WISE

Logo WISE

WISE je skratka z “World Institute of Scientology Enterprises” – Svetový inštitút scientologických podnikov.

Cieľom WISE je etická, duševne zdravá a prosperujúca civilizácia.

Prostredníctvom WISE sa tvrdou prácou a manažérskou technológiou pána Hubbarda vraciame k podnikaniu založenému na hodnotách a etických normách, na ktorom bolo založené:

  • čestnosť
  • bezúhonnosť,
  • zručnosť,
  • odmeny za produktivitu,
  • záväzok k prosperite celkovej komunity a národov.

Šíri administratívnu technológiu presláveného autora a filozofa L. Ron Hubbarda pre použitie v organizačnej, pracovnej a súkromnej sfére. Je výsledkom viac ako troch desaťročí výskumu, zavádzania a kodifikácie. Tento súhrn znalostí je svetovo najkomplexnejší systém managementu a predstavuje prvú skutočnú technológiu managementu.

WISE je medzinárodná členská organizácia, ktorej členovia používajú oboje; technológiu manažmentu L. Ron Hubbarda a prijatie zodpovednosti a etických štandardov WISE členstva.

Viac informácií na oficiálnej stránke www.wise.org