Máte odvahu myslieť sám za seba? Pozerať sa na veci vlastnými očami? Mať vlastný názor?

Toto je Scientológia 1

Čo je Scientológia?

Scientológia je v skutočnosti nová, no veľmi základná psychológia v tom najpresnejšom význame slova – „štúdium duše“. Dokáže meniť a mení správanie a inteligenciu a môže pomáhať a pomáha ľuďom študovať život. Scientológia nevyučuje pod hlavičkou „psychológie“ dialektický materializmus (marxistickú teóriu, že všetky veci, vrátane mysle a duše, sú materiálne). Ako je to už po tisícky rokov tradíciou, štúdium duše a všetkých duchovných záležitostí je právom pôsobiskom relígií.

Scientológia používaná trénovaným aj netrénovaným človekom dokáže zlepšiť zdravie, inteligenciu, schopnosti, správanie, zručnosti a výzor ľudí.

Scientológia je presná a exaktná, je stavaná pre dobu exaktných vied.

Scientológiu používa auditor (scientologický praktik). Slovo auditor znamená „ten, čo počúva, načúvajúci“.

Auditor používa skupinu procesov (drilov a cvičení) na jednotlivcoch alebo malých, či veľkých skupinách. Auditor necháva týchto ľudí robiť (s ich súhlasom) rôzne cvičenia (procesy) a tieto cvičenia u dotyčných zvyšujú inteligenciu a zlepšujú správanie a celkovú kompetenciu.

Scientológiu takisto používajú podnikatelia, aby prostredníctvom nej riešili problémy a etablovali lepšiu organizáciu.

A rovnako ju používa bežný človek, aby do svojho života vniesol poriadok.


Scientológia je praktická filozofia – teda niečo, čo človek robí; nie to, v čo by mal veriť.

Vychádza z 50.000 rokov starej múdrosti, matematiky, a jadrovej fyziky a poskytuje človeku praktické riešenia na:

  • úspech v práci,
  • výchovu detí,
  • pracovné problémy,
  • motiváciu,
  • sebadôveru…

Zakladateľom Scientológie je L. Ron Hubbard, americký filozof, humanista a spisovateľ. Je držiteľom stovák ocenení a uznaní za jeho neoceniteľný humanitárny prínos pre ľudstvo. L. Ron Hubbard dal svojej filozofii meno Scientológia. Toto slovo znamená (z latinského scio a gréckeho logos): štúdium múdrosti alebo tiež znalosť o tom, ako vedieť. Scientológia je aplikovaná religiózna filozofia.

Filozofia môže byť len cestou k znalosti. Znalosť sa nedá nikomu do hlavy natlačiť. Keď má človek k dispozícii cestu, môže po nej ísť a zistiť, čo je pre neho naozaj pravdivé. A to je Scientológia.


Ako sa zrodila Scientológia?

L. Ron Hubbard začal svoje štúdium mysle a ducha v roku 1923, čo v roku 1938 vyústilo v príručku nazvanú “Excalibur”. V tejto nepublikovanej práci sa po prvýkrát objavilo slovo Scientológia, aby tak pán Hubbard popísal to, čo nazval „štúdiom vedenia, ako vedieť“. Rozhodol sa, že túto knihu nevydá, k čomu povedal: „Excalibur neobsahoval žiadnu terapiu a bol iba diskusiou o tom, z čoho sa skladá život.“ a ďalej dodal: „Rozhodol som sa pokračovať ďalej.“

Toto “pokračovanie ďalej” vyústilo v Dianetiku, predmet, ktorý poskytoval skutočnú „terapiu“, ktorú by mohol ľahko aplikovať bežný človek z ulice. Preto v roku 1947 napísal rukopis, ktorý detailne popisuje jadro objavov Dianetiky. Napriek tomu, že v tej dobe nebol ešte rukopis publikovaný, koloval medzi Ronovými priateľmi a kolegami, ktorí robili ďalšie a ďalšie kópie a odovzdávali ich ďalej (toto dielo bolo oficiálne vydané v roku 1951 pod názvom Dianetika: Pôvodná štúdia a neskôr bolo znovu publikované pod názvom Dynamiky života).


Predchodkyňa Scientológie – Dianetika

Ako tieto kópie rukopisu kolovali medzi ľuďmi, pán Hubbard začal dostávať záplavu listov, v ktorých sa ľudia dožadovali ďalších informácií. Samozrejme, veľmi skoro si uvedomil, že všetok svoj čas trávil odpovedaním na tieto listy a tak sa rozhodol, že o tomto predmete napíše ucelené dielo – Dianetiku: Modernú veda o duševnom zdraví.

Bola vydaná 9. Mája 1950, spôsobila búrku nadšenia a obľuby, a hneď zasiahla vrchol rebríčka bestsellerov v New York Times, na ktorom zostala 28 po sebe idúcich týždňov. Bola najpredávanejšou knihou o mysli, aká bola kedy napísaná a zostáva najpredávanejšou až dodnes. Obsahuje objav reaktívnej mysle – skrytého zdroja nočných môr, bezdôvodných obáv, rozčúlení a neistôt.


