FAQs

XVII.VII Prečo bola Scientológia viackrát na súde?

Cirkev bola na súde vo viacerých krajinách, aby potvrdila právo náboženskej slobody. Ako jeden z príkladov poslúži Austrália, právna akcia ohľadne cirkvi priniesla významné víťazstvo, ktoré veľmi rozšírilo náboženskú slobodu po celej zemi.

2016-02-11T19:48:21+02:00