto dve rozdielne cesty sú súbežné. Optimálne je, keď človek ide oboma cestami. Tabuľka je pre človeka vodítkom od tej doby, čo sa po prvýkrát zoznámil so Scientológiou a ukazuje mu základné poradie, v ktorom dostane auditing a štúdium.

XIII.III Čo môže napraviť auditing?2016-02-11T13:46:02+02:00

Auditing nie je záležitosťou nápravy vecí v tradičnom zmysle slova.

Auditing sa nerobí preto, aby sa dalo do poriadku telo alebo aby sa vyliečilo čokoľvek fyzické a takisto E-meter nič nelieči.

Avšak v procese auditingu, v ktorom sa človek stáva šťastnejším, schopnejším a viac si uvedomujúcim seba ako duchovnú bytosť, choroby, ktoré majú psychosomatický pôvod (znamená to, že myseľ robí telo chorým) často zmiznú.

XIII.IV Čo získam auditingom?2016-02-11T13:45:40+02:00

Scientologický auditing je dodávaný v špecifickom poradí, ktoré zvláda závažnejšie bariéry, na ktoré ľudia narážajú, keď sa snažia dosiahnuť svoje ciele. Keď dostanete auditing, začnete poznávať, že sa meníte a vaše pohľady na život sa zlepšujú a že sa stávate schopnejším.

V Scientológii vám nebude povedané, kedy ste skončili auditing – vy to budete vedieť sami, pretože iba vy môžete presne vedieť, čo prežívate. To vám dáva istotu, že ste dosiahli to, čo chcete dosiahnuť z každého auditingu.

Nepochybne dôjde k preukázateľným alebo viditeľným zmenám. Môže sa zvýšiť vaše IQ, môžete vyzerať zdravšie a šťastnejšie a ľudia môžu mať poznámky k tomu ako spokojne vyzeráte, alebo ako si lepšie vediete vo svojom zamestnaní. Takéto výsledky sú produktami auditingu. Každý človek pozná, kedy ich dosiahol.

XIII.V Funguje auditing skutočne vo všetkých prípadoch?2016-02-11T13:45:19+02:00

Dianetické a Scientologické technológie sú veľmi presné a dobre overené postupy, ktoré fungujú v 100% prípadoch, u ktorých sú štandardne používané.

Jedinou podmienkou je to, že preclear tam musí byť z vlastného rozhodnutia a musí dodržovať po dobu auditingu pravidlá pre preclearov, aby boli zaistené optimálne výsledky.

Cirkev nedáva žiadne záruky výsledkov, pretože auditing je niečo, čo vyžaduje aktívnu účasť človeka samotného. Auditing nie je niečo, čo sa človeku robí, je to niečo, čo sa robí a človek sa toho aktívne zúčastňuje.

XIII.VI Je v poriadku brať akékoľvek drogy, keď ste v Scientológii?2018-11-14T00:38:58+02:00

Okrem antibiotík a iných lekárom predpísaných liekov, nie. Užívanie akýchkoľvek iných drog, ako sú pouličné drogy alebo psychiatrické drogy, je zakázané.

Ak má niekto zdravotné alebo zubné problémy vyžadujúce si liečenie a praje si brať nejaké lieky iné než antibiotiká, mal by informovať zodpovedajúceho člena personálu a konzultovať to so svojim lekárom, alebo zubárom.

Drogy sa väčšinou berú kvôli úniku z nežiaducich emócií, bolesti alebo vnemov.

V Scientológii sa rieši príčina týchto nežiaducich stavov a ľudia nemajú potrebu alebo túžbu po drogách. Drogy otupujú ľudí a robia ich menej vnímavými. Cieľom Scientológie je urobiť ľudí bystrejšími a vnímavejšími.

Drogy sú v podstate jedy. Malé množstvo môže pôsobiť ako stimulátor, alebo ako sedatívum, ale väčšie množstvo pôsobí ako jed. Drogy tiež otupujú ľudské zmysly a pôsobia na reaktívnu myseľ, takže osoba stráca kontrolu a je viac ovplyvňovaná svojou reaktívnou mysľou, čo je veľmi nežiadúci stav.

Navzdory tvrdeniam psychiatrov, že lekárske drogy sú “všeliekom”, ony nanajvýš zakryjú to, čo je naozaj zlé a v tom najhoršom prípade naozaj človeku ublížia. Skutočným riešením je zvládať zdroj ľudských problémov – a to sa docieľuje v Scientológii.

XIII.VII Koľko hodín auditingu denne ľudia dostávajú?2016-02-11T13:42:18+02:00

To záleží na konkrétnom auditovacom programe daného človeka.

Niekto dostane viac alebo menej hodín auditingu než iní, ale priemerne by to malo byť 2 a 1/2 hodiny denne.

Auditing prináša najlepšie výsledky, keď sa robí intenzívne, prinajmenšom 12 a 1/2 hodiny týždenne. Čím intenzívnejšie je niekto auditovaný, tým rýchlejší pokrok robí, pretože nezabŕdava do bahna bežných životných rozladení a zmätkov.

Preto je najlepšie zariadiť sa pre mnohohodinový nepretržitý auditing, napríklad 50 – 100 hodinový, minimálne 12 a pol hodiny týždenne.

Samozrejme, že človek stále nedostáva auditing, takže keď áno, najlepšie šance k tomu, aby robil rýchly pokrok, je intenzívny auditing.

XIII.VIII Môže byť niekto v auditingu exterior (v stave mimo tela)?2016-02-11T13:41:55+02:00

Exteriorizácia je stav thetana, človeka samotného, keď je mimo svoje telo buď s plným vnímaním alebo bez neho, ale ešte je schopný kontrolovať a zvládať telo. Exteriorizácia je osobná záležitosť každého jednotlivca. Je známe, že veľa, Scientológov sa dostalo mimo svoje telo, takže by vás to vôbec nemalo prekvapiť keď sa vám to stane tiež v nejakom bode vášho auditingu.

To sa môže v auditingu prihodiť kedykoľvek. Keď sa človek dostane von z tela dosiahne istoty, že je sám sebou a nie svojim telom.

XIII.IX Prečo človek musí čakať šesť týždňov, aby mohol dostať auditing, ak predtým pravidelne užíval lieky?2016-02-11T13:41:33+02:00

Výskum ukázal, že to trvá prinajmenšom takto dlho, kým vyprchá účinok liekov.

A jednoducho auditing nie je taký efektívny, pokiaľ sú v systéme lieky, nakoľko osoba pod vplyvom liekov je menej pozorná a môže sa dokonca stať hlúpou, prázdnou, zábudlivou, falošnou alebo nezodpovednou.

XIII.X Zabráni mi užívanie antibiotík v tom, aby som dostal auditing?2016-02-11T13:41:10+02:00

Nie. Antibiotiká fungujú rozdielne od liekov. Preclear, ktorý berie antibiotiká na základe lekárskeho predpisu, by mal túto skutočnosť oznámiť Riaditeľovi procesingu, ale to mu nezabráni v tom, aby dostal auditing. Veľa ľudí prehlasuje, že antibiotiká zaberajú rýchlejšie a efektívnejšie, keď v rovnakom čase dostávajú aj auditing.

XIII.XI Zúčastňujú sa všetci členovia cirkvi auditingu a tréningu?2016-02-11T13:40:48+02:00

Áno, samozrejme.

XII.I Kedy môžem začať študovať kurz Scientologického duchovného?2016-02-11T13:39:33+02:00

Tento kurz môže študovať ktorýkoľvek Scientológ, ktorý študuje Scientológiu alebo Dianetiku. Tento kurz poskytuje zhodnotenie najväčších svetových náboženstiev, pôvod náboženstiev a filozofie Scientológie, Scientologické etické kódexy a cirkevné ceremónie. Človek sa rovnako naučí dodávať služby a vykonávať základné povinnosti duchovného.

XII.II Ako dlho trvajú kurzy v Scientológii?2018-11-14T00:38:58+02:00

Každý kurz trvá tak dlho ako trvá.

Študent prechádza jednotlivým kurzom svojim vlastným tempom, riadi si sám svoj pokrok. Ako dlho to trvá, to záleží na tom, ako dôkladne používa Študijnú technológiu a ako poctivo dokončuje každý bod na svojom kontrolnom liste predtým než postúpi k ďalšiemu bodu.

Dĺžka každého kurzu záleží rovnako na tom, koľko hodín týždenne študuje. Priemerne trvajú Scientologické kurzy asi od niekoľkých dní (pri najpočiatočnejších kurzoch) do niekoľkých mesiacov (pri pokročilejšom štúdiu).

Úvodné kurzy sú naplánované na jeden týždeň pri 2 a pol hodine štúdia denne. Akademické štúdium na audítora trvá zvyčajne dva týždne pri štyridsiatich hodinách týždenne pre každú individuálnu úroveň.

Doba požadovaná k ukončeniu pokročilejších kurzov je dosť značná. Saint Hillský špeciálny inštruktážny kurz, ktorý je chronologickým štúdiom Scientológie a Dianetiky od roku 1948 do dnešnej doby, zaberie približne jeden rok pri štyridsiatich hodinách štúdia týždenne.

Tento kurz poskytuje Scientológovi celkový filozofický a technický vývoj tohto odboru a je to najrozsiahlejší študijný kurz v Scientológii.

Cirkevný personál zaisťuje profesionálne a dôkladné vyškolenie audítorov, aby mohli dosahovať u svojich preclearov najlepšie výsledky.

XII.III Ako prebiehajú Scientologické kurzy?2016-02-11T13:38:31+02:00

Scientologické štúdium je unikátne.

Každý kurz sa robí podľa kontrolného listu. Kontrolný list je zoznam materiálov, rozdelených do častí, kde je vypracovaná teória a praktické kroky, ktoré keď sú ukončené, privedú človeka k ukončeniu štúdia. Body, ktoré obsahuje kontrolný list, ako knihy, nahrávky prednášok a iné písomné materiály predstavujú požadovanú znalosť predmetu.

Každý študent sa pohybuje po svojom kontrolnom liste svojou vlastnou rýchlosťou. Toto je zárukou, že nikto nie je nikdy zdržovaný pomalšími študentmi a nikto nie je pod tlakom rýchlejších študentov.

Vyškolený odborný asistent kurzu je vždy k dispozícii pre pomoc študentovi, aby mu poradil presné materiály, odpovedal na jeho otázky a zaistil, aby používal štandardnú študijnú technológiu pre dosiahnutie úplných ziskov zo štúdia.

XII.IV Ako sa líši štúdium Scientológie a Dianetiky od štúdia filozofie alebo iných náboženstiev?2016-02-11T13:38:07+02:00

Hlavný rozdiel je v tom, že štúdium Scientológie a Dianetiky dáva človeku prostriedky pre praktické použitie v živote. Zatiaľ čo štúdium iných filozofií alebo náboženstiev môže poskytnúť zaujímavé informácie, jedine v Scientológii dostane človek presné prostriedky, ktoré potrebuje, aby zmenil a zlepšil svoje životné podmienky.

XII.V Čo by mal človek začať študovať ako prvé?2016-02-11T13:37:40+02:00

Prvým krokom, ktorý by mal človek urobiť vo svojom štúdiu Scientológie, je prečítať si knihu Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví alebo Scientológia: Základy myslenia.

Môže to študovať na korešpondenčnom kurze, ktorý je určený k tomu, aby pomohol človeku pochopiť úplné základy kníh L. Ron Hubbarda a aby sám pre seba zistil, čo Scientológia je.

Lekcia kurzu sa ukončí a pošle poštou odbornému asistentovi korešpondenčného kurzu, ktorý ich ohodnotí a informuje študenta spiatočnou poštou aké je jeho hodnotenie a o akýchkoľvek častiach tejto knihy, ktoré by nepochopil.

Po ukončení knihy alebo externého kurzu by mal ísť do cirkvi a navštíviť jedného z registrátorov z Divízie pre verejnosť, ktorý mu môže pomôcť rozhodnúť sa, ktorý kurz by mal urobiť ako ďalší.

