Aktivity a programy Scientológie po celom svete

Globálna devastácia a ľudské utrpenie spôsobované zneužívaním drog, negramotnosťou a morálnym úpadkom-nehovoriac o prírodných a človekom spôsobených katastrofách – je nezameniteľné. Hrozí rozpadnutie sociálnej štruktúry na kúsky a v mnohých častiach sveta tieto spoločenské neduhy už spôsobili nenapraviteľné škody.

Čo viditeľne chýba v boji proti týmto doslova apokalyptickým scenárom, sú účinné riešenia. Za týmto účelom, v priebehu desaťročí výskumu mysle a ducha, L. Ron Hubbard vyvinul metódy, ktoré smerujú k riešeniu kríz, ktoré ohrozujú náš svet.

Kým sa tieto riešenia aplikujú, sponzorstvo centier Scientológie funguje ako “elektrárne”, ktoré sú nastavené v širokom meradle – v mene morálky, gramotnosti, protidrogovej prevencie a rehabilitácie.

Ako ďalšie sú tu humanitárne ciele Scientológov, ktoré cirkev robí ľahko dostupnými, ľahko a rýchlo sa prispôsobujúce šíriteľné multimediálne nástroje na zvýšenie informovanosti, vzdelávania a dočiahnutia čo najviac ľudí.

Výsledok: Revolučné sociálne zlepšenia a humanitárne programy spôsobené Scientologickou cirkvou. Sú dokonale unikátne, nesporne špičkové a čo je najdôležitejšie – efektívne.

Medzi najhlavnejšie programy sponzorované Scientologickou cirkvou patria:

  • Cesta ku šťastiu – morálny kódex založený úplne na zdravom rozume, pôvodne publikovaný v roku 1981. Jeho cieľom je pomôcť zastaviť súčasný morálny úpadok spoločnosti a obnoviť jej integritu a dôveru v človeka.
  • Občianska komisia za ľudské práva – odhaľujúca porušovanie ľudských práv na poli duševného zdravia.
  • Svet bez drog – najväčšia nevládna protidrogová iniciatíva na svete.
  • Criminon – rehabilitačné zariadenia pre odsúdených väzňov.
  • Narconon – najväčšie rehabilitačné zariadenia na svete pre drogovo závislých.
  • Dobrovoľní duchovní – efektívna pomoc pri svetových katastrofách.
  • WISE – Svetový inštitút scientologických podnikov.

Chcete vedieť viac?