Príčina drogového problému

Ľudia používajú drogy od tej doby, čo sa pokúšajú zmierniť bolesť a vyhnúť sa problémom. Od počiatku šest’desiatych rokov sa však používanie drog veľmi rozšírilo. Do tej doby boli používané zriedka. V tomto desaťročí došlo k celosvetovému rozšíreniu drog a veľké percento ľudí začalo konzumovať drogy.

     Drogami (aby sme uviedli aspoň niektoré) rozumieme upokojujúce prostriedky, ópium, kokaín, marihuanu, meskalín, amfetamíny a dary psychiatrov človeku: LSD a PCP (phenocyclidin — anjelský prach), ktoré sú najhoršie. Patria sem aj lekárske drogy. Lekárske drogy sú tiež drogy. Tieto drogy majú tisíce obchodných názvov a slangových označení. Za drogu je považovaný aj alkohol.

     Tvrdí sa, že drogy spôsobujú úžasné veci, ale v skutočnosti človeka len ničia.

     Problémy s drogami nekončia, keď ich človek prestane brať. Nahromadené účinky užívania drog môžu zanechať človeka ako fyzicky, tak mentálne vážne poškodeného. Dokonca aj človek, ktorý sa nedotkol drogy už niekoľko rokov, má stále „výpadky”. Drogy môžu poškodiť schopnosť sústrediť sa, pracovať, učiť sa — môžu skrátka zničiť život.

    Napriek tomu, že nebezpečenstvá a riziká drog sú celkom zrejmé a sú stále viac a viac dokumentované, ľudia ich stále berú.

     Prečo?

     Ked’ má človek depresiu alebo trpí bolesťami, a ked’ mu liečba neprináša telesnú davu, nakoniec sám objaví, že drogy odstraňujú príznaky jeho stavov.

     To isté platí pre „psychosomatické” bolesti. Termín „psychosomatický” znamená, že myseľ spôsobuje telesné onemocnenia alebo choroby spôsobené prostredníctvom mysle. „Psycho” znamená myseľ a „soma” sa vzťahuje na telo.

Takmer vo všetkých prípadoch psychosomatických bolestí, chorôb alebo ťažkostí sa človek pokúšal dopátrať po nejakom lieku.

     Ked’ nakoniec zistí, že mu úľavu poskytujú len drogy, poddá sa im a stane sa na nich závislý, často až do bodu, kedy už bez nich nemôže byť.

     Keby pred rokmi existovalo akékoľvek iné riešenie, väčšina ľudí by ho zvolila. Ked’ sa im ale povie, že neexistuje žiadny liek, že ich bolesti sú „imaginárne”, život sa pre nich stáva neznesiteľný. Môžu sa stať chronickými konzumentmi drog a hrozí im závislost’.

     Doba, za ktorú sa ľudia stanú závislí, sa pochopiteľne líši. Samotný problém môže byt’ len „smútok” alebo „vyčerpanosť”. Schopnost’ čeliť životu je v každom prípade znížená.

     Každá látka, ktorá prináša úl’avu alebo robí život telesne alebo mentálne znesiteľnejší, potom bude vítaná.

     Psychosomatické choroby sú veľmi rozšírené v nepokojnom a neistom prostredí.

     Kým teda akákoľvek vláda zasiahne príliš tvrdo proti rastúcemu používaniu drog, mala by si uvedomit’, že ide o príznak neúspešnej psychoterapie. Sociológovia, psychológovia, psychiatri a ministri zdravotníctva nedokázali zabrániť rozširovaniu psychosomatických chorôb.

     Je príliš jednoduché dávať za vinu drogový problém „sociálnym nepokojom” alebo „tempu modernej spoločnosti”.

     Neoddiskutovateľnosť skutočností však je, že až doposiaľ neexistovala žiadna účinná psychoterapia, ktorá by našla široké použitie. Výsledkom je populácia závislá na drogách.

     Zistilo sa, že narkomani začali brat’ drogy z dôvodu telesného utrpenia alebo beznádeje.

     Ten, kto užíva drogy kvôli bolesti a všeobecnej beznádeji, ich bude brať i nad’alej. Napriek tomu, že nechce byt’ závislý, neverí, že existuje iné východisko.

     Správnym liečením je však možné drogovú závislosť plne zvládnut’.

     Akonáhle sa človek cíti zdravší a tiež mentálne a telesne schopnejší bez drog než s drogami, prestane ich potrebovať.

     Drogovú závislosť psychiatria odbíja ako „nedôležitú” a spoločenskému problému konzumácie drog nevenujú psychiatri žiadnu pozornosť — skôr naopak, pretože oni sami zaviedli a spopularizovali LSD. A mnohí z nich ich propagujú a rozširujú.

     Vládne organizácie zjavne nedokázali zastavit’ nárast užívania drog. A dodnes neexistovala žiadna skutočná alebo všeobecne rozšírená liečba.

     Riziko konzumenta drog, dokonca aj potom, čo prestal brať drogy, spočíva v tom, že máva neočakávané „výpadky”, obdobia nezodpovednosti a je náchylný ľahko ochorieť.

     Scientologická technológia dokáže odstrániť vážne škody u človeka, ktorý užíval drogy, a zároveň urobiť d’alšiu závislosť zbytočnou a daným človekom nechcenou.

     Scientológia nemá žiadny záujem na politických alebo spoločenských aspektoch rôznych druhov drog alebo dokonca na samotnom užívaní drog. Drogy však predstavujú rastúcu hrozbu mentálnemu a duchovnému pokroku — čo je skutočným poslaním Scientológie.

     Scientológia tak obsahuje presnú technológiu, ktorá nielen že človeka bezbolestne zbaví drog, ale tiež zvládne ich telesné, mentálne a duchovné následky a nájde a celkom odstráni pôvodné príčiny, prečo niekto začal drogy užívať. Toto s istotou nedokáže nič iné.

Keď človek nedokáže nájsť žiadne riešenie svojho problému, nech sa týka čohokoľvek - od telesného utrpenia až k beznádeji. . .

Keď človek nedokáže nájsť žiadne riešenie svojho problému, nech sa týka čohokoľvek – od telesného utrpenia až k beznádeji. . .

 

. . .skôr alebo neskôr zistí, že drogy zmierňujú príznaky.

. . .skôr alebo neskôr zistí, že drogy zmierňujú príznaky.

 

Samotný problém tým však nezmizol, je drogami len zastretý. Dokiaľ nebude samotný problém vyriešený, bude závislý na drogách alebo im dokonca prepadne.

Samotný problém tým však nezmizol, je drogami len zastretý. Dokiaľ nebude samotný problém vyriešený, bude závislý na drogách alebo im dokonca prepadne.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |