Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí (alebo osem dynamík) života, na základe ktorých sa každý človek usiluje o prežitie.

Scientologický kríž

Scientologický kríž

Tieto časti predstavujú 8 dynamík (častí života):

  1. úsilie o prežitie ako jedinec,
  2. úsilie o prežitie na základe tvorenia skrz rodinu a sex,
  3. úsilie o prežitie ako skupina jedincov,
  4. úsilie o prežitie ako ľudstvo,
  5. úsilie o prežitie ako životnej formy a pomocou životných foriem ako sú živočíchy, vtáky, hmyz, ryby a vegetácia,
  6. úsilie o prežitie hmotného vesmíru na základe samotného hmotného vesmíru a pomocou hmotného vesmíru a jeho jednotlivých častí,
  7. úsilie o prežitie ako duchovná bytosť alebo úsilie o prežitie života samotného,
  8. úsilie o existenciu v podobe nekonečna.

Schopnosť šťastne žiť vo vzájomnom rešpekte voči všetkým týmto sféram existencie je symbolizovaná Scientologickým krížom.

Pre zaujímavosť, symbol kríža ako takého je starší než samotné kresťanstvo.