Scientológia vo svete

Od roku 1954, kedy bola založená prvá Scientologická cirkev, sa toto náboženstvo rozrastalo. Scientologická cirkev má v súčasnej dobe desiatky miliónov členov a prostredníctvom svojich církví, misií a skupín je zastúpená vo viac ako 150 krajinách sveta.

Vo všetkých krajinách, v ktorých sa táto cirkev vyskytuje, sa snaží zaregistrovať v súlade so zákonmi danej krajiny ako nezisková organizácia s náboženskými cieľmi s výnimkou tých krajín, kde takáto forma registrácie nie je možná. Právne zásady v rôznych krajinách sa často veľmi líšia. Niektoré zavádzajú oficiálne smernice pre cirkvi a náboženské skupiny, v rámci ktorých majú jednotlivé skupiny povinnosť sa zaregistrovať a splniť určité kritériá. Iné sa riadia opačným prístupom a výslovne zakazujú viesť oficiálne zoznamy „akceptovaných“ náboženstiev a domnievajú sa, že táto záležitosť nespadá do jurisdikcie štátu.

Vlády a súdy mnohých rozličných krajín uznávajú náboženský charakter Scientológie. Zámerom týchto stránok je Vám poskytnúť určitú predstavu o tom, aký je pohľad na Scientológiu v Európe a ďalších častiach sveta.

Scientológia v Európe

Väčšina krajín Európskej únie nemá vo svojom právnom rámci zavedený systém registrácie cirkví a náboženských skupín. Z tých krajín, v ktorých nejaká forma registračného riadenia existuje (vrátane štátov, ktoré nie sú členmi EÚ), bola Scientológia uznaná ako náboženstvo v následujúcich štátoch – Švédsko, Portugalsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Albánsko.

Väčšina členských štátov Európskej únie používa iné formy uznania. V mnohých z týchto krajín bola Scientológia uznaná ako náboženstvo skrz správne či súdne rozhodnutie, vrátane rozhodnutia najvyšších súdov danej krajiny. Medzi také krajiny patrí napríklad Taliansko, Dánsko, Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia či Nórsko.

Existuje mnoho ďalších krajín sveta, v ktorých bola Scientológia uznaná prostredníctvom súdneho alebo správneho rozhodnutia alebo zaregistrovaná. Príklady takýchto krajín: USA, Austrália, Nový Zéland, Kanada, Juhoafrická republika, Nepál, Tanzánia, Keňa, Zimbabwe, Tchaj-wan, Kazachstan, Kyrgizsko, Venezuela, Ekvádor, Kostarika, Brazília, India, Filipíny a Srí Lanka.

Niekoľko z týchto uznaní nájdete pod jednotlivými položkami ľavého menu. Zaradili sme tam i uznanie Europského súdu pre ľudské práva, ktorého rozhodnutie je veľmi dôležitým precedentom pre všetky európske súdy a štátne inštitúcie.

Špeciálnu sekciu tvoria citáty z odborných prác expertov a uznávaných profesorov náboženstva. Mnoho ďalších podobných prác nájdete na samostatných stránkách venovaných týmto expertízam, prípadne na oficiálnych stránkach Scientologickej cirkvi.