V zmysle zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí objednávateľ odoslaním svojej objednávky so správou, spracovaním a uchovaním mojich vyššie uvedených údajov prevádzkovateľovi tejto stránky Máme odpovede, s.r.o., Rumanova 2, 040 01 Košice výlučne len za účelom evidencie a informovania.