Názory odborníkov na Scientológiu

Okrem oficiálnych uznaní, ktoré Scientológia získala, študovalo Scientológiu tiež mnoho významných osobností akademického sveta špecializujúcich sa na religionistiku, filozofiu, sociológiu, teológiu a dospeli k nepopierateľnému záveru, že Scientológia je nielen bona fide náboženstvom, ale že má tiež relevantné miesto v súčasnej spoločnosti.

Profesor sociológie

„L. Ron Hubbard a scientológovia ponúkajú nástroje racionality v službách mystickej cesty, transformácie seba samého a transformácii sveta. A to je pravdepodobne dôvod, prečo sa javia tak unikátnymi medzi ostatnými relígiami.“
– Régis Dericquebourg
profesor sociológie a náboženstva na Univerzite  Lille vo Francúzsku

 

Docent sociológie

„Pre mňa je evidentné, že Scientológia je bona fide náboženstvo a za takéto by mala byť považovaná.“
– Brian Wilson
emeritný docent sociológie na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii.

 

.

Profesor náboženstva

„V svetle tohto preskúmania Scientológie vo vzťahu k základným prvkom modernej vedeckej definície náboženstva, je zrejmé, že Scientológia je náboženstvo.“
– M. Darrol Bryant
profesor náboženstva a kultúry na Renison College vo Waterloo v Ontariu v  Kanade.

.

 

Scientológia sa líši od kresťanských cirkví„Mojim záverom je, že Scientológia, hoci sa zjavne líši od väčšiny kresťanských cirkví, vyznaní a siekt vo viere, praktikách i organizačných štruktúrach, napriek tomu spĺňa  kritéria konvenčne posudzované v spoločenských vedách k odlíšeniu náboženstva od ne-náboženstva.“
– James A. Beckford, Ph.D.
profesor sociológie na Univerzite vo Warwicku v Anglicku.

 

Hubbard vytvoril scientologickú relígiuJasná konfrontácia Scientológie s „vedeckými“ doktrínami psychológie a psychiatrie, ktoré popierajú dobro v človeku, ktoré hlása Scientológia, toto náboženstvo ešte viac zbavuje akéhokoľvek chaosu. Scientológia oceňuje len duchovní podstatu človeka, jeho vrodené dobro, jeho nesmrteľnosť a jeho hľadanie večnosti ako konečný cieľ. Novinkou tu je, že zakladateľ vytvoril scientologickú relígiu ako súbor znalostí a praktík, ktoré človeka k tomuto cieľu smerujú. Zámenu tohto cieľa s pokusom o “terapiu” alebo “liečbu” možno pripísať povrchnosti nedostatočne zdokumentovaných názorov.
– Urban Alonso Galan
profesor a doktor filozofie na Gregoriánskej univerzite v Ríme v Taliansku

.

Scientológia je dnes zaregistrovaná takmer vo všetkých krajinách sveta ako cirkev (napr. v Maďarsku, Švédsku, USA, Rusku) alebo ako náboženská organizácia (napr. v Nemecku, Francúzsku a Grécku).
– Lucia Macháčková
Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi, Slovenská Republika

.

Scientológia obsahuje predovšetkým prvky týchto smerov:

  • buddhizmu (rozpoznávanie a uvedomovanie si svojho božského potenciálu),
  • hinduistických náboženských prúdov (viera v reinkarnáciu),
  • teistických náboženstiev (viera v najvyššiu bytosť),
  • kresťanstva (uznanie prínosu Ježiša Krista, viera v očisťovanie, a zbavenie „vín“)

– Lucia Grešková
Magistra na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1997 – 1999) a Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (1994 – 1999) na Slovensku

O postavení Scientológie v Európe i ďalších krajinách sveta sa dočítate viac tu.