Je k dispozícii veľa rôznych služieb. Napríklad existuje veľa kurzov pre zlepšenie života na tému manželstva, detí, práce, vzťahov s inými ľuďmi a osobnej integrity. Tie pomáhajú človeku pohnúť sa v určitej životnej oblasti zo stavu efektu do stavu príčiny.

Alebo je tu Hubbardov Dianetický Seminár, ktorý využíva techniky dianetického auditingu založenej na Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví, poskytujúc človeku toľko dianetického auditingu, koľko chce a dávajúc mu skúsenosti s aplikovaním Dianetiky na iných ľuďoch.

Je tu tiež kurz Komunikáciou k úspechu, ktorý učí základným komunikačným schopnostiam, ktoré človek potrebuje, aby bol úspešný v spoločnosti alebo v iných situáciách.

Konkrétne je najlepšie pohovoriť si s človekom, aby sa zistilo, ktorý z množstva dostupných kurzov je najvhodnejší pre to, čo chce človek vo svojom živote zvládnuť alebo zlepšiť.

XII.VI Čo môže človek získať zo Scientologických a Dianetických kurzov?2016-02-11T13:37:07+02:00

Štúdium dáva človeku poznatky a prostriedky na lepšie zvládanie života. Základným údajom v Scientológii je, že to, čo sa človek naučí je hodnotné iba do takej miery, do akej to môže byť použité a keď to človeku pomáha lepšie si viesť v živote.

A z tohto dôvodu je Scientológia správne pomenovaná ako aplikovaná náboženská filozofia.

Informácie a technológia, ktoré sa človek učí, nie sú určené len pre zvýšenie jeho chápania (aj keď to sa rozhodne stane tiež), ale sú pre POUŽÍVANIE.

I keď sa mnohí Scientológovia stali praktikujúcimi duchovnými, mnohí ďalší jednoducho používajú tieto údaje vo svojom každodennom živote, v zamestnaní a u svojich priateľov a členov rodiny. Podávajú správy o tom, že vedia lepšie čeliť životu, ich schopnosti sa zvýšili a sú šťastnejší, pretože víťazia v životnej hre.

XII.VII Kedy môžem študovať Scientologické kurzy?2016-02-11T13:36:33+02:00

Vo väčšine Scientologických cirkví je otvorené od 9.00 rána do 22.00 večera v pracovných dňoch a od 9.00 rána do 18.00 večera cez víkend. V tejto dobe je k dispozícii niekoľko rôznych kurzov.

XII.VIII Kedy skutočne získam skúsenosti s auditovaním ostatných?2016-02-11T13:36:05+02:00

Po každom väčšom študijnom kurze v Scientológii nasleduje internship (prax). Je to obdobie auditovania ostatných pod dohľadom technického experta. Týmto spôsobom sú auditorské schopnosti vybrúsené na veľmi vysokú úroveň odbornej dokonalosti.

XII.IX Môžem dostať auditing pred tým než začnem študovať?2016-02-11T13:35:42+02:00

L. Ron Hubbard napísal veľakrát o skutočnosti, že 50% prínosov človeka je zo štúdia a 50% z auditingu. Je skutočne nemožné dostať sa do vyšších Scientologických úrovní auditingu bez súčasného štúdia.

Preto, aby človek získal zo Scientológie čo najviac, robí pokroky vo svojom štúdiu zároveň so zrovnateľnou mierou pokroku v auditingu.

XII.X Sú supervízori Scientologických kurzov vysokoškolsky vzdelaní?2016-02-11T13:35:19+02:00

Podľa demografických prieskumov veľká časť Scientológov ukončila vysokú školu alebo univerzitu. Mimochodom to nie je nevyhnutná podmienka pre to, aby sa niekto stal supervízorom Scientologických kurzov.

V Scientológii existuje veľmi presná technológia, ako kontrolovať a úspešne pomáhať študentom po dobu ich kurzov. Všetci supervízori Scientologických kurzov sú vyškolení v tejto technológii, aby zaistili, že študenti získajú zo svojho štúdia čo najviac.

XI.I Aký je rozdiel medzi Dianetikou a Scientológiou?2016-02-11T13:29:09+02:00

Dianetika je technológia, ktorá odhaľuje zdroj nežiadúcich pocitov a emócií, nehôd, zranení a psychosomatických chorôb a ktorá podáva spôsoby na zvládanie týchto stavov.

Dianetika pochádza z gréckeho diaskrz a latinského nousduša. Ďalej je definovaná ako „to, čo spôsobuje duša telu“.

Scientológia je štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe, vesmíru a inému životu. Používa sa na zvýšenie duchovnej slobody, inteligencie, schopnosti a aby človeku umožnila uskutočniť svoju vlastnú nesmrteľnosť.

Dianetika a Scientológia sú samostatné obory, ale dodávanie každého z nich má spoločné niektoré prostriedky, ako E-meter a základné pravidlá auditingu.

XI.II Čo je Dianetika?2016-02-11T13:28:34+02:00

L. Ron Hubbard objavil jediný zdroj stresu, ťažkostí, pochybností o sebe a psychosomatických chorôb – reaktívnu myseľ.

V jeho knihe Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví podrobne popísal reaktívnu myseľ a vypracoval praktickú technológiu, ktorá sa dá ľahko naučiť, ako sa dá reaktívna myseľ zvládnuť a dosiahnuť tak stav Clear. Touto technológiou je Dianetika (čo znamená „skrz myseľ”).

XI.III Čo je to myseľ?2016-02-11T13:28:05+02:00

Myseľ je v podstate komunikačný a kontrolný systém medzi tetanom, duchovnou bytosťou, ktorou je človek sám, a jeho prostredím. Skladá sa z obrázkov mentálnych predstáv, ktoré sú záznamami minulých skúseností. Jedinec používa svoju myseľ, aby zaujal postoj k problémom týkajúcich sa prežitia a vyriešil ich a aby smeroval svoje úsilie podľa týchto riešení.

X.I Aká je najlepšia kniha na čítanie pre začínajúceho Scientológa?2016-02-11T13:26:53+02:00

Je to Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví, ktorá je stále najpredávanejšou svojpomocnou knihou a je rovnako knihou doporučovanou začiatočníkom, ktorí sa zaujímajú o myseľ a o to, ako funguje. Táto kniha bola bestsellerom viac než šesťdesiat rokov.

V roku 1977 Týždenník vydavateľov pomenoval Dianetiku: Modernú vedu o duševnom zdraví ako „možno stále najlepšie predávanú nekresťanskú knihu na Západe”. V roku 1988 Týždenník vydavateľov udelil Dianetike svoju prestížnu „Cenu storočia“ za viac než 100 týždňov na jeho zozname bestsellerov, oficiálne ju tým označujú za stále najpredávanejšiu svojpomocnú knihu číslo 1.

Keď má človek väčší záujem začať so širokým súhrnom výskumu a objavov L. Ron Hubbarda o človeku ako o duchovnej bytosti a o základných princípoch života, prvou doporučovanou knihou je Scientológia: Základy myslenia.

X.II Je ťažké tým knihám porozumieť?2016-02-11T13:26:26+02:00

Vôbec nie. Dá sa im celkom ľahko porozumieť. Záleží na tom, o ktorý aspekt Scientológie a Dianetiky sa najviac zaujímate. Ktorýkoľvek cirkevný knihovník môže odporučiť najlepšie poradie, v ktorom by sa mali knihy čítať.

X.III Kde je možné zakúpiť knihy L. Ron Hubbarda?2016-02-11T13:25:56+02:00

Všetky jeho knihy sú k dispozícii v Scientologických misiách a cirkvách. Veľa z jeho kníh sú rovnako k dispozícii vo všeobecných kníhkupectvách a v knižniciach vo všetkých veľkomestách na celom svete.

Ktoré knihy by mal človek čítať, aby získal potrebné informácie o nasledujúcich veciach ?

1. Dianetika:

 • Základná obrázková kniha Dianetiky: Modernej vedy o duševnom zdraví
 • Dynamiky života
 • Dianetika: Vývoj vedy
 • Detská Dianetika

2. Základné zásady Scientológie:

 • Základná obrázková kniha Scientológie
 • Scientológia: Základy myslenia
 • Scientológia: Nový pohľad na život
 • Scientológia 0 – 8: Kniha základov

3. Svojpomoc, testy a procesy:

 • Purifikácia – Ilustrovaná odpoveď na drogy
 • Čisté telo, čistá myseľ: Účinný purifikačný program

4. Zvládanie a zásady komunikácie:

 • Dianetika 55!

5. Predvídanie ľudského chovania a porozumenie ľuďom:

 • Veda o prežití

7. Ako zvýšiť úspech v zamestnaní.

 • Problémy práce
 • Ako žiť, aj keď som riaditeľom

8. Základné zásady organizácie:

 • Organizačný kurz riadiaceho pracovníka

9. Základné princípy riadenia:

 • Série riadenia, zväzky 1, 2 a 3

10. Etické zásady a ako ich používať pre produktívnejší život .

 • Úvod do Scientologickej etiky

11. Študijné metódy:

 • Základná študijná príručka
 • Učenie ako sa učiť
 • Študijná schopnosť pre život
 • Ako používať obrázkový slovník pre deti

12. Postupy zlepšenia ľudského duchovného uvedomenia a schopností:

 • Tvorenie ľudských schopností
 • Pokročilé postupy a axiómy
 • Scientológia 8 – 8008
 • Scientológia 0 – 8

13. Minulé životy a ako sa týkajú súčasného života:

 • Žili ste pred týmto životom?
 • História človeka

14. Použitie základnej Scientologickej technológie pre pomoc ľuďom, aby mohli zlepšiť životy:

 • Príručka dobrovoľného duchovného

Tieto knihy napísal L. Ron Hubbard alebo boli zostavené z jeho prác a v súčasnosti je niekoľko tuctov Scientologických a dianetických kníh k dispozícií v Scientologických cirkvách.

X.IV Ako sa môže človek stať šťastnejším vďaka knihe?2016-02-11T13:25:04+02:00

Kľúčom ku šťastiu je vedomosť. Scientologické a dianetické knihy obsahujú vedomosti, ktoré môže človek skutočne používať vo svojom živote.

Ľudia sú šťastnejší vďaka tomu, že sú schopní dosiahnuť tieto zlepšenia.

IX.I A čo je s tými, ktorí si nemôžu dovoliť dávať peňažné dary za služby?2016-02-11T13:23:20+02:00

Medzi Scientologickými cirkvami existuje bezplatné Scientologické centrum, kde tí, ktorí si nemôžu dovoliť peňažné dary, môžu dostať zdarma auditing od študentov, ktorí sa trénujú za scientologických duchovných.

Veľa Scientologických služieb je zdarma a vedomosti sú prístupné všetkým ľuďom.

Sú tam tiež knihy a bezplatné prednášky pre verejnosť, nedeľné bohoslužby a iné náboženské služby, na ktoré nie sú žiadne náklady. Knihy je možné dostať v miestnej oblasti buď v Scientologickej cirkvi, verejnej knižnici alebo miestnej knižnici.

Je však zaujímavé, že akonáhle sa človek stane viac príčinou vďaka používaniu Scientologickej technológie vo svojom živote, zvyčajne nepotrebuje alebo nechce bezplatné služby veľmi dlho.

Stane sa schopným udržať si dobré zamestnanie a tým pádom schopným zaplatiť výmenou za služby, ktoré chce.

Duchovní v tréningu môžu dostať zdarma auditing od iných študentov, zatiaľ čo sa venujú svojmu štúdiu.

IX.II Ako je platený Scientologický personál?2018-11-14T00:38:58+02:00

Plat sa čas od času a v rôznych cirkvách líši. Zamestnanci sú platení úmerne k množstvu peňažných darov, ktoré dostávajú ich jednotlivé organizácie. Zamestnanci tiež majú pod kontrolou, koľko vyprodukujú na základe toho, ako dobre každý z nich vykonáva svoju prácu.

