Viac nájdete v brožúre
Emočná tónová škála tu:

Viac sa dozviete v tejto brožúre