Svet bez drog

Logo Svet bez drog

Svet bez drog – protidrogová výchova a kampaň

O škodlivých účinkoch drog sa každodenne dozvedáme z médií a pozorujeme ich v uliciach miest na celom svete.

My drogy považujeme za zdroj nesmierneho morálneho úpadku, chorôb, zločinov a nešťastia. Máme obrovský záujem na zvyšovaní povedomia ľudí o nebezpečenstve drog a na tom, aby sa drogy prestali užívať.

Ako Scientológovia, už viac ako 20 rokov získavame podporu ľudí pre uskutočňovanie celospoločenských verejnoprospešných programov. Jedným z týchto programov je najväčšia mimovládna protidrogová kampaň na svete – Svet Bez Drog.

Nadácia Svet Bez Drog (z angl. Drug-Free World) je nezisková verejno-prospešná organizácia, ktorá poskytuje mládeži a dospelým faktické informácie o drogách, aby mohli robiť rozhodnutia s dostatkom informácií a žiť bez drog.

Nikto – a najmä mladý človek – nerád počúva prednášanie o tom, čo môže alebo nemôže robiť. Preto poskytujeme fakty, ktoré splnomocnia mládež rozhodnúť sa drogy si vôbec nevybrať! Jedným z našich nástrojov je DVD s názvom Pravda o drogách.

Programy Svet Bez Drog a Pravda o drogách sú jednou z celosvetových verejno-prospešných aktivít spustenej a podporovanej Scientologickou cirkvou.

Vďaka nášmu úsiliu sa s konkrétnymi informáciami o drogách oboznámilo už viac ako 860 miliónov ľudí na celom svete; prostredníctvom série brožúr Pravda o drogách, médií, internetových stránok, listov, billboardov, vzdelávacích videí a filmov.

Po celom svete, v oblastiach kde žije mládež a v takzvaných drogových „hotspotoch“, bolo distribuovaných viac ako 50 miliónov brožúr Pravda o drogách v 22 rôznych jazykoch (vrátane slovenčiny). Tieto aktivity sa konali v 120 krajinách a verejné mediálne reklamy Pravda o drogách boli vysielané v 275 televíznych staniciach. Tieto materiály a aktivity pomohli ľuďom na celom svete dozvedieť sa o deštruktívnych vedľajších účinkoch drog, čo im umožnilo urobiť rozhodnutie sami pre seba – nikdy drogu neskúsiť, alebo ju už nikdy viac nevziať!

Čo nás veľmi teší je fakt, že už viac ako 3,4 milióna detí na celom svete sa zaviazalo, že sa stanú protidrogovými šerifmi a takýmto spôsobom odovzdajú pozitívne posolstvo svojim priateľom a komunitám, v ktorých žijú.

Nadácie, ktoré sme pomohli založiť poskytujú informácie potrebné pre začatie vzdelávania Pravda o drogách a činnosť prevencie vo vašej oblasti. Postupne sa ozýva stále viac a viac záujemcov, ktorí tieto protidrogové aktivity veľmi vnímajú. Brožúry Pravda o drogách už rozdávajú v uliciach i na futbalových štadiónoch dokonca aj policajti.

Získajte fakty o drogách na DVD Pravda o drogách v slovenčine »