Občianska komisia za ľudské práva

CCHR

CCHR je skratka pre Občiansku komisiu za ľudské práva (z angl. Citizen Comission of Human Rights). Ľudské práva sú založená na princípe rešpektovania jednotlivca.

Ich základným predpokladom je, že každý človek je morálna a racionálna bytosť, ktorá si zaslúži aby s ňou bolo zaobchádzané dôstojne. Nazývajú sa ľudské práva, pretože sú univerzálne. Hoci národy alebo špecializované skupiny požívajú osobitné práva, ktoré sa vzťahujú len na nich, ľudské práva platia pre všetkých.

Aké sú ľudské práva?

Keď sa niekoho spýtate aké sú jeho práva, veľa ľudí bude menovať slobodu prejavu, slobodu náboženského vyznania a možno jedno alebo dve ďalšie. Bez pochyby sú to dôležité práva, ale plný rozsah ľudských práv je oveľa širší. Znamenajú možnosť voľby a príležitosť. Znamenajú slobodu na získanie zamestnania, prijatie kariéry, voľbu partnera podľa svojho výberu a vychovávanie detí.

Patrí k nim právo cestovať a právo na vykonávanie práce bez obťažovania, zneužívania a hrozby svojvoľnej výpovede. Dokonca zahŕňajú právo na voľný čas. Nakoniec, ľudské práva zahŕňajú všetko, čo človek miluje na svojej ceste životom. V ich neprítomnosti, trvalé šťastie je nemožné, pretože neexistuje osobná bezpečnosť, žiadna sloboda a žiadna príležitosť. Preto, všetky národy si už dávno uvedomili zásadný význam ľudských práv a snažili sa sformulovať a obhajovať ich. Dlho predtým, než pojem “ľudské práva”, vstúpil do existencie, muži a ženy bojovali, bojovali a umierali kvôli týmto zásadám.

Účel CCHR

Občianska komisia za ľudské práva (Citizen Commission on Human Rights) je nezisková organizácia pre duševné zdravie plniaca funkciu strážneho psa, zodpovedná za pomoc pri prijímani viac ako 150 zákonov ochraňujúcich fyzické osoby od zneužívania či donucovacích praktík. CCHR už dlho bojovala pre obnovenie základných neodňateľných ľudských práv na poli duševného zdravia, vrátane, ale nie výlučne, plne informovaného súhlasu, pokiaľ ide o zdravotnú legitimitu psychiatrickej diagnózy, riziká psychiatrickej liečby, právo na všetky dostupné alternatívy a právo odmietnuť akúkoľvek liečbu.

História a pozadie

CCHR bola založený v roku 1969 Scientologickou cirkvou v spolupráci s profesorom psychiatrie Dr. Thomasom Szaszom v čase, keď boli pacienti nachádzajúci sa v inštitúciách zbavený všetkých ústavných, občianskych a ľudských práv.

CCHR funguje len ako monitorovacia organizácia duševného zdravia, pracuje po boku mnohých lekárskych odborníkov, vrátane lekárov, vedcov, zdravotných sestier a tých pár psychiatrov, ktorí sa postavili proti biologickým/drogovým modelom “nemocí”, ktorý je stále podporovaný psychiatrickým/farmaceutickým priemyslom ako spôsob na predaj drog. Je to nepolitická, nereligiózna, nezisková organizácia zameraná výhradne na odstránenie zneužívania duševného zdravia, chránenie zákonov pacienta a ochranu spotrebiteľa. CCHR je rada poradcov, nazývaných komisári, kde patria lekári, vedci, psychológovia, právnici, zákonodarcovia, pedagógovia, obchodní profesionáli, umelci a zástupcovia občianskych a ľudských práv.

Viac informácií na oficiálnych stránkach www.cchr.sk alebo www.cchr.org