Objasňovanie slov

     Nepochopené slovo zostane nepochopené, pokiaľ si človek neobjasní jeho význam. Hneď ako raz slovo úplne porozumiete, hovoríme, že je objasnené.

     Postupom používaným na vyhľadávanie a objasňovanie slov, ktoré študent pri svojom štúdiu nepochopil alebo nesprávne pochopil, sa hovorí objasňovanie slov. Prvá vec, ktorú je potrebné sa naučiť, je presný postup, ako objasniť každé slovo alebo symbol, na ktoré človek narazí pri čítaní alebo štúdiu a ktorému neporozumel. Pri každej technológii objasňovania slov sa používa tento postup.

Kroky pri objasňovaní slova

     1. Pri čítaní majte po