Dianetika je pododbor a predchodkyňa Scientológie

Čo znamená slovo Dianetika?

Slovo Dianetika pochádza z gréckeho slova „dia“, čo znamená „skrz“ a latinského „nous“, znamenajúceho „myseľ“ alebo „duša“. Plná definícia tohto slova znamená, „čo robí myseľ telu“.

Dianetika teda odhaľuje a zvláda vplyv mysle na telo a takto pomáha poskytovať úľavu od nechcených pocitov a emócií, nehôd a psychosomatických chorôb (choroby spôsobené zvýšeným duševným napätím, pochádzajúce z mysle a prejavujúce sa na tele).

Čo je Dianetika?

Dianetika obsahuje objavy,ktoré boli vyhlásené za významnejšie, než objavenie kolesa či ohňa, vďaka čomu si už vyše 50 rokov drží status bestselleru. S viac ako 25 miliónmi výtlačkov je Dianetika nesporne najčítanejšou a najvýznamnejšou knihou o ľudskej mysli, aká bola kedy napísaná.

Nájdete tu štruktúru a kompletný popis reaktívnej mysle – dosiaľ neznámeho zdroja nočných môr, nezmyselného strachu, rozrušení a neistôt, ktoré zotročujú človeka. Na týchto riadkoch sa dozviete, ako sa ich zbaviť a dosiahnuť tak niečo, o čom mohol človek dodnes len snívať: stav Clear.

Medzi základné objavy Dianetiky patrí:

 • Cieľ človeka
 • Dynamický princíp existencie – jediné slovo, ktoré motivuje všetky živé veci
 • Štyri dynamiky – hnacie sily, z ktorých pozostáva všetok život
 • Odhalenie skutočného potenciálu človeka a spôsob, ako ho dosiahnuť
 • Objav v podobe kompletnej štruktúry reaktívnej mysle
 • Popis bolestivých zážitkov – engramov, ktoré tvoria obsah reaktívnej mysle a vnucujú človeku iracionálne konanie, ktoré je proti jeho vôli a cieľom
 • Vplyv prenatálnych engramov – čo sa stalo predtým, ako ste sa narodili, a ako vás to odvtedy ovplyvňuje
 • Kompletný dianetický postup, pomocou ktorého sa tieto bolestivé zážitky hľadajú a odstraňujú, aby ste už nikdy nikdy neboli vystavený ich nepriaznivému vplyvu a aby ste objavili jedného človeka, ktorého ste vždy túžili spoznať – seba.

“Dianetika je dobrodružstvo. Je to výskumná cesta do Terra Incognita, do ľudskej mysle, tej obrovskej a dosiaľ nepoznanej ríše rozprestierajúcej sa centimeter za naším čelom.” – L. Ron Hubbard

Objavy a odhalenia, ktoré umožnili formulovanie myšlienok Dianetiky vyžadovali celé roky presného výskumu a starostlivého testovania. Ak ste mali niekedy pocit, že je niečo, čo vás v živote brzdí, ničí vaše plány a bráni vám byť tým, kým chcete byť, mali ste pravdu. Faktom je, že existuje jediný zdroj vašich problémov, stresov, nešťastí a pochybovania o sebe.

Hlavný zloduch

Nazýva sa reaktívna myseľ – skrytá časť vašej mysle, v ktorej sú uložené všetky bolestivé zážitky a následne sú používané proti vám. Dianetika zbavuje reaktívnej mysle. To je všetko, čo robí. S vyše 25.000.000 predanými kópiami v tuctoch jazykov, ostáva Dianetika bestsellerom už viac než 60 rokov. Teraz, používaná vo viac ako 150 krajinách, prináša Dianetika dramatické a permanentné pokroky ľuďom na celom svete.

Prečítajte si knihu “Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví” a objavte:

 1. Skutočný dôvod nevysvetliteľných bolestí, negatívnych emócií a nešťastných vzťahov vo vašom živote.
 2. Čo presne ničí vašu vieru v seba samého a ako vám Dianetika pomôže zbaviť sa toho, takže vy sa budete môcť stať viac sebou samým.
 3. Presnú technológiu, ktorá odstráni bariéry vo vašom živote – navždy.
 4. Odstráňte prekážky na ceste ku štastiu s týmto VÝBUŠNÝM bestsellerom

Žiadny výrok necharakterizuje autora Dianetiky L. Rona Hubbarda lepšie, ako jeho jednoduché vyhlásenie: „Rád pomáham druhým a sledovať človeka, ako sa oslobodzuje od tieňov, ktoré zatemňujú jeho dni považujte za najväčšie potešenie v mojom živote.“

Prostredníctvom svojich diel vo viac ako dvesto miliónovom náklade a prostredníctvom tuctov medzinárodných bestsellerov podnietil L. Ron Hubbard vznik hnutia, ktoré dnes pôsobí na každom kontinente sveta. Jeho diela tvorí 5000 písomností a 3000 nahraných prednášok a nie je len najrozsiahlejšou výpoveďou o ľudskej mysli a duši, ale predstavuje aj jedinú cestu k úplnej duševnej slobode.

Avšak najväčším dôkazom, ktorý L. Ron Hubbard predkladá, sú zázraky jeho technológie spolu s miliónmi priateľov, ktorí ju prenášajú do večnosti. Oboje narastá každým uplynulým dňom.

Boli ste niekedy zvedavý ako pracuje Vaša myseľ?

Myseľ zaznamenáva údaje použitím takzvaných mentálnych obrazových záznamov. Tieto záznamy sú 3-dimenzionálne, obsahujúce farby, zvuky, vôňe tak, ako ostatné vnemy. Taktiež obsahujú závery a úvahy jednotlivca. Mentálne obrazové záznamy sú tvorené mysľou postupne, moment za momentom.

Myseľ má dve odlišné časti. Jedna z nich – časť ktorú vedome používame a je uvedomelá – je analytická myseľ. Toto je časť mysle ktorá myslí, pozoruje dáta, pamätá si a rieši problémy. Má štandardné pamäťové banky, ktoré obsahujú mentálne obrazové záznamy a používa údaje z tejto banky na robenie rozhodnutí a podporenie prežitia.

Nanešťastie máme aj inú myseľ, ktorá bola v minulosti nazvaná „nevedomá“ alebo „podvedomá“ myseľ. Je to myseľ, ktorá zaznamenáva a ukladá mentálne obrázky vytvorené počas traumatizujúcich udalostí. Tá myseľ sa presne nazýva „reaktívna myseľ“, pretože reaguje nelogicky a neracionálne, dáva vám pocity, ktorým nerozumiete a necháva vás reagovať tak, akoby ste to ani neboli vy.

Iracionalita pochádza z vašej reaktívnej mysle. Reaktívna myseľ môže spôsobiť neuvedomelé a nechcené emócie, strach, bolesť a psychosomatické choroby, bez ktorých by bolo človeku omnoho lepšie. Drží to osobu bokom od dosahovania cesty jeho prežitia a úspechu v živote.

Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví vám povie omnoho viac o mentálnych obrazových záznamoch, o tom, ako myseľ pracuje a dokonca aj to, čo je účelom mysle. Používatelia dianetickej technológie boli v nedávnom prieskume požiadaní, aby ohodnotili Dianetiku. 91% povedalo, že Dianetika im dala „šťastnejší a zdravší život“ a 100% povedalo, že Dianetika funguje.

Fungovalo to miliónom iným a môže to fungovať aj Vám.