Auditing nie je záležitosťou nápravy vecí v tradičnom zmysle slova.

Auditing sa nerobí preto, aby sa dalo do poriadku telo alebo aby sa vyliečilo čokoľvek fyzické a takisto E-meter nič nelieči.

Avšak v procese auditingu, v ktorom sa človek stáva šťastnejším, schopnejším a viac si uvedomujúcim seba ako duchovnú bytosť, choroby, ktoré majú psychosomatický pôvod (znamená to, že myseľ robí telo chorým) často zmiznú.