Kedy vám budú doručené knihy?

Knihy odosielame do 24 hodín od prijatia objednávky. Zvyčajne ich máte doma do 2 pracovných dní.

Koľko vás bude stáť poštovné?

Pre každú objednávku (či máte 1 položku alebo viac) je fixné poštovné €3,99 za celú objednávku.

Toto je konečná suma, t.j. žiadne ďalšie poplatky už nie sú pripočítavané.

Spôsob platby

Máte na výber 3 možnosti:
1. Dobierka
2. Úhrada na účet
3. Platba kartou

Eshop prevádzkuje spoločnosť:

Máme odpovede, s.r.o., Rumanova 2, 040 01 Košice
Spoločnosť je platcom DPH.
IČO: 46 154 302
DIČ: 2023262802
info@scientologiakosice.sk
tel.: 0917 091 516

Ochrana osobných údajov

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@scientologiakosice.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Uzatvorená zmluva je je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na požiadanie.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, 043 79 Košice 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi