Články2018-11-14T00:38:51+02:00

Čo je to veľkosť

Milovať človeka a milovať ho napriek všetkým výzvam, provokáciám a dôvodom nerobiť to, si vyžaduje skutočnú silu. "NAJŤAŽŠIA ÚLOHA, pred akou môže človek stáť, je neprestávať milovať svojich druhov napriek všetkým dôvodom urobiť tak. A skutočným znakom duševného zdravia a

Scientológia|

O zvyšovaní našej úrovne vedomia

„Vitalita žitia a nachádzania vyšších úrovní prežitia je život sám.“ ~ L. Ron Hubbard, zakladateľ "ORGANIZMUS JE TLAČENÝ smerom k smrti nahromadenou bolesťou. Bolesť v jednom mohutnom návale šoku spôsobuje okamžitú smrť. Bolesť v malých dávkach v priebehu života postupne tlačí organizmus

Scientológia|

Vyjadrenie OSN o Scientológii v Košiciach

V roku 2008 vydala Organizácia spojených národov oficiálne stanovisko k úspechom Scientológov v Košiciach. Preklad popisu na oficiálnej stránke OSN: Scientologická cirkev a Dianetické centrum Košice založilo v januári 2008 v Košiciach dve skupiny Dobrovoľných duchovných: Jedna z nich pracuje

Scientológia|

Pokus so Scientológiou

Keď som ako Scientológ začínal, urobil som si niekoľko krát zaujímavý test. Povedal som človeku nejaké poznatky zo Scientológie bez toho, aby som sa mu zmienil o tom, že TO JE Scientológia. Reakcie boli zaujímavé – a na 100% rovnaké!

Scientológia|

Kódex Scientológa

Kódex Scientológa bol po prvýkrát vydaný v roku 1954. V tomto roku L. Ron Hubbard poskytol Scientológom návod na boj za ľudské práva a spravodlivosť prostredníctvom sociálnych reforiem. Je to životne dôležitý kódex pre akéhokoľvek Scientológa aktívneho v spoločnosti. Tento

Scientológia|

Prečo je Scientológia cirkev?

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova kyrios – „pán“ a z indoeurópskeho základu kewe – „buď silný“. Bežné významy tohto slova tiež zahŕňajú „zhromaždenie“ duchovnú silu oddelenú od sily svetskej a „duchovné náboženstvo, duchovenstvo". Slovo cirkev nepoužívajú len kresťanské organizácie.

Scientológia|

Ako Scientológia funguje?

Ako Scientológia funguje? Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti. Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vyvíjaní Scientológie, L. Ron Hubbard objavil technológiu na oslobodenie ľudského ducha tým človeku umožnil, aby skutočne spoznal sám seba. Pán Hubbard starostlivo testoval všetky

Scientológia|

Čo je Scientológia?

Čo je Scientológia? Scientológia je relígia vytvorená L. Ron Hubbardom, ktorá človeku ponúka jasne udanú cestu k úplnému a jasnému porozumeniu svojej skutočnej duchovnej podstate a jeho vzťahu so sebou samým, rodinou, skupinami, ľudstvom, všetkými žijúcimi formami, hmotným vesmírom, duchovným

Scientológia|

Čo znamená slovo Scientológia?

Slovo Scientológia, vytvorené L. Ron Hubbardom, pochádza z latinského scio, čo znamená "vedieť v tom najúplnejšom význame slova" a z gréckeho slova logos, čo znamená „štúdium“. Preto Scientológia predstavuje štúdium múdrosti či znalosti. Znamená to vedieť, ako vedieť. Scientológia je ďalej definovaná ako "štúdium a zvládanie

Scientológia|

Je všetko založené na práci jedného muža?

Je všetko založené na práci jedného muža? Hoci Dianetika a Scientológia i celé duchovné písmo zahŕňa len písomnosti a nahraté prednášky L. Ron Hubbarda, on sám napísal: „Potvrdenie patrí mysliacemu človeku, čo predstavuje obdobie päťdesiattisíc rokov a bez jeho domnienok a pozorovaní

Scientológia|

Ako vznikla Scientológia?

L. Ron Hubbard začal svoje štúdium mysle a ducha v roku 1923, čo v roku 1938 vyústilo v príručku nazvanú "Excalibur". V tejto nepublikovanej práci sa po prvýkrát objavilo slovo Scientológia, aby tak pán Hubbard popísal to, čo nazval „štúdiom vedenia,

Scientológia|

Čo symbolizuje Scientologický kríž?

Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí alebo osem dynamík žitia, na základe ktorých každý človek usiluje o prežitie. Tieto časti predstavujú: 1. úsilie o existenciu ako takú 2. úsilie o prežitie na základe tvorenia, vrátane rodinného spoločenstva a vychovávania

Scientológia|

Je Scientológia sekta?

Pokiaľ sa domnievate, že moderné používanie slova sekta znamená elitné tajnostkárstvo a nekritický fanatizmus, potom uvažujte o tom, že Scientológia je najrýchlejšie rastúce náboženstvo v dnešnom svete. Materiály, ktoré zahrňujú Scientologické písomností, sú úplne kodifikované, všeobecne publikované a sú k

Scientológia|

Prečo je Scientológia cirkev?

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova kyrios – „pán“ a z indoeurópskeho základu kewe – „buď silný“. Bežné významy tohto slova tiež zahŕňajú „zhromaždenie“, duchovnú silu oddelenú od sily svetskej a „duchovné náboženstvo, duchovenstvo". Slovo cirkev nepoužívajú len kresťanské organizácie.

Scientológia|