Záručná doba

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode www.scientologiakosice.sk je štandardne 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Neprevzatie si tovaru

Pri neprevzatí tovaru (kupujúcim), ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho v internetovom obchode www.scientologiakosice.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške palivových a časových nákladov.

Reklamácia tovaru

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@scientologiakosice.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Vo väčšine prípadov Vám budeme schopný vymeniť „kus za kus“. Prípadne Vám tovar vymeníme za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru). Poštovné, balné, ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

Vrátenie tovaru

V prípade reklamovania tovaru nás o tejto skutočnosti najprv informujte písomne. Tovar je následne nutné zaslať na adresu Máme odpovede, s.r.o., Rumanova 2, 040 01 Košice, prípadne doručiť osobne. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučene. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.