Lieky proti bolesti

     Lekári a iní predpisujú upokojujúce prostriedky, ako je acylpirín, sedatíva a uspávacie prostriedky, pretože majú pochopiteľné želanie zmenšit’ bolesť.

     V chémii ani medicíne však nebolo nikdy presne známe ako, alebo prečo tieto prostriedky účinkujú. Také prípravky pochádzajú z náhodných objavov, že „toto a tamto tlmí bolesť”.

     Existujúce prípravky nepôsobia vždy rovnako a často majú veľmi škodlivé vedľajšie účinky.

     Vzhľadom k tomu, že dôvod ich pôsobenia nebol známy, sa v biochémii — v chémii životných procesov a látok — dosiahli veľmi malé pokroky. Keby boli známe a prijaté dôvody ich pôsobenia, dokázali by chemici možno vyvinúť skutočne upokojujúce prostriedky s minimálnymi vedľajšími účinkami.

     Bolesť alebo ťažkosti psychosomatickej povahy pochádzajú z mentálnych obrazových záznamov vytvorených thetanom, ktoré doliehajú na telo alebo ho ovplyvňujú. Napr. mentálny obrazový záznam minulej udalosti, keď si človek zlomil pažu, môže byť v prítomnosti znovuoživený, pôsobiť tak na telo a spôsobiť bolesť v tej samej paži.

Ako sa zistilo klinickým testom, acylpirín a iné upokojujúce lieky majú spôsobovať nasledujúce:

A. zabrániť thetanovi vo vytváraní mentálnych obrazových záznamov

a k tomu

B. zabrániť elektrickej vodivosti nervových dráh.

     To spôsobuje, že thetan je hlúpy, má výpadky, je zábudlivý, má preludy a stane sa nezodpovedným. Dostáva sa do akéhosi stavu „zdrevenenosti”, je necitlivý a znecitlivený, neschopný a samozrejme nedôveryhodný — je v skutočnosti nebezpečím pre svojich blížnych.

Lieky proti bolesti obmedzujú schopnosť thetana vytvárať mentálne obrazové záznamy.

Lieky proti bolesti obmedzujú schopnosť thetana vytvárať mentálne obrazové záznamy.

 

Bránia tiež elektrickej vodivosti nervových dráh.

Bránia tiež elektrickej vodivosti nervových dráh.

 

Ked’ účinok liekov pominie alebo začne miznúť, vracia sa schopnosť vytvárať mentálne obrazové záznamy a „zapne” somatihá (telesné pocity, choroby alebo bolesti či ťažkosti) omnoho silnejšie. Jedným z riešení, ktoré na to človek má, je viac drog. Nehľadiac na heroínovú závislosť, existujú aj ľudia závislí na acylpiríne. Nutkanie pramení z túžby zbaviť sa znovu somatík a nežiaducich pocitov. Bytosť stále víac a viac „drevenie” a vyžaduje stále častejšie väčšie dávky.

   Človek, ktorý berie drogy, býva zvyčajne veľmi sexuálne stimulovaný — spočiatku. Ale po prvých sexuálnych vzrušeniach je stále ťažšie dosiahnut’ stimuláciu sexuálnych pocitov. Snaha dosiahnuť ich sa stáva nutkavou, zatiaľ čo sama o sebe stále menej uspokojuje.

     Cyklus drogovo podmienenej restimulácie mentálnych obrazov (alebo tvorenie všeobecne) môže spočiatku zvýšiť tvorivosť a nakoniec ju celkom potlačiť.

     Keby sme sa zaoberali problémom utíšenia bolesti biochemicky, potom by bol najmenej škodlivým upokojujúcim liekom taký liek, ktorý by potláčal tvorenie mentálnych obrazových záznamov, a pritom mal za následok len minimálnu „zdrevenenosť” alebo hlúposť; súčasne by sa musel ľahko rozpúšťať v tele tak, aby rýchlo zmizol z nervov a organizmu.

     Existujú nežiaduce pocity, ktoré sa liekmi a drogami zablokujú, ale existuje tiež celá oblasť žiaducich pocitov, a lieky a drogy zablokujú všetky pocity.

     V prospech liekov a drog môže hovoriť len to, že prinášajú krátke a rýchle zabudnutie bezprostrednej bolesti a umožňujú človeka ošetriť, aby sa v jeho tele niečo napravilo. Ale i toto sa vzťahuje len na osoby, u ktorých sa ich bolesť nedá zvládnuť nijako inak.

     Obratnosť, schopnosť a bystrosť sú hlavnými faktormi, ktoré zabraňujú tomu, aby sa človek dostal do bolestivých situácií. Ale s drogami a liekmi všetky tieto schopnosti miznú. Lieky a drogy vás teda pripravujú na to, aby ste sa dostali do situácií, ktoré sú skutočne katastrofálne, a starajú sa o to, aby ste v tomto stave zostali.

     Človek si môže vybrať, či bude mŕtvy s liekmi či drogami alebo nažive bez nich. Lieky a drogy okrádajú život o pocity a radosti, ktoré sú tak či tak tými jedinými dôvodmi, prečo človek vlastne žije.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |


Zistite viac v brožúre
Riešenie drogového problému

Resenie-drogoveho-problemu