Odhalenie a izolovanie zdroja života

Avšak L. Ron Hubbard nikdy nepovažoval Dianetiku za koniec svojho výskumu, ale skôr za odrazový stupienok k odhaleniu a izolovaniu dlho-iluzórneho zdroja života. A samozrejme techniky Dianetiky poskytovali prostriedky, ktorými praktik začal veľmi skoro objavovať minulé životy. Pokračujúce používanie a výskum mali dokonca za následok dosiahnutie exteriorizácie – demonštrovanie, že duša je oddeliteľná od tela a mysle. A tak sa zrodila Scientológická relígia.

L. Ron Hubbard potom prenikol dokonca hlbšie do duchovnej podstaty človeka zdokumentovaním svojich objavov v tisíckach nahratých prednášok, filmov, článkov a kníh.

Zatiaľ čo predstavoval svoje objavy svetu, doslova oboplával zemeguľu a na štyroch kontinentoch boli otvorené Scientologické cirkvi, ktoré sám spravoval zo svojho dlhodobého sídla v južnom Anglicku v Saint Hille.

Počas nasledujúcich rokov pokračoval vo svojich objavoch až do svojho odchodu v roku 1986.

Jeho dedičstvo obsahuje desiatky miliónov publikovaných slov, nahratých prednášok a filmov, zatiaľ čo s viac ako 250 miliónmi kópií jeho kníh a prednášok v obehu, inšpiroval hnutie pokrývajúce všetky kontinenty a všetky kultúry.


Čo dokáže Scientológia?

Scientológia kladie dôraz na praktické použitie a funkčnosť svojich princípov a technických postupov. Keď sa Scientológia presne používa, umožňuje človeku, aby sa v živote zdokonalil, ako po všetkých stránkach duchovných, tak po všetkých stránkach svetských. Oslovuje človeka a prináša mu väčšie šťastie, sebavedomie a schopnosti tým, že v živote zvýši jeho vedomie a efektívnosť.

Od iných náboženských filozofií sa Scientológia líši tým, že poskytuje nástroje, na základe ktorých si človek môže zvýšiť svoje schopnosti a efektívnejšie riešiť svoje problémy a situácie, ktorým musí v živote čeliť.

Základný predpoklad Scientológie je, že človek je v jadre dobrý a že môže zlepšiť svoje postavenie v živote. Mimochodom, Scientológia nemôže sľúbiť, že s tým sama niečo urobí. Iba samotný človek si môže zaistiť zdokonalenie tým, že bude používať učenie Scientológie a to na sebe i na ostatných, ktorí sa nachádzajú v jeho okolí.


Cieľe a princípy Scientológie

Cieľom Scientológie je umožniť človeku žiť so svojimi druhmi lepší život podľa jeho predstáv a hrať lepšiu hru. Scientológia pomáha ľuďom, aby skutočne porozumeli viac jeden druhému.

Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti. Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vývoji Scientológie, L. Ron Hubbard objavil technológiu na oslobodenie ľudského ducha tým človeku umožnil, aby skutočne spoznal sám seba.

Prostredníctvom aplikovania Scientologických princípov a technológie pri auditingových sedeniach (duchovnom poradenstve) je človek schopný odstrániť bariéry a nežiadúce stavy a tým sa stať viac sám sebou. A ako človek robí pokroky, snaží sa pomáhať ostatným rovnakým spôsobom ako sa pomohlo jemu.

Pán Hubbard starostlivo testoval všetky svoje procedúry a pre budúce použitie zaznamenal tie, pri ktorých bola preukázaná najvyššia funkčnosť spôsobovania jednotne predvídateľných výsledkov. Tieto postupy predstavujú štandardnú Scientologickú technológiu.

Všetko, čo Scientológia od človeka žiada je, aby akceptoval to, čo je pre neho samého pravdivé. Nie sú mu vnucované žiadne myšlienky a viera. Na základe tréningu a auditingu si človek sám nájde odpovede, ktoré v živote hľadá.

Dalo by sa to vyjadriť tým najzákladnejším princípom Scientológie:

Možno vás učili, že myseľ, duša a život sú príliš zložité na to, aby ste sa v nich vyznali. Toto je prvý princíp Scientológie: Mysli, duši a životu sa dá porozumieť.”

Scientológiu dennodenne využívajú desiatky miliónov ľudí po celom svete. Umelci, manažéri, učitelia, tréneri, predajcovia, herci, účtovníci i radoví zamestnanci. Každý nájde v Scientológii niečo pre seba k zlepšeniu niektorej oblasti života.


Zistite, čo dokáže Scientológia? Vyberte si a prečítajte 1 z našich kníh:

[ecwid widgets=”productbrowser categories minicart” categories_per_row=”3″ grid=”3,3″ list=”10″ table=”20″ default_category_id=”0″ category_view=”grid” search_view=”list” minicart_layout=”attachToCategories”]

Chcete vedieť viac?