Nie.

Je to náboženstvo v tom najúplnejšom zmysle slova.

„Kultom“ sa väčšinou, v opovržlivom zmysle slova, myslí nejaké tajomstvo alebo uzavretá skupina s obmedzeným členstvom alebo záhadnou myšlienkou. Akademickí pracovníci zaoberajúci sa náboženstvami poukazujú na to, že tento termín sa stal skoro bezúčelným, pretože jeho moderné použitie odráža vzrastajúce predsudky voči náboženstvu.

Napríklad vládna správa v Belgicku označila Hasidických židov a dokonca i YWCA (Young Women´s Christian Association – Kresťanské spoločenstvo mladých žien) za „kulty“.

Na podobný zoznam dal francúzsky parlament aj baptistov.

Náboženstvá, ktoré sa rozrastajú a pretrvávajú pomáhajú ľuďom v ich duchovnom živote. K tomu, aby Scientológia túto úlohu splnila, jej duchovné písmo je úplne kodifikované, široko publikované a je dostupné pre kohokoľvek. Jej cirkev a misie sú vždy pre každého otvorené.

Scientológia je výnimočná tým, že nikomu nenakazuje, aby v niečo „veril“. Naopak, Scientológia verí, že každý človek by mal myslieť sám za seba. V Scientológii jedinec považuje za pravdivé to, čo osobne pozoroval a o čom vie, že je pre neho pravdivé.

Scientológia nie je autoritatívna, len ponúka technológiu, ktorú človek môže použiť, a potom sám usúdiť, či je pre neho účinná.