Scientologický personál rozhodne nie je motivovaný peniazmi a v žiadnom prípade v žiadnej cirkevnej štruktúre nie je platený prehnane. Scientologickí zamestnanci sú motivovaní túžbou pomáhať a nie zbohatnúť.

IX.III Je cirkev zisková?2016-02-11T13:22:07+02:00

Nie. Scientologické cirkvi sú neziskové organizácie, pretože peňažné dary sa všetky vracajú späť na podporu a expanziu Scientológie.

IX.III Koľko to stojí, aby sa človek stal Clearom?2016-02-11T13:21:26+02:00

Náklady sú u každého človeka iné v závislosti na tom, ktorou cestou ku Clearovi pôjde.

Jedna cesta, je platiť za profesionálny auditing a nechať sa úplne týmto spôsobom auditovať až hore ku Clearovi.

Preferovanou cestou je vyštudovať na auditora a ko-auditovať (navzájom sa auditovať) s iným Scientologickým študentom. Cesta ko-auditingu ku Clearovi vyžaduje ďaleko menej financií než profesionálny auditing plus je tam to, že niekto pomáha inému človeku k pokroku. Pretože dodávať profesionálny auditing je pre organizáciu oveľa drahšie (keďže si vyžaduje niekoľko zamestnancov pre služby jednému členovi cirkvi, peňažné dary sú nutne vyššie).

Miery peňažných príspevkov za štúdium sú oveľa ekonomickejšie a stimulujúce ľudí čo študujú, zatiaľ čo sa ko-auditujú bez nákladov do stavu Clear.

Nehľadiac na to, ktorú cestu si človek vyberie pre dosiahnutie stavu Clear, všetci čo k nemu dospeli, vyjadrujú neoceniteľnosť zvýšenej duchovnej slobody, ktorú dosiahli.

IX.IV Prečo človek musí dávať peňažné dary jednotlivým organizáciám za ich služby?2016-02-11T13:20:51+02:00

Scientológické cirkvi a misie sú samostatné spoločnosti a majú oddelené finančné záznamy. Peňažné dary, ktoré prichádzajú do každej cirkvi za služby dodané touto cirkvou, musia byť samostatne uložené v banke a musia sa viesť presné záznamy v náväznosti s účtovnými postupmi a zákonmi danej krajiny.

IX.V Prečo dávajú Scientológovia peňažné dary?2016-02-11T13:20:22+02:00

Niektoré cirkvi majú systém desiatkov, iné od svojich členov požadujú, aby platili nájomné za miesto, náboženské obrady a služby.

V Scientologickej cirkvi členovia dávajú peňažné dary na auditing alebo na štúdium, ktoré chcú získať. Tieto príspevky Scientológov sú základným zdrojom finančnej podpory cirkvi a fondu všetkých programov spoločenstva a Scientologických aktivít pre zlepšenie spoločnosti.

Od Scientológov sa nepožaduje, aby odovzdávali desiatky alebo dávali peňažné dary.

V ideálnom prípade by mali byť dianetické a Scientologické služby zdarma a všetci Scientológovia by si to priali. Ale to nie je životná realita.

Keď si človek uvedomí náklady na dodanie jedinej hodiny auditingu, ktorý vyžaduje značne vyškolených odborníkov a náklady na mimoriadne výdaje udržovania cirkevných pozemkov s budovami, potreba peňažných darov je zrazu jasná.

Systém peňažných darov v Scientológii je najspravodlivejší, pretože tí, ktorí používajú vybavenie cirkvi, sú tými, čo najviac rovno prispievajú na náklady, na údržbu a na jej nepretržitú existenciu. Samozrejme, že sa neočakávajú žiadne peňažné dary od tých, čo nedostávajú auditing alebo neštudujú. Brány cirkvi sú vždy otvorené pre tých, ktorí si prajú dozvedieť sa viac o filozofii Scientológie, či už budú ich členmi alebo nie.

Sú tam nahrané prednášky L. Ron Hubbarda, úvodné prednášky, k dispozícii sú knihy, ľudia k zodpovedaniu otázok a samozrejme najtradičnejšie cirkevné aktivity ako nedeľné bohoslužby, kázanie, svadby, krst, pohreb, teda všetko, čo je poskytované bez akýchkoľvek potrebných peňažných darov.

Scientológia nemá stáročia hromadený majetok a bohatstvo ako iné náboženstvá.

Musí si nájsť vo svete svoju cestu podľa ekonomiky dnešnej spoločnosti.

Peňažné dary Scientológov udržujú fungujúcu cirkev v činnosti, financujú jej všeobecné programy spoločenskej reformy, robia Scientológiu známou pre ľudí, ktorí by možno inak nikdy nemali príležitosť mať ju k dispozícii a používať, a pomáhajú tvoriť šťastné a príjemné prostredie pre každého.

VIII.I Ako je Scientológia organizovaná?2016-02-11T13:19:03+02:00

Existuje „Materská cirkev“, ktorou je Medzinárodná Scientologická cirkev. Havné sídlo má v Los Angeles. Je zodpovedná za cirkevné vedenie zvyšku Scientologických cirkví na celom svete, ktoré sú organizované systémom hierarchie nie nepodobným katolíckej cirkvi.

VIII.II Čo je to Sea organizácia?2018-11-14T00:38:58+02:00

Sea organizácia zvyčajne zmieňovaná ako Sea Org je náboženský rád, ktorý existuje v rámci formálnej štruktúry cirkvi. Skladá sa z najoddanejšieho Scientologického personálu, ktorý sa rozhodol zasvätiť svoj život dodávaniu a expanzii Scientológie.

Sea organizácia nemá žiadnu samostatnú spoločenskú štruktúru alebo totožnosť a jej členovia pracujú pre rôzne iné Scientologické cirkvi a podliehajú ako všetci ďalší zamestnanci tejto cirkvi príkazom a inštrukciám správnej rady.

Sea Org bol založený v roku 1967 a naraz fungoval na určitom množstve lodí.

Bol založený na pomoc L. Ron Hubbardovi s výskumom skorších civilizácií a aby robil dohľad nad organizáciami Scientologickej cirkvi po celom svete kvôli zachovaniu expanzie Scientológie. Je rovnako poverený dodávaním pokročilých Scientologických služieb.

Sea organizácia si ponecháva svoje meno na oslavu skutočnosti, že život zakladateľa bol spojený hlavne s morom. Existuje, aby pomohla udržovať funkčnosť Scientológie.

VIII.III Čo je to Servisná organizácia Flag Ship?2016-02-11T13:18:17+02:00

Servisná organizácia Flag Ship (angl. Flag Ship Service Organization – FSSO) sídli na palube lode 450 stôp dlhej, pomenovanej Freewinds a je pokročilým náboženským miestom, kde sa dodáva Scientológom auditing na úrovni pomenovanej Nové OT VIII a špecializované štúdium.

VIII.IV Čo je to Servisná organizácia Flag?2016-02-11T13:17:55+02:00

Servisná organizácia Flag, (angl. Flag Ship Organization – FSO), často zmieňovaná ako „Flag“, sídli na Floride v Clearwater, USA.

Dodáva pokročilé duchovné štúdium a auditing. Ponecháva si svoje meno z dní, keď bolo používané k pôsobeniu z admirálskej lode Apollo (“Flag” znamená v navigačnom zmysle “admirálska loď alebo loď, ktorá dáva príkazy iným lodiam”).

VIII.V Čo je Úrad pre zvláštne záležitosti?2016-02-11T13:17:32+02:00

Úrad pre zvláštne záležitosti, (angl. Office of Special Affairs – OSA), sa zaoberá právnymi záležitosťami cirkvi. Rovnako zverejňuje fakty o práci Scientológie v oblasti zlepšovania spoločnosti, informuje vládu, médiá, iné náboženstvá a ostatné skupiny s podobnými záujmami ako má cirkev. OSA rovnako dohliada na cirkevné programy spoločenskej reformy, medzi ktorými sú tie, ktoré efektívne zvládajú porušovanie ľudských práv človeka.

VIII.VI Čo Scientologická cirkev alebo misia v skutočnosti robí?2016-02-11T13:17:00+02:00

K hlavným aktivitám Scientologických cirkví a misií patrí školenie Scientologických duchovných a poskytovanie auditingu. Cirkev rovnako vykonáva nedeľné služby, svadby, pohreby a krst a dodáva iné cirkevné služby. Cirkev pomáha človeku, aby sa stal schopnejším pomôcť sám sebe aj iným. To je dosahované štúdiom a auditingom.

VIII.VII Čo sú to poľní členovia personálu?2018-11-14T00:38:59+02:00

Poľní členovia personálu (angl. Field Staff Members – FSMs) sú jednotliví Scientológovia, ktorí šíria Scientológiu, poskytujú knihy tím priateľom, členom rodiny a kolegom; ktorí majú záujem a privádzajú (alebo vyberajú) ľudí pre cirkev. Sú menovaní svojou najbližšou organizáciou. Pretože oni sami mali prínosy z Dianetiky a Scientológie, prirodzene sa o ne chcú podeliť s ostatnými.

VIII.VIII Je pravda, že ľudia v Sea orgu podpisujú zmluvu na miliardu rokov?2016-02-11T13:16:14+02:00

Áno, je to pravda. Je to symbolický dokument, ktorý podobne ako sľuby zasvätenia v iných náboženstvách a organizáciách slúžia ako prejav večného záväzku človeka cieľom, účelom a zásadám Scientologickej relígie. Členovia Sea orgu zasvätili svoje životy práci pre tieto ciele a pre svet bez vojny, drog, zločinu a negramotnosti.

VIII.IX Kde sídli Scientologická cirkev?2016-02-11T13:15:43+02:00

Scientologické cirkvi a misie existujú po celom svete. V rôznych krajinách je naozaj veľa cirkví a ešte ďaleko viac misií.

VIII.X Koľko ľudí pracuje v Scientologickej cirkvi?2016-02-11T13:14:38+02:00

Počet zamestnancov je v každej cirkvi rôzny. Malé cirkvi ich majú aj 20 a veľké viac než 500.

VIII.XI Prečo je všetko v Scientológii chránené autorským právom a ochrannou známkou?2016-02-11T13:14:08+02:00

Scientológia a Dianetika sú technológie, ktoré fungujú, keď sú používané presne. Keď sú pozmenené, výsledky nie sú také isté.

Z tohto dôvodu je technológia chránená autorským právom a slová a symboly reprezentujúce túto technológiu sú chránené ochrannou známkou. Za týchto okolností nikto nemôže niečo prekrucovať, pretože to naozaj nie je štandardná Scientológia a Dianetika.

V skutočnosti sa veľa ľudí snažilo okrádať a ťažiť z technológie Dianetiky a Scientológie…

Tieto odbory boli vyvinuté pre duchovnú spásu a nie pre niečie osobné obohatenie. Vďaka vlastníctvu týchto chránených názvov a autorských práv cirkev zabráni akciám so zlým zámerom.

VIII.XII Prečo má Scientológia svojich duchovných? Sú všetci Scientológovia duchovní?2016-02-11T13:13:43+02:00

Scientologická cirkev má svojich duchovných, ktorí dodávajú Scientologické náboženské služby členom cirkvi. Len tí, čo sa výslovne zapísali do Scientologického duchovného kurzu a absolvovali ho (vrátane nevyhnutných podmienok) a spĺňajú požiadavky pre vysvätenie sú Scientologickými duchovnými.

VIII.XIII Scientológia je filozofia. Prečo musí byť organizovaná?2016-02-11T13:13:22+02:00

Scientológia je aplikovaná náboženská filozofia. Organizácia je potrebná preto, aby sa dala technológia k dispozícii ľuďom a učila ich používať ju.

VII.I Aké prínosy môže mať človek zo Scientológie?2016-02-11T13:10:58+02:00

V prehľade úspešných príbehov napísaných Scientológmi, existuje niekoľko všeobecných scenárov, ktoré sa opakujú. Jedným z nich je to, že veľa ľudí dosiahlo schopnosť komunikovať vo vzťahoch, či už z členmi rodiny a manželskými partnermi alebo i obyčajnými známymi. Ďalším je to, že sú oslobodení od stresu v práci a iných oblastiach svojho života. Posledným všeobecným prínosom je to, že vedia rozšíriť svoj potenciál a robiť veci, o ktorých si nikdy nemysleli, že sú možné.

VII.II Ako sa Scientológovia pozerajú na život?2016-02-11T13:10:30+02:00

Ako na hru.

Hru, v ktorej môže vyhrať každý. Scientológovia sú v pohľade na život optimisti a veria, že existuje nádej pre duševne zdravší svet a lepšiu civilizáciu a aktívne robia všetko, čo vedia, aby to dosiahli.

VII.III Aký je názor Scientológov na drogy?2016-02-11T13:09:54+02:00

Scientológovia považujú drogy za príčinu ničivých účinkov na človeka – fyzicky, mentálne a duchovne. Znižujú vedomie a obmedzujú schopnosti. Sú “riešením” pre nejaký iný problém, ktorý sa stal problémom sám.

Scientológovia neberú pouličné drogy ani psychické drogy meniace vedomie. Scientológovia, v prípade potreby, používajú predpísané lieky ako súčasť lekárskych programov od kompetentných lekárov, ale výsledkom auditingu zistili, že potrebujú brať lekárske lieky oveľa zriedkavejšie a rovnako také medikamenty ako napríklad antibiotiká účinkujú u nich oveľa rýchlejšie.

Pre viac informácií o drogách a ako sa dajú zvládnuť odporúčame knihu Čisté telo, čistá myseľ a Účinný detoxikačný program L. Rona Hubbarda.

VII.IV Aký je systém Scientologickej etiky?2016-02-11T13:09:15+02:00

L. Ron Hubbard definoval etiku ako “rozum a opatrenie pre optimálne prežitie”.

V Scientológii je etika racionálny systém založený na určitom počte praktických pravidiel.

Pán Hubbard poznamenal: “Nečestné chovanie je proti prežitiu. Čokoľvek, čo spôsobuje deštrukciu jedincom, skupinám alebo marí budúcnosť rasy, je nerozumné a zlé.”

Človek už dlho požadoval spôsob, ktorým by sa mohol dať na tú pravú cestu. Už 500 rokov pred Kristom náboženské viery zistili, že spoveď človeka duchovne oslobodí od bremena hriechu.

V Scientológii bolo objavené, že spovedný typ auditingu – priznanie, pomáha človeku, ktorý zhrešil proti svojmu vlastnému etickému kódexu a etickému kódexu svojej skupiny, zbaviť sa bremena a opäť sa cítiť dobre ako jedinec a byť prispievajúcim členom skupiny.

L. Ron Hubbard napísal: “Žiadny človek, ktorý nie je čestný, nemôže byť slobodný – je vo svojej vlastnej pasci. Keď jeho činy nemôžu byť odhalené, potom je väzňom. Musí ich tajiť pred svojimi spoločníkmi a je otrokom vlastného svedomia.”

Naviac, k spovednému auditingu, Scientologický etický systém zahrňuje súbor technológie pomenovaný vzorce kondícií. Pán Hubbard objavil, že existujú rôzne stavy existencie, v ktorých človek funguje / “kondície” / a že existujú presné vzorce spojené s týmito fungujúcimi stavmi. Každý vzorec má určitý počet presných krokov.

Človek si môže určiť v akej kondícii alebo fungujúcom stave svojho života sa nachádza a aplikovať vzorce kondícií, aby sa dostal do vyššej (lepšej) kondície. Zatiaľ čo je to veľmi jednoduché, také akcie sú celkom mocné a umožnili miliónom ľudí zlepšiť kondície ich života spôsobmi, ktoré nikdy nepovažovali za možné. A toto sú len dva prostriedky z bohatstva etickej technológie, ktorá v Scientológii existuje.

Kompletné informácie o tomto predmete obsahuje kniha Úvod do Scientológickej etiky od L. Ron Hubbarda.

VII.V Čo je to E-meter a ako funguje?2016-02-11T13:08:26+02:00

E-meter je skrátený názov pre elektropsychometer.

Je to náboženský nástroj, používaný ako duchovné vodítko v auditingu. Používa ho jedine Scientologický duchovný, aby pomohol preclearovi (človek, ktorý je auditovaný) určiť a konfrontovať oblasti svojho duševného zmätku.

Samotný E-meter nerobí nič. Je to elektronický nástroj, ktorý meria duševný stav jedinca a napomáha presnosti a rýchlosti auditingu. E-meter nie je určeným alebo účinným nástrojom pre diagnostiku, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby. Kniha Porozumenie E-metra ponúka jednoduché vysvetlenie toho, ako E-meter funguje a čo naozaj meria. Aby človek pochopil, čo E-meter robí, je nutné pochopiť niektoré základné Scientologické pojmy.

Existujú tri základné časti človeka – myseľ, telo a thetan.

Thetan je nesmrteľná duchovná bytosť. On, thetan, obýva telo, ktoré je strojom, zloženým z uhlíku a kyslíka. Má myseľ, ktorá je zbierkou mentálnych obrázkových predstáv, ktoré vytvoril.

Tieto obrázky majú váhu a hmotu a môžu rušivo zasahovať človeka, keď je emočne rozrušený.

To je práve to, čo spôsobuje, že E-meter ukazuje rušivé pôsobenie takých obrázkov na telo.

E-meter púšťa do tela veľmi nízky elektrický prúd o napätí asi jeden a pol voltu. Je to približne množstvo prúdu, ktorý sa vyskytuje v priemerných náramkových hodinkách na baterky.

Keď človeka niečo napadne, pozerá sa na obrázok, opäť prežíva udalosť alebo keď posunie určitou časťou obrázku vo svojej mysli, pohybuje a mení aktuálnu mentálnu hmotu a energiu. Tieto zmeny v ľudskej mysli ovplyvňujú slabunký tok elektrickej energie, vyrábanej E-metrom, ktorá spôsobuje, že sa ručička na jeho stupnici začne pohybovať.

E-meter takto meria zmeny, ktoré spôsobuje duchovná bytosť vo svojej mysli i napríklad pohyb duševných hmôt okolo neho a je svojim charakterom náboženským nástrojom.

E-meter je používaný k tomu, aby pomohol človeku, ktorý je auditovaný, odhaliť pravdu. Určením miest duševného alebo duchovného rozrušenia E-meter pomáha preclearovi presne určiť to, na čo sa má v auditingu zamerať pozornosť.

VII.VI Čo je to oddelenie sa?2016-02-11T13:07:49+02:00

Scientológ môže len s problémami dosahovať duchovný pokrok vo svojom auditingu alebo štúdiu, keď je v spojení s niekým, kto je utlačovateľský alebo nepriateľský voči Scientológii alebo voči jej zásadám. Môže sa vďaka Scientológii cítiť lepšie, ale potom môže stratiť svoje prínosy a uvedomenia, pretože je znehodnocovaný nepriateľskou osobou. Aby to vyriešil, buď zvládne nepriateľstvo danej osoby pravdivými údajmi o Scientológii alebo ako posledná možnosť, keď všetky pokusy ju zvládnuť zlyhali, od tejto nepriateľskej osoby sa oddelí.

V roku 1983 L. Ron Hubbard jasne definoval dva termíny, „oddeliť sa“ a „zvládnuť“, týkajúce sa tohto predmetu.

Termín „zvládnuť“ najbežnejšie znamená urovnať situáciu s inou osobou použitím technológie komunikácie.

Termín „oddelenie“ je definovaný ako seba-určené rozhodnutie uskutočnené človekom, že už nebude viac spojený s niekým iným. Je to prerušenie komunikačnej línie.

Základný princíp zvládania alebo oddelenia sa existuje v akejkoľvek skupine a ani tá naša nie je výnimkou.

Je to podobne ako v jednaní zo zločincom. Keď nie je zvládnutý, spoločnosť podnikne jediné riešenie: Odlúči zločinca od spoločnosti. Inými slovami, odstránia chlapíka zo spoločnosti a dajú ho do väzenia, pretože nezvláda svoj problém. Lebo inak neprestane páchať kriminálne činy voči ostatným.

Človek, ktorý sa oddelí, jednoducho uplatňuje svoje právo komunikovať alebo nekomunikovať s určitou osobou. Je to jedno z najzákladnejších práv človeka.

Ale komunikácia je dvojcestná, povedal pán Hubbard. “Keď má niekto právo komunikovať, potom musí mať rovnaké právo neprijímať komunikáciu od iného človeka. To je konečný dôsledok práva komunikovať, ktorý nám dáva právo na súkromie.”

Ďalším príkladom je manželstvo: V monogamnej spoločnosti je taká dohoda, že človek bude žiť v manželstve v dobe jeho trvania iba s jedným človekom. Keď jeden z partnerov, povedzme manžel, začne mať vzťah na druhej dynamike s inou osobou než s manželkou, jeho žena má právo trvať buď na tom, aby táto komunikácia skončila, alebo ukončiť manželstvo.

V tomto prípade by malo byť pre manželku optimálnym riešením vyriešiť situáciu komunikáciou tak, aby svojho manžela, ktorý porušuje dohody, zvládla. Keď to ale nie je možné, potom nemá manželka inú možnosť než sa oddeliť (jednoducho prerušiť manželské komunikačné línie rozvodom). Urobiť niečo iné znamená len katastrofu, pretože manželka je spojená s niekým, kto je nepriateľský k pôvodným dohodám, na ktorých bolo ich manželstvo založené.

S technológiou zvládania alebo oddelenia nerobia Scientológovia nič iné než ktorákoľvek iná spoločnosť, skupina alebo manželstvo už po tisíce rokov.

VII.VII Čo to znamená “utlačovateľská osoba”?2016-02-11T13:07:06+02:00

Podľa L. Ron Hubbarda je “utlačovateľská osoba” osoba, ktorá sa snaží utlačovať alebo potlačovať akúkoľvek zlepšovaciu činnosť alebo skupinu. Utlačovateľská osoba utlačuje iných ľudí vo svojom okolí. Je to osoba, o chovaní ktorej sa súdi, že je deštruktívna.

Dobre známymi príkladmi sú také osobnosti ako Napoleon či Hitler.

Pán Hubbard zistil, že utlačovateľská osobnosť zvaná tiež antisociálna osobnosť, má výrazné antisociálne vlastnosti.

Základná príčina toho, že sa antisociálna osobnosť chová tak, ako sa chová, spočíva v skrytom strachu z ostatných. Pre takú osobu je každý iný človek nepriateľom, ktorý musí byť buď skryto alebo otvorene zničený. Je to jej utkvelá predstava, že jej prežitie samo osebe závisí na “držaní iných dole” alebo “udržovanie ľudí v nevedomosti”. Keby niekto sľuboval, že urobí iných ľudí silnejšími a optimistickejšími, antisociálna osobnosť by trpela najvyššou agóniou osobného ohrozenia. Preto sa utlačovateľská osobnosť snaží o to, ako vyvádzať ľudí z miery, sústavne podkopávať, ničiť, rozširovať zlé správy a špiniť a ohovárať Scientológiu a Scientológov.

Antisociálna osobnosť je proti tomu, o čom Scientológia je – o pomoci ľuďom, aby sa stali schopnejšími a o zlepšovaní stavov v spoločnosti. Pre dobro cirkvi a ľudí v nej je taká osoba oficiálne označená za utlačovateľskú osobu, takže ostatní ľudia budú vedieť, že sa s ňou nemajú stýkať.

Pre lepšie porozumenie utlačovateľským osobám a ich zvládanie, vám odporúčame knihu Úvod do Scientologickej etiky.

VII.VIII Čo to znamená „klírovať planétu“?2016-02-11T13:06:35+02:00

To znamená, že Scientológovia chcú vyčistiť planétu od šialenstva, vojny a zločinu a vytvoriť na nej civilizáciu, v ktorej existuje duševné zdravie a mier. Aby sa to mohlo dosiahnuť, musí pomôcť ľuďom zbaviť sa ich vlastných individuálnych duševných chorôb a znovu získať vedomie o tom, že sú vo svojej podstate dobrí.

VII.IX Čo znamenajú termíny preclear, študent a auditor?2016-02-11T13:06:06+02:00

Preclear je niekto, kto dostáva Scientologický alebo dianetický auditing na svojej ceste k tomu, aby sa stal Clearom. Vďaka auditingu zisťuje viac o sebe a o živote.

Študent je niekto, kto podrobne číta, aby sa naučil a potom používal materiály, ktoré študoval. Človek študuje Scientológiu pre seba a používa ju presne ako je stanovené. Potom si tvorí vlastné závery o tom, či zásady, ktoré sa naučil sú alebo nie sú pre neho správne a funkčné.

Auditor je dianetickým alebo Scientologickým odborníkom v technológii auditingu. Auditor znamená “niekto, kto počúva” (z lat. audere). Auditor počúva a odhaduje, používajúc štandardnú technológiu pre preclearov, aby im pomohol dosiahnuť schopnosti, ktoré sú určené v Tabuľke klasifikácie, stupňov a vedomia. Práca auditora spočíva v požiadaní precleara aby sa na nejakú vec pozrel a potom ho nechal ho to urobiť.

VII.X Je Scientológia sekta?2016-02-11T13:05:39+02:00

Pokiaľ sa domnievate, že moderné používanie slova sekta znamená elitné tajnostkárstvo a nekritický fanatizmus, potom zvážte to, že Scientológia je najrýchlejšie rastúce náboženstvo v súčasnosti na svete.

Materiály, ktoré zahrňujú Scientologické písomnosti, sú úplne kodifikované, všeobecne publikované a sú k dispozícii komukoľvek. Cirkvi a misie sú otvorené pre verejnosť sedem dní v týždni. Ktokoľvek ich môže navštíviť a dozvedieť sa pre svoju informáciu, o čom celá Scientológia je.

Scientológia je jedinečná v tom, že neobsahuje žiadne dogmy a jej stúpencom sa neprikazuje veriť ani nie sú nútení čomukoľvek “veriť”.

V Scientológii je pre človeka pravdivé jedine to, čo sám pozoroval a zistil, že je pre neho pravdivé.

Scientológia je technológia, ktorú môže človek používať a vďaka ktorej môže objaviť pre seba jej funkčnosť.

Scientológovia pochádzajú zo všetkých spoločenských postavení a povolaní; od učiteľov k podnikateľom, lekárom, ženám v domácnosti, umelcom, inžinierom, zdravotným sestrám, stavebným robotníkom, známymi osobnosťami, obchodnými a administratívnymi zamestnancami, sekretárkam, atlétom, civilným zamestnancom a veľa ďalším.

Cirkev a jej aktivity majú ďaleko od tajnostkárstva, nie je nič mystické na Scientológii alebo jej členoch alebo jej metódach. Vedúce osobnosti cirkvi sú v úzkom kontakte s členmi. Majú každoročne na starosti určité množstvo brífingových akcií, ktoré navštevujú desaťtisíce ľudí.

Scientológovia aktívne zlepšujú svoje manželstvá, sú zúčastnení, angažovaní, viditeľní a výkonní.

V skutočnosti neexistuje žiadne dnešné náboženstvo, ktoré by nebolo nepriateľskými záujmami označené v určitom smere vo svojich dejinách za sektu. Nacisti považovali Židov a východoeurópske náboženské spoločenstvá za sekty.

Ešte skôr považovali rímski panovníci kresťanské spoločenstvo za sektu. Dejiny nás naučili dávať si pozor na tých, ktorí by označili akúkoľvek náboženskú skupinu za sektu. Je to tradične prvý krok pred masovým prenasledovaním a je vždy prehlásením nepoučených a neinformovaných jedincov, zvyčajne so zlými motívmi, ako nám jasne ukazujú nacistické dejiny.

VII.XI Máte v Scientológii nejaké špeciálne diétne zákony alebo pravidlá proti fajčeniu, alebo pitiu alkoholu?2016-02-11T13:05:07+02:00

Nie. Nie sú vôbec žiadne diétne zákony a žiadne všeobecné zákazy proti fajčeniu alebo pitiu.

Jediné hlavné smernice v Scientológii hovoria, že nie je dovolený alkohol pred alebo po dobu auditovacích sedení a že nie je dovolené žiadne pitie alkoholu pred alebo počas doby štúdia. Účinky alkoholu by znemožnili dosiahnutie prínosov, ktoré môže človek mať z auditingu alebo zo štúdia.

Fajčenie je zakázané v študovniach alebo v dobe auditingových sedení, pretože by to mohlo rušiť niekoho alebo ostatných. Pravidlá pre chovanie študenta sú vypracované v cirkevnej smernici nazvanej “Vedenie študenta k prijateľnému chovaniu”.

VII.XII Musí človek v Scientológiu veriť?2016-02-11T13:04:41+02:00

Nie. Neočakáva sa, že človek bude veriť v Scientológiu. Očakáva sa jedine, že bude študovať a používať jej údaje a že sám vyskúša či pre neho fungujú.

Citujem L. Ron Hubbarda : “Čokoľvek, čo pre vás pravdivé nie je pravdivé, keď to starostlivo študujete, nie je pravdivé.”

VII.XIII Musí sa človek v Scientológii vzdať svojej individuality?2016-02-11T13:04:19+02:00

Nie.

Ľudia sú jedineční dokonca hoci majú určité problémy a aberácie spoločné.

Keď sa oddelia od tej časti mysle, ktorá funguje na báze podnetu a reakcie, stanú sa viac sami sebou, unikátnejší, individuálnejší a naučia sa veriť si. V podstate Scientológia povzbudzuje to, že človek si je viac vedomý samého seba a je schopný vyjadriť svoje vlastné unikátne bytie.

Scientológia človeka učí udržovať si a hájiť osobnú integritu a naplno sa rozvíjať ako jednotlivec.

VII.XVII Prečo sa Scientológovia zdajú niekedy tak odhodlaní v tom, čo robia?2016-02-11T13:02:47+02:00

Keby ste mali šancu tak ohromne zmeniť seba i civilizáciu, javili by ste o to rovnaký záujem.

VII.XVIII Snaží sa Scientológia aktívne získavať členov?2016-02-11T13:02:25+02:00

Áno. Scientológovia dávajú technológiu všeobecne k dispozícii iným ľuďom, pretože chcú, aby mali rovnaké prínosy, aké prežili oni sami. Cirkev chce, aby viac ľudí poznalo a používalo diela L. Ron Hubbarda a aktívne a presne to propaguje.

VII.XX Zaoberá sa Scientológia vymývaním mozgov alebo kontrolou mysle2016-02-11T13:01:34+02:00

Nie. V skutočnosti to, čo robíme, je presný opak. Oslobodzujeme ľudí a umožňujeme im, aby mysleli slobodne.

Milióny členov Scientológie z doslova všetkých profesií sú toho svedkom pre svoje pozitívne prínosy, ktoré mali zo Scientológie. Spoločným rysom príbehu ich osobného úspechu je to, že teraz kontrolujú svoj život viac než kedykoľvek predtým.

V podstate bol L. Ron Hubbard jedným z prvých, kto objavil experimenty so skutočnou kontrolou mysle a jej vymývaním militaristickými a výzvednými agentúrami Spojených štátov v II. Svetovej vojny a po nej.

L. Ron Hubbard nazval tieto techniky „pain – drug – hypnosis“, čiže PDH.

Vo svojej knihe Veda o prežití z roku 1951, pán Hubbard napísal:

„Existuje iná forma hypnotizmu… Táto forma bola starostlivo strážená a uchovaná v tajnosti určitými vojenskými a výzvednými organizáciami. Je to strašná vojnová zbraň a môže sa oveľa viac použiť v ovládnutí spoločnosti než atómová bomba. To nie je žiadne preháňanie skutočnosti. Rozsiahlosť tejto formy hypnózy v špionážnej práci je v dnešnej dobe tak veľká, že je dávno preč doba, kedy by ľudia mali byť kvôli tomu znepokojení. K odhaleniu tohto druhu hypnózy bol potrebný dianetický procesing. Inak by bola hypnóza typu „bolesť – droga – hypnóza“ z dohľadu, nepodozrievaná a neznáma.“

Nielen, že odhalil tak očividné deštruktívne experimentovanie, ale technológia, ktorú vyvinul, nazvaná Dianetika, mohla zrušiť účinky PDH a oslobodiť človeka z pazúrov ovládania mysle.

Až po rokoch sa pán Hubbard dozvedel o týchto vládou podporovaných experimentoch psychiatrického ovládania mysle. Dokumenty vydané na základe Aktu slobody informácií podrobne vylíčili do akého rozsahu boli tieto techniky používané.

V priebehu rokov Scientologická cirkev odhalila početné príklady vymývania mozgov a praktiky ovládania mysle, také ako boli príklady zahrnuté do takzvaného “deprogramovania”.

V týchto prípadoch boli ľudia zajatí a prinútení zrieknuť sa vybranej náboženskej alebo politickej skupiny, zvyčajne použitím formy nátlaku, odoprením jedla alebo spánku a niekedy i pomocou drog.

Tieto praktiky sú v úplnom rozpore s cieľmi Scientológie, ktoré majú oslobodiť človeka a vrátiť mu schopnosť riadiť svoj vlastný život.

VI.I Aká bola úloha L. Ron Hubbarda v cirkvi?2016-02-11T12:58:57+02:00

Pán Hubbard založil Scientologickú filozofiu.

Skupina Scientológov potom vytvorila prvú Scientologickú cirkev v Los Angeles v roku 1954.

Pán Hubbard riadil začínajúce Dianetické a Scientologické organizácie do roku 1966, kedy odstúpil od ich riadenia na každodennej báze a odovzdal svoju funkciu riadiacim pracovníkom Scientologickej cirkvi. Aj naďalej sa zaujímal o expanziu cirkvi a radil v administratívnych záležitostiach, hlavne keď bol požiadaný o radu, ale svoj čas trávil hlavne výskumom vyšších úrovní Scientológie a kodifikovaním technológie.

VI.II Ako je možné, že mohol jeden človek objaviť toľko informácií?2016-02-11T12:58:32+02:00

On sa jednoducho dosť snažil o to, aby to dosiahol a mal inteligenciu a vytrvalosť skúmať a objavovať. Neveľa ľudí bolo vyškolených vo všetkých východných filozofiách a rovnako na najvyššej úrovni v západnej vede.

Pretože vedel, že jeho výskum bol hodnotný len do tej miery, do akej poskytoval funkčné riešenie pre ľudské problémy, preskúmal všetky svoje objavy a objavil najefektívnejšie metódy pre používanie výsledkov svojho výskumu. Jeho funkčné metódy mu umožňovali pokračovať v skúmaní vyšších a vyšších sfér duchovného uvedomenia.

VI.III Ako sa L. Ron Hubbard povzniesol nad reaktívnu myseľ, keď to iní nedokázali?2016-02-11T12:58:04+02:00

Použil na sebe princípy, ktoré objavil.

VI.V Je L. Ron Hubbard stále nažive?2016-02-11T12:57:22+02:00

Nie. Zomrel 24. Januára 1986, ale svojim duchom a dedičstvom jeho technológie a jej neustáleho používania po celom svete s nami stále zostáva.

VI.VI Kto bol L. Ron Hubbard?2016-02-11T12:56:56+02:00

Lafayette Ron Hubbard je zakladateľom Dianetiky a Scientológie a autorom Scientologického duchovného písma. Jeho výskum ducha, mysli a života je zaznamenaný v desiatich miliónoch slov, ktoré utvárajú Dianetiku a Scientológiu. Jeho práca pokrýva problémy tak rozmanité, ako je napríklad protidrogová liečba, vzdelanie, manželstvo a rodina, úspech v práci, administratíva, umenie a veľa ďalších životných činiteľov.

Jeho najpredávanejšej knihy, Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví, sa samotnej predalo cez 25 miliónov výtlačkov a po svojom prvom vydaní sa neustále objavuje na zozname bestsellerov New York Times skoro šesť desaťročí. To isté sa odohráva na zoznamoch bestsellerov po celom svete.

L. Ron Hubbard venoval svoj život pomoci druhým. Videl, že tento svet sa musí radikálne zmeniť, a preto vytvoril dobre fungujúcu technológiu, aby k daným zmenám mohlo dôjsť… Svedectvom účinnosti jeho objavov sú po celom svete milióny šťastných a úspešných ľudí a stovky Dianetických a Scientologických cirkví, misií a skupín.

VI.VII Ovplyvnila smrť L. Ron Hubbarda cirkev nepriaznivo?2016-02-11T12:56:19+02:00

Všetci veľkí náboženskí vodcovia zomreli. Ich dielo prekvitá. Ľudia umierajú. Múdrosť a myšlienky nie. Pokiaľ budú muži a ženy komunikovať a čítať a používať znalosti, ktoré L. Ron Hubbard usporiadal, Scientológia bude rásť a slúžiť ľudstvu.

L. Ron Hubbard zaznamenal výsledky svojho výskumu v písomnostiach, filmoch a nahratých prednáškach tak, aby bola technológia zachovaná. Rok 2010 bol rok ukončenia dvadsaťpäťročného, dva-milióny-hodín-práce trvajúceho projektu, kde všetky diela Dianetiky a Scientológie boli obnovené a v ich neporušenej forme uchované pre večnosť. Naveky sa na to bude pamätať ako na Zlatý Vek Vedomosti (angl.: Golden Age of Knowledge) a zahŕňa celú chronologickú cestu objavov L. Rona Hubbarda. Výsledkom je, že Scientológia exponenciálne pokračuje v expanzii a jej budúce prežitie je zaistené.

VI.IX Veria Scientológovia, že L. Ron Hubbard bol Ježiš Kristus?2016-02-11T12:55:15+02:00

Nie. L. Ron Hubbard osobne prehlásil, že je človek ako iní ľudia. Bol milovaným priateľom a učiteľom, a je i naďalej.

VI.X Zarobil pán Hubbard na Scientológii veľa peňazí?2016-02-11T12:55:31+02:00

Nie. Nedostal žiadne podiely zo zisku z poplatkov platených Scientologickým organizáciám za štúdium a auditing. L. Ron Hubbard v podstate prepáčil Scientologickým cirkvám dlh trinásť miliónov dolárov v roku 1966, keď odstúpil z funkcie výkonného riaditeľa.

Zarobil si svoje peniaze z honorárov platených za jeho knihy. Len z jednej knihy Dianetika sa hneď predalo milión výtlačkov po celom svete, a jeho hlavná kniha tržieb z beletrie i iných žánrov presahuje viac než sto miliónov výtlačkov po celom svete, vrátane viac než dvadsiatich národných bestsellerov v roku 1980.

V podstate sa knihy pána Hubbarda stále predávajú každoročne po miliónoch a podiely zo zisku z predaja týchto kníh a jeho životné bohatstvo bolo odkázané Scientologickej cirkvi, aby pomohla zaistiť budúce používanie jeho technológie pre zlepšenie ľudstva.

V.I Ako človek spozná, že je duchovná bytosť?2016-02-11T12:52:47+02:00

Je to na každom, nech si to preverí sám.

Scientológovia veria, že človek je niečo viac než myseľ a telo a že je to on sám – duchovná bytosť – ktorá je schopná kontrolovať myseľ a telo. Myslíte si, že by vaše telo mohlo čokoľvek samé urobiť, keby ste ho neriadili vy, duchovná bytosť?

V.II Čo Scientológia hovorí na výchovu detí?2016-02-11T12:52:26+02:00

L. Ron Hubbard napísal veľa o výchove detí. V Scientológii sa na deti pozerá ako na ľudí, ku ktorým by sme mali mať rešpekt a lásku, ktorú chováme k dospelým. Scientológovia veria, že deti by sa mali vychovávať k tomu, aby prispievali k rodinnému životu, a nie, aby boli iba „videní a počutí“, keď dospelý rozkáže “Poď.”.

Deti sú duchovné bytosti a ako také potrebujú vzájomnú výmenu s tými, čo ich obklopujú, aby sa tak rozvíjali a žili produktívne, šťastné životy.

Pre viac informácií o výchove detí vám odporúčame prečítať si knihu Detská Dianetika a kurz „Ako sa stať úspešným rodičom“.

Väčšina detí, ktoré sú vychované v slušných Scientologických rodinách majú nadpriemerné schopnosti a rýchlo začínajú chápať, ako sa ľudia chovajú, a prečo sa tak chovajú. A tak majú šťastnejší a bezpečnejší život.

V.III Je celá Scientológia o mysli?2016-02-11T12:52:04+02:00

Nie.

Scientológia je o samotnom človeku ako o duchovnej bytosti, ktorá je od mysli separovaná a ktorá sa od nej odlišuje.

V.IV Je človek duchovná bytosť?2016-02-11T12:51:41+02:00

Áno.

Každý si na to môže zodpovedať krátkym cvičením: Povedzte niekomu, nech zavrie oči a vybaví si mačku, tak, že bude vidieť duševný obrazový záznam mačky. Ale kto presne sa v mysli na ten záznam pozerá? Odpoveď samozrejme znie: duch ako taký. V Scientológii hovoríme duši thetan, z gr. písmena theta, čo vyjadruje myšlienku, život alebo ducha.

V.V Má Scientológia nejaký koncept o bohu?2016-02-11T12:51:16+02:00

Veriť v dogmy týkajúce sa boha, ktorý svojim členom rozkazuje, na rozdiel od akejkoľvek ďalšej viery, Scientológia ľudí nežiada. Nežiada, aby verili v čokoľvek, čo sa týka viery.

Naopak, ako sa duchovné vedomie človeka na základe účasti v Scientologickom auditingu a tréningu zvyšuje, dosahuje svoje vlastné istoty o každej dynamike a ako sa pohybuje zo siedmej, duchovnej dynamiky smerom k ôsmej, dosiahne svojho vlastného porozumenia boha a vzťahu k nemu.

Scientológia sa snaží dostať človeka na novú úroveň duchovného vedomia, kde môže dosiahnuť svoje vlastné závery, ktoré sa týkajú božskej podstaty (alebo vyššej bytosti či nekonečna) a toho, čo na neho čaká po pozemskom živote. Preto ako vo viacerých východných filozofiách je spasenie v Scientológii dosiahnuté na základe osobného duchovného rastu a osvietenia.

V.VI Môže sa človek, čo sa týka Scientológie sám rozhodnúť?2016-02-11T12:50:53+02:00

Áno, môže a skutočne by to tak mal urobiť.

Scientológia človeku umožňuje myslieť sám za seba. Nie je účelom zamestnávať sa štúdiom alebo používaním Scientológie preto, že to niekto iný chce. Ale pokiaľ človek svoj život dobre zváži a usúdi, že ho chce zlepšiť, najlepšia vec je, aby začal a sám zistil, čo mu môže Scientológia dať.

Človek by si mal prečítať knihy od L. Ron Hubbarda, akými sú Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví alebo Scientológia: Základy myslenia.

To, čo je pre vás v Scientológii pravdivé je to, o čom sa sami presvedčíte, že je pravdivé.

V.X Verí Scientológia na reinkarnáciu či minulé životy?2016-02-11T12:49:18+02:00

Reinkarnácia je presne ohraničený systém a nie je súčasťou Scientológie.

Faktom je, že pokiaľ človek nezvláda aberácie, ktoré sa nahromadili v jeho minulých životoch, nedosahuje pokrok.

Význam bežnej definície reinkarnácie bol pozmenený. Slovo začalo znamenať „znovu sa narodiť v inej forme“ zatiaľ čo skutočná definícia je „narodiť sa znovu do mäsa alebo do ďalšieho tela“.

Scientológia sa prikláňa k tejto druhej, pôvodnej definícii reinkarnácie.

Dnes si je v Scientológii veľa ľudí istých, že prežili významnejšie životy, než je ten ich súčasný.

Tým sa však odkazuje na minulé životy a nie na reinkarnáciu.

Minulé životy nepredstavujú v Scientológii dogmy. Počas auditingu Scientológovia zvyčajne zažijú minulý život, a potom sami vedia, že žili predtým.

Viera v to, že človek mal hmotnú či inú existenciu, ktorá bola dôležitejšia, než jeho súčasná identita tela, nie je žiadny nový koncept – mimochodom vzrušujúci.

V Scientológii vám budú poskytnuté nástroje k tomu, aby ste zvládli rozrušenie a aberácie z minulých životov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú váš prítomný život. To vás oslobodí tak, že povediete oveľa šťastnejší život.

V.XI Verí Scientológia skôr v myseľ ako v hmotu?2016-02-11T12:48:51+02:00

Pri použití Scientológie oslovujete samých seba – nie vašu myseľ či telo, ale priamo vás.

Scientológovia zistili, že duch je potencionálne nadradený nad materiálnymi vecami a že duch, čo ste Vy, pokiaľ sa očistí od minulých tráum, priestupkov a aberácií, je schopný urobiť neuveriteľné zmeny v hmotnom vesmíre, ktorých by v opačnom prípade nebol schopný.

V.XII Verí Scientológia v bratskú lásku?2016-02-11T12:48:26+02:00

Áno a možno je i o krok vpredu. L. Ron Hubbard napísal: „Láska je cesta k sile. Milovať cez všetky prekážky je tajomstvo veľkosti. A je dosť možné, že je to i najväčším tajomstvom v tomto vesmíre.“

V.XIII Verí Scientológia v charitu a podporu?2016-02-11T12:48:02+02:00

Áno, verí.

Mimochodom, Scientológovia tiež veria v princíp, že niektoré formy výmeny sú vo všetkých vzťahoch nevyhnutné. Pokiaľ človek len berie a nikdy nedáva, stratí rešpekt k sebe samému a stane sa nešťastným človekom. Preto sú v Scientológii sponzorované charitatívne programy, ktoré často povzbudzujú tých, ktorí pomoc dostávajú, aby na oplátku prispeli osobnou pomocou ostatným, ktorí sú v núdzi. Takéto prispievanie umožňuje človeku, aby pomoc dostával a zároveň si udržal svoju sebaúctu.

V.XIV Verí Scientológia, že človek je hriešna bytosť?2016-02-11T12:47:37+02:00

Základný predpoklad Scientológie je to, že človek je vo svojej podstate dobrý, ale na základe trávenia veľa životov v hmotnom vesmíre, začal byť „aberovaný“ (schopný chybovať alebo sa odkláňať od racionálneho myslenia či správania), a tak pácha škodlivé činnosti a hriechy. Tieto činnosti ďalej redukujú jeho vedomie a potenciálnu silu, čo sa týka jeho ako duchovnej bytosti.

Na základe Scientológie môže konfrontovať svoje činnosti, zbaviť sa nevedomosti a aberácií, ktoré ho obklopujú a získať opäť znalosť a zažiť pravdu.

Všetky náboženstvá pátrajú po pravde. Sloboda ducha sa môže dosiahnuť len na ceste pravdy.

Hriech sa podľa Scientológie skladá z klamstiev alebo skrytých činností.

V.XV Verí Scientológia, že jedinec môže existovať mimo svojho tela?2016-02-11T12:47:10+02:00

Už pred nástupom Scientológie veľa ľudí zažilo pocit, že sa dívajú na svoje vlastné telo, ale nechápali, prečo sa to tak deje. Ako náhle dosiahli na základe Scientologického auditingu a tréningu väčšie duchovné vedomie, zistili, že táto skúsenosť nie je nič výnimočné.

Scientológia verí, že človek nie je svoje telo, myseľ alebo mozog. On, duchovná sila, dáva hmotnému telu energiu.

Scientológia ako prvá dokázala, že človek je duchovná bytosť a nie živočích.

V.XVI Zaistí Scientológia, aby človek ovládal svoju myseľ?2016-02-11T12:46:39+02:00

Áno, keďže človek je duchovná bytosť a je od svojej mysle a svojho tela dosť separovaný, Scientológia mu pomôže získať väčšiu kontrolu nad svojou mysľou, a práve tak mu pomôže tiež inteligentným spôsobom kontrolovať všetky činitele jeho života.

V.XVII Zastáva Scientológia nejaké politické názory?2016-02-11T12:46:06+02:00

Scientológia je nepolitická organizácia a nezaoberá sa žiadnymi politickými aktivitami.

Jej krédom je: „Všetci ľudia majú neodcudziteľné právo na to, aby koncipovali, vybrali si, pomáhali či podporovali svoje vlastné organizácie, cirkvi a vlády.“

Scientológovia môžu zastávať politický názor, aký chcú, môžu voliť kandidátov, ktorých chcú. Cirkev im nedáva žiadne pokyny o tom, aký postoj majú mať voči politickým záležitostiam a kandidátom. Scientológia verí, že cirkev by nemala mať so štátom nič spoločné.

IV.I Čím sa Scientológia líši od ostatných náboženstiev?2016-02-10T18:49:34+02:00

Skoro všetky náboženstvá majú spoločnú vieru v pomoci človeku žiť lepší život. Scientológia tento koncept vyjadruje ako jeden z hlavných cieľov cirkvi, ktorá tu je, aby dosiahla svet bez šialenstva, vojny a zločinu.

Scientológia má v tomto ohľade s ostatnými náboženstvami veľa spoločného. Čo sa týka jej základného náboženského konceptu a jej spoločenského reformného programu, ktorý sa dostáva do spoločenstva, je najcennejším prínosom, ktorý môže ponúknuť. To je bohatá zásoba technológie, ktorá prináša vyššie duchovné vedomie.

Na rozdiel od niektorých náboženstiev, ktoré veria, že človek je vo svojej podstate zlý, Scientológia verí, že človek je v jadre dobrý. Scientologické náboženstvo ponúka praktické nástroje, ktoré človek môže použiť pre zdokonalenie samého seba a ostatných.

Niektoré náboženstvá ponúkajú neskoršie spasenie, zatiaľ čo Scientológia ponúka istotu v konečné spasenie hneď.

IV.II Je Scientológia kult?2016-02-10T18:48:42+02:00

Nie.

Je to náboženstvo v tom najúplnejšom zmysle slova.

„Kultom“ sa väčšinou, v opovržlivom zmysle slova, myslí nejaké tajomstvo alebo uzavretá skupina s obmedzeným členstvom alebo záhadnou myšlienkou. Akademickí pracovníci zaoberajúci sa náboženstvami poukazujú na to, že tento termín sa stal skoro bezúčelným, pretože jeho moderné použitie odráža vzrastajúce predsudky voči náboženstvu.

Napríklad vládna správa v Belgicku označila Hasidických židov a dokonca i YWCA (Young Women´s Christian Association – Kresťanské spoločenstvo mladých žien) za „kulty“.

Na podobný zoznam dal francúzsky parlament aj baptistov.

Náboženstvá, ktoré sa rozrastajú a pretrvávajú pomáhajú ľuďom v ich duchovnom živote. K tomu, aby Scientológia túto úlohu splnila, jej duchovné písmo je úplne kodifikované, široko publikované a je dostupné pre kohokoľvek. Jej cirkev a misie sú vždy pre každého otvorené.

Scientológia je výnimočná tým, že nikomu nenakazuje, aby v niečo „veril“. Naopak, Scientológia verí, že každý človek by mal myslieť sám za seba. V Scientológii jedinec považuje za pravdivé to, čo osobne pozoroval a o čom vie, že je pre neho pravdivé.

Scientológia nie je autoritatívna, len ponúka technológiu, ktorú človek môže použiť, a potom sám usúdiť, či je pre neho účinná.

IV.III Je Scientológia niečo ako hypnotizmus, meditácia, psychoterapia alebo ďalšie duševné terapie?2016-02-10T18:48:03+02:00

Neexistuje tu akákoľvek podobnosť.

V skutočnosti práve na základe skúmania hypnotizmu a veľa ďalších duševných praktík, L. Ron Hubbard videl potrebu praktických odpovedí na problémy, ktoré sa týkajú človeka.

V knihe Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví napísal, že považuje hypnotizmus a psychoterapiu za nebezpečné a nepraktické. Skoro všetky ďalšie metódy, podľa ktorých sa riadi duševná veda, sa zakladajú na duševných princípoch, ktoré sa od princípov používaných v Scientológii značne líšia. Tieto praktiky sa k človeku správajú ako ku „veci“ určenej k poslušnosti a nie ako k duchovnej bytosti, ktorá môže nájsť odpovede na životné problémy a ktorá sa môže ohromne zdokonaliť.

III.I Ako je to s rodinnými príslušníkmi?2016-02-10T18:34:01+02:00

Ak sa vyskytne nejaký problém, cirkev vynakladá veľké úsilie, aby zrovnala akékoľvek rodinné nezrovnalosti.

Napríklad kapláni Scientológie sú rodinným členom nápomocní, aby sa zišli a spoločne pracovali na objavení skutočnej príčiny ich sporu.

Priatelia a rodina Scientológa sú vždy vítaní, a vždy môžu cirkev navštíviť a stretnúť sa s ďalšími Scientológmi, aby si tak mohli nechať zodpovedať otázky, ktoré ohľadne Scientológie môžu mať.

III.II Je Scientológia tajná organizácia?2016-02-10T18:33:30+02:00

Scientológia nie je tajná organizácia ani v najmenšom, pretože človek môže Scientologickú organizáciu kedykoľvek sám navštíviť.

Scientologické duchovné písmo a ďalšia jej literatúra je pre každého ľahko dostupná. Od nikoho sa nežiada, aby tajil to, že je Scientológ. Naopak, o Scientológoch začína byť známe, že sa veľkou mierou zapájajú do okolitého života, pretože prahnú po zodpovednosti za zlepšenie postavenia ľudí.

III.III Sú dvere Scientológie otvorené pre každého?2018-11-14T00:38:59+02:00

Dvere Scientológie sú vždy otvorené pre každého, kto hľadá duchovné zlepšenie. Materiály, ktoré tvoria duchovné písmo Scientológie, sú k dispozícii v Scientologických cirkvách a verejných knižniciach po celom svete.

Cirkvi a misie sú pre verejnosť vždy otvorené. Každý si môže prísť prehliadnuť a na vlastné oči vidieť, o čom celá Scientológia je.

Scientológovia pochádzajú zo všetkých kútov sveta a odborov.

Sú nimi učitelia, podnikatelia, doktori, ženy v domácnosti, právnici, inžinieri, zdravotné sestry, známe osobnosti, členovia marketingového a administratívneho personálu, sekretárky, atléti, štátny zamestnanci, študenti, manažéri, atď.

II.I Ako funguje Scientológia?2018-11-14T00:38:59+02:00

Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti.

Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vývoji Scientológie, L. Ron Hubbard objavil technológiu na oslobodenie ľudského ducha tým človeku umožnil, aby skutočne spoznal sám seba.

Prostredníctvom aplikovania Scientologických princípov a technológie pri auditingových sedeniach (duchovnom poradenstve) je človek schopný odstrániť bariéry a nežiadúce stavy a tým sa stať viac sám sebou. A ako človek robí pokroky, snaží sa pomáhať ostatným rovnakým spôsobom ako sa pomohlo jemu.

Pán Hubbard starostlivo testoval všetky svoje procedúry a pre budúce použitie zaznamenal tie, pri ktorých bola preukázaná najvyššia funkčnosť spôsobovania jednotne predvídateľných výsledkov. Tieto postupy predstavujú štandardnú Scientologickú technológiu.

Všetko, čo Scientológia od človeka žiada je, aby akceptoval to, čo je pre neho samého pravdivé. Nie sú mu vnucované žiadne myšlienky a viera. Na základe tréningu a auditingu si človek sám nájde odpovede, ktoré v živote hľadá.

II.II Ako sa cirkev pozerá na vzťahy medzi Scientológom a členmi rodiny, ktorí Scientológmi nie sú?2016-02-10T18:30:28+02:00

Scientológia svojich členov vedie k tomu, aby udržovali čo najlepšie rodinné vzťahy, či už sú ich príbuzní Scientológovia alebo nie.

V skutočnosti, vzťahy medzi Scientológom a zvyškom rodiny sa potom, čo začne Scientológiu používať, bežne zlepšujú, pretože Scientológ disponuje prostriedkami k tomu, aby mohol zlepšiť komunikáciu a osloviť a vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré by sa mohli objaviť.

II.III Ako sa ľudia dostávajú k Scientológii?2016-02-10T18:29:52+02:00

Zvyčajne prostredníctvom ústneho podania, často tým, že si prečítajú knihu alebo narazia na propagačné materiály alebo navštívia Scientologickú organizáciu. Občas sa o ňu človek začne zaujímať, keď stretne nejakého Scientológa a vidí, že disponuje „niečím“ – pozitívnym postojom k životu, istotou, sebavedomím a šťastím – čo by tiež rád dosiahol. Obyčajne sa ľudia dostávajú k Scientológii pretože chcú vo svojom živote niečo zlepšiť alebo chcú pomôcť ostatným zlepšiť sa a tak vytvoriť lepšiu civilizáciu.

II.IV Ako sa Scientológia pozerá na manželstvo a rodinu?2018-11-14T00:38:59+02:00

Scientológia považuje rodinu za základnú stavebnú časť akejkoľvek spoločnosti a manželstvo za základnú stavebnú časť stabilného rodinného života.

Ľudia často zisťujú, že potom, čo začali používať Scientológiu, sa vzťah s ich partnermi a ostatnými rodinnými členmi výrazne upevnil. Je to preto, že Scientológia človeka učí, ako otvorenejšie komunikovať s ostatnými, ako si zvýšiť schopnosť milovať ostatných ľudí, a že mu umožňuje lepšiu komunikáciu s jeho rodinou a priateľmi.

Prieskumy ukázali, že ľudia, ktorí sa zúčastnili služieb Scientológie, majú väčšiu pravdepodobnosť, že vstúpia do zväzku manželského, alebo že si manželstvo udržia a budú mať deti v porovnaní s tým, keď ešte Scientológmi neboli.

II.V Čo Scientológia dosahuje?2016-02-10T18:29:38+02:00

Scientológia kladie dôraz na použitie a funkčnosť svojich princípov a technických postupov. Keď sa Scientológia riadne používa, umožňuje človeku, aby sa v živote zdokonalil, ako po všetkých stránkach duchovných, tak po všetkých stránkach svetských. Oslovuje človeka a prináša mu väčšie šťastie, sebavedomie a schopnosti tým, že v živote zvýši jeho vedomie a efektívnosť.

Od ďalších náboženských filozofií sa Scientológia líši tým, že poskytuje prostriedky, na základe ktorých si človek môže zvýšiť svoje schopnosti a efektívnejšie riešiť svoje problémy a situácie, ktorým musí on a ostatní ľudia v živote čeliť.

Základný predpoklad Scientológie je, že človek je v jadre dobrý a že môže zlepšiť svoje postavenie v živote. Mimochodom, Scientológia nemôže sľúbiť, že s tým sama niečo urobí. Iba samotný človek si môže zaistiť zdokonalenie tým, že bude používať učenie Scientológie a to na sebe i na ostatných, ktorí sa nachádzajú v jeho okolí.

I.I Čo slovo Scientológia znamená?2018-11-14T00:38:59+02:00

Slovo Scientológia bolo vytvorené jej zakladateľom L. Ron Hubbardom. Pochádza z latinského scio, čo znamená “vedieť v tom najúplnejšom význame slova” a z gréckeho slova logos, čo znamená „štúdium“.

Scientológia preto predstavuje štúdium múdrosti či znalosti. Doslova znamená “znalosť ako vedieť” (z angl.: knowing how to know). Scientológia je ďalej definovaná ako “štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, vesmírom a inému životu.”

I.II Čo je Scientológia?2018-11-14T00:38:59+02:00

Scientológia je filozofia vytvorená L. Ron Hubbardom, ktorá človeku ponúka zrozumiteľne udanú cestu k úplnému a jasnému porozumeniu svojej skutočnej duchovnej podstaty a jeho vzťahu so sebou samým, rodinou, skupinami, ľudstvom, všetkými žijúcimi formami, hmotným vesmírom, duchovným vesmírom a najvyššou bytosťou.

Scientológia oslovuje ducha – nie telo alebo myseľ – a verí, že človek je omnoho viac než len produkt svojho prostredia alebo svojich génov.

Scientológia obsahuje súhrn znalostí, ktoré vychádzajú z jasných základných právd. Medzi najdôležitejšie pravdy patrí:

 • Človek je nesmrteľná duchovná bytosť.
 • Jeho skúsenosti siahajú ďaleko za hranice jedného života.
 • Jeho schopnosti sú neobmedzené, aj keď si to v tej chvíli neuvedomuje.

Scientológia ďalej verí, že človek je vo svojej podstate dobrý a že jeho duchovná spása záleží na ňom, na jeho blížnych a na jeho dosiahnutí bratstva s vesmírom.

Scientológia nie je žiadne dogmatické náboženstvo, v ktorom sa od človeka žiada, aby v niečo slepo veril. Práve naopak – človek sám objavuje, že Scientológia funguje na základe použitia jej princípov a pozorovaní alebo uvedomení si jej výsledkov.

I.III Je všetko založené na práci jediného muža?2018-11-14T00:38:59+02:00

Hoci Scientológia, jej predchodkyňa Dianetika i celé duchovné písmo zahŕňa len písomnosti a nahraté prednášky jej zakladateľa L. Ron Hubbarda, on sám prehlásil:

„Poďakovanie patrí mysliacemu človeku, čo predstavuje obdobie päťdesiattisíc rokov a bez jeho domnienok a pozorovaní by vytvorenie a konštrukcia Dianetiky neboli možné. Tí, ktorí majú na tom zásluhu sú hlavne: AnaxagorasThomas PaineAristotelesThomas JeffersonSokratesRene DescartesPlatónJames Clark MaxwellEuklidesCharcotLucretiusHerbert Spencer,Roger BaconWiliam JamesFrancis BaconSigmund FreudIssac Newtonvan LeeuwenhoekJoseph ThompsonWiliam A. WhiteVoltaireWill Durantvrátane Alfreda Korzybskehomoji učitelia atómových a nukleárnych javov, matematiky a humanitných predmetov na univerzite Georga Washingtona a v Princetone.“

I.IV Aké sviatky slávia Scientológovia?2018-11-14T00:38:59+02:00

Scientológovia na celom svete každý rok oslavujú niekoľko veľkých sviatkov, ktoré zahŕňajú Narodeniny zakladateľa L. Ron Hubbarda – 13. marca 1911, dátum prvej publikácie knihy Dianetika – 9. máj 1950, Deň auditorov, ktorý sa oslavuje na počesť všetkých auditorov (druhá nedeľa v septembri) a Výročie založenia Medzinárodnej asociácie Scientológov – 7. október.

I.V Čo predstavuje Scientologický symbol “S” a dvojitý trojuholník?2018-11-14T00:38:59+02:00

Scientologia

S predstavuje Scientológiu (angl. Scientology).

Spodný trojuholník sa nazýva ARK trohuholník (vyslovuje sa „á-er-ká“, z angl. originálu “ARC”).

trojuholnik ARK

ARK trojuholník

A predstavuje afinituR predstavuje realituK predstavuje komunikáciu.

Keď sa tieto tri časti, ktoré sú na sebe závislé, dajú dohromady, predstavujú porozumenie (z angl. “understanding”) a sú vyjadrené trojuholníkom. ARK predstavuje základný princíp Scientológie.

Viac o princípe ARK sa dozviete v knihe Základy myslenia.

1. z vrcholov trojuholníka predstavuje afinitu, čo je úroveň obľuby či náklonnosti voči niekomu či niečomu. Ďalší uhol predstavuje realitu, čo v podstate znamená súhlas. Tretí uhol predstavuje komunikáciu, ktorá je definovaná ako vzájomná výmena myšlienok medzi dvoma ľuďmi.

Všetky tieto tri časti sú vo vzájomnom vzťahu. Bez nejakého stupňa obľuby a nejakých základov súhlasu by nenastala žiadna komunikácia. Bez komunikácie a nejakej obľuby by nebola žiadna realita a bez nejakých základov súhlasu a komunikácie by nebola žiadna afinita. Keď zvýšime jeden vrchol trojuholníka, rovnako sa tak zvýšia aj zvyšné dva vrcholy trojuholníka (a vzrastie porozumenie).

Horný trojuholník sa nazýva VZK trojuholník (z angl. originálu “KRC triangle”).

VZK Trojuholník

VZK Trojuholník

V predstavuje vedomosť, Z predstavuje zodpovednosť K predstavuje kontrolu.

Takisto ako v trojuholníku ARK sú tieto tri časti vo vzájomnej závislosti aj v trojuholníku VZK. Keď sa jeden z vrcholov trojuholníka VZK zvýši, zvýšia sa aj zvyšné dva. Tento symbol sa po prvýkrát objavil v roku 1952.

I.VI Čo symbolizuje Scientologický kríž?2018-11-14T00:38:59+02:00

Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí (alebo osem dynamík) života, na základe ktorých sa každý človek usiluje o prežitie.

Scientologický kríž

Scientologický kríž

Tieto časti predstavujú 8 dynamík (častí života):

 1. úsilie o prežitie ako jedinec,
 2. úsilie o prežitie na základe tvorenia skrz rodinu a sex,
 3. úsilie o prežitie ako skupina jedincov,
 4. úsilie o prežitie ako ľudstvo,
 5. úsilie o prežitie ako životnej formy a pomocou životných foriem ako sú živočíchy, vtáky, hmyz, ryby a vegetácia,
 6. úsilie o prežitie hmotného vesmíru na základe samotného hmotného vesmíru a pomocou hmotného vesmíru a jeho jednotlivých častí,
 7. úsilie o prežitie ako duchovná bytosť alebo úsilie o prežitie života samotného,
 8. úsilie o existenciu v podobe nekonečna.

Schopnosť šťastne žiť vo vzájomnom rešpekte voči všetkým týmto sféram existencie je symbolizovaná Scientologickým krížom.

Pre zaujímavosť, symbol kríža ako takého je starší než samotné kresťanstvo.

I.VII Má Scientológia svoje duchovné písmo?2018-11-14T00:38:59+02:00

Áno. Spisy a nahrané slová L. Ron Hubbarda, týkajúce sa Scientológie sú všeobecne považované za jej duchovné písmo. Pán Hubbard poskytol výklad teológie a technológie Scientológie na viac ako 500.000 stránkach spisov, vrátane kníh a na viac než 3.000 nahraných verejných prednáškach.

I.VIII Prečo je Scientológia cirkev?2018-11-14T00:38:59+02:00

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova kyrios – „pán“ a z indoeurópskeho základu kewe – „buď silný“.

Bežné významy slova cirkev tiež zahŕňajú:

 • „zhromaždenie“,
 • “duchovnú silu oddelenú od sily svetskej”
 • a „duchovné náboženstvo, duchovenstvo”.

Slovo cirkev nepoužívajú len kresťanské organizácie.

Pre zaujímavosť: cirkvi ako také existovali už tisícky rokov pred kresťanstvom a dokonca samotné kresťanstvo vzniklo ako protest proti už zavedenej cirkvi. V modernom použití ľudia hovoria o budhistickej alebo moslimskej cirkvi a všeobecne sa odkazujú na všetky zoskupenia ľudí, ktorí sa podieľajú na bežných náboženských aktivitách.

Slovo cirkev sa tiež používa, pre označenie budov, kde sa členovia náboženských skupín zhromažďujú, aby praktikovali svoje náboženstvo a dosahovali väčšie duchovné vedomie a zdravie.

V päťdesiatich rokoch minulého storočia si Scientológovia uvedomili, že technológia L. Ron Hubbarda a výsledky, ktoré z jej použitia vyplývali, sa priamo dotýkajú oslobodenia ľudského ducha a že dosiahnutie vyššieho duchovného vedomia je tu bežnou záležitosťou. Nemali žiadne pochybnosti o tom, že sa zaoberajú náboženskými praktikami, a preto na začiatku 50-tych rokov odhlasovali zavedenie cirkvi, ktorá mala účel lepšie slúžiť ich duchovným potrebám a všetkým, ktorí zdieľali ich vieru.

Prvá Scientologická cirkev bola založená v roku 1954.

Preto je Scientológia cirkev a použitie slova cirkev v spojitosti s ňou je oprávnené.

I.IX Má Scientológia svojich duchovných?2016-02-10T18:24:05+02:00

Ako iné náboženstvá má aj Scientologická cirkev svojich duchovných, ktorí pomáhajú cirkevným farníkom na Scientologických náboženských službách.

Duchovní Scientológie sa môžu stať len tí, ktorí sa konkrétne zapíšu, úspešne absolvujú kurz pre duchovných a splnia požiadavky pre vysvätenie. Od všetkých Scientologických audítorov sa vyžaduje, aby boli vysvätení duchovní.

I.X Prečo sa Scientológia považuje za náboženstvo?2016-02-10T18:23:56+02:00

Scientológia s určitosťou spĺňa všetky 3 kritériá, ktoré odborníci na náboženstvo na celom svete všeobecne zohľadňujú na to, aby určili náboženskú podstatu:

 1. Viera v nejakú vyššiu realitu, ako napríklad v najvyššiu bytosť alebo vo večnú pravdu, ktorá presahuje hranice tohto sveta.
 2. Náboženské praktiky, ktoré vedú k porozumeniu, dosiahnutiu alebo kontaktu s najvyššou realitou.
 3. Spoločenstvo tých, ktorí veria a ktorí sa spájajú, aby túto najvyššiu realitu hľadali.

ad. 1: Scientologická viera vo vyššiu realitu, ktorá presahuje materiálny svet, obsahuje tiež svoj koncept duchovnej bytosti (thetan), duchovného sveta (sedem dynamík) a vyššej bytosti (ôsma dynamika).

Druhý bod môžete nájsť v bežných obradoch, ako sú napríklad krst, svadba, pohreb, ktoré Scientológia poskytuje. Mimochodom, prednejšie je poskytovanie auditingu (duchovné poradenstvo) a tréningu, na základe ktorého si Scientológovia zvyšujú svoje vedomie, dosahujú porozumenie duchovného sveta, pričom nakoniec dôjde i na ich vzťah s vyššou bytosťou.

Čo sa týka tretieho bodu – denne môžete v akýchkoľvek cirkvách vidieť veľmi živé spoločenstvá. Preto je Scientológia náboženstvo v tom najplnšom zmysle slova.

Scientológia pomáha človeku, aby si bol viac vedomý boha, vlastnej duchovnej podstaty a tých, ktorí ho obklopujú. Duchovné písmo Scientológie uvádza, že existuje celá dynamika (životné úsilie alebo motivácia), ktorá je oddaná vyššej bytosti (ôsma dynamika) a ďalšia dynamika, ktorá sa zaoberá iba úsilím človeka voči existencii v podobe ducha (siedma dynamika). Uznanie týchto životných činiteľov je tradičným rysom náboženstva.

Scientológia má so všetkými náboženstvami spoločný sen o mieri na Zemi a spasení človeka.

To, čo je na Scientológii nové, predstavuje fakt, že ponúka presne určenú cestu, ktorá človeka na tomto svete dovedie k duchovnému zdokonaleniu a spôsob, ako toho dosiahnuť s úplnou istotou.

Čo je Scientológia? 1

Dobrý deň 👋
hľadáte odpovede?

Prihláste sa na odber emailového týždenníka a začnite cestu k objavovaniu Pravdy (o sebe, o živote...)

Viac o ochrane osobných udajov tu.

Title