Články2018-11-14T00:38:51+02:00

Moja filozofia

"Rád pomáham druhým a považujem za svoje najväčšie životné potešenie, keď vidím, ako sa človek zbavuje tieňov, ktoré mu zatemňujú dni." Kniha L. Rona Hubbarda Moja filozofia prináša jeho hlboké osobné presvedčenie, že napriek tým, ktorí by chceli pravdu pokaziť, sa o múdrosť treba podeliť s celým ľudstvom.

Skutočný príbeh o Scientológii

Zmätok, rozruch, chaos a ničenie. Tieto rušivé prvky v spoločnosti môžu spôsobiť, že sa svet bude zdať ohromujúci a plný nebezpečenstva. Skutočný príbeh scientológie L. Rona Hubbarda je odhaľujúcou esejou o filozofii, ktorá začala celosvetové hnutie, a o motívoch mocných síl, ktoré profitujú z narušenia pravdy.

Osobná integrita

Česť. Pravda. Šľachetnosť. V tejto rozhodujúcej eseji L. Ron Hubbard ide nad rámec toho, čo vysvetľuje skutočný význam integrity, a odhaľuje, že „to, čo je pre vás pravda, je to, čo ste sami pozorovali“. Pán Hubbard vysvetľuje, prečo je pre vašu integritu také dôležité mať odvahu a dôveru, aby ste mohli pozorovať a veriť vo svoju osobnú pravdu.

Antisociálna osobnosť

V čase rastúceho rozdeľovania sa boj proti nenávistníkom, fanatikom a klamárom vo svete začína ich identifikáciou. Tento film predstavuje zvučné pojednanie L. Rona Hubbarda o deštruktívnej povahe Antisociálnej osobnosti a rozhodujúcom význame Sociálnej osobnosti pri ochrane spoločnosti - a o tom, ako rozlíšiť charakteristiky každej z nich.

Opis Scientológie

Scientológia je relígia, ktorá nie je založené na viere, ale skôr na praktickom použití presnej technológie. V tejto eseji L. Ron Hubbard odhaľuje pôvod Scientológie a načrtáva, ako sa mnoho spôsobov duchovného úpadku môže v konečnej miere prejaviť ako fyzický úpadok, a vyhlásil: „Jedinou skutočne terapeutickou silou v tomto vesmíre je duša.“

Budhizmus vs Scientológia

Scientológia je relígia, ktorá nie je založené na viere, ale skôr na praktickom použití presnej technológie. V tejto eseji L. Ron Hubbard odhaľuje pôvod Scientológie a načrtáva, ako sa mnoho spôsobov duchovného úpadku môže v konečnej miere prejaviť ako fyzický úpadok, a vyhlásil: „Jedinou skutočne terapeutickou silou v tomto vesmíre je duša.“

Komunikácia – vysvetlenie, zručnosti + video

[youtube]ax__PSBb-04 KOMUNIKÁCIA JE ŽIVOT Či už sú to osobné vzťahy alebo pracovné povinnosti, vaša schopnosť komunikovať určuje rozdiel medzi úspechom a zlyhaním vo všetkých aspektoch života Komunikácia je v podstate premiestnenie častice z jednej časti priestoru do inej časti

Tajomstvo konfrontovania

"Pri každom predmete je potrebná predovšetkým schopnosť konfrontovať rôzne zložky (vec, časti, divízie) samotného predmetu. Všetky zmätky, zanedbania a pozmenenia predmetu začínajú neschopnosťou alebo neochotou konfrontovať. Napríklad, rozdiel medzi dobrým a zlým pilotom závisí, samozrejme, od dôsledného štúdia a precvičovania.

O zvyšovaní našej úrovne vedomia

„Vitalita žitia a nachádzania vyšších úrovní prežitia je život sám.“ ~ L. Ron Hubbard, zakladateľ "ORGANIZMUS JE TLAČENÝ smerom k smrti nahromadenou bolesťou. Bolesť v jednom mohutnom návale šoku spôsobuje okamžitú smrť. Bolesť v malých dávkach v priebehu života postupne tlačí organizmus

Pokus so Scientológiou

Keď som ako Scientológ začínal, urobil som si niekoľko krát zaujímavý test. Povedal som človeku nejaké poznatky zo Scientológie bez toho, aby som sa mu zmienil o tom, že TO JE Scientológia. Reakcie boli zaujímavé – a na 100% rovnaké!

Kódex Scientológa

Kódex Scientológa bol po prvýkrát vydaný v roku 1954. V tomto roku L. Ron Hubbard poskytol Scientológom návod na boj za ľudské práva a spravodlivosť prostredníctvom sociálnych reforiem. Je to životne dôležitý kódex pre akéhokoľvek Scientológa aktívneho v spoločnosti. Tento

Prečo je Scientológia cirkev?

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova kyrios – „pán“ a z indoeurópskeho základu kewe – „buď silný“. Bežné významy tohto slova tiež zahŕňajú „zhromaždenie“ duchovnú silu oddelenú od sily svetskej a „duchovné náboženstvo, duchovenstvo". Slovo cirkev nepoužívajú len kresťanské organizácie.

Ako Scientológia funguje?

Ako Scientológia funguje? Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti. Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vyvíjaní Scientológie, L. Ron Hubbard objavil technológiu na oslobodenie ľudského ducha tým človeku umožnil, aby skutočne spoznal sám seba. Pán Hubbard starostlivo testoval všetky

Čo je Scientológia?

Čo je Scientológia? Scientológia je relígia vytvorená L. Ron Hubbardom, ktorá človeku ponúka jasne udanú cestu k úplnému a jasnému porozumeniu svojej skutočnej duchovnej podstate a jeho vzťahu so sebou samým, rodinou, skupinami, ľudstvom, všetkými žijúcimi formami, hmotným vesmírom, duchovným

Čo znamená slovo Scientológia?

Slovo Scientológia, vytvorené L. Ron Hubbardom, pochádza z latinského scio, čo znamená "vedieť v tom najúplnejšom význame slova" a z gréckeho slova logos, čo znamená „štúdium“. Preto Scientológia predstavuje štúdium múdrosti či znalosti. Znamená to vedieť, ako vedieť. Scientológia je ďalej definovaná ako "štúdium a zvládanie

Ako vznikla Scientológia?

L. Ron Hubbard začal svoje štúdium mysle a ducha v roku 1923, čo v roku 1938 vyústilo v príručku nazvanú "Excalibur". V tejto nepublikovanej práci sa po prvýkrát objavilo slovo Scientológia, aby tak pán Hubbard popísal to, čo nazval „štúdiom vedenia,

Je Scientológia sekta?

Pokiaľ sa domnievate, že moderné používanie slova sekta znamená elitné tajnostkárstvo a nekritický fanatizmus, potom uvažujte o tom, že Scientológia je najrýchlejšie rastúce náboženstvo v dnešnom svete. Materiály, ktoré zahrňujú Scientologické písomností, sú úplne kodifikované, všeobecne publikované a sú k

Prečo je Scientológia cirkev?

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova kyrios – „pán“ a z indoeurópskeho základu kewe – „buď silný“. Bežné významy tohto slova tiež zahŕňajú „zhromaždenie“, duchovnú silu oddelenú od sily svetskej a „duchovné náboženstvo, duchovenstvo". Slovo cirkev nepoužívajú len kresťanské organizácie.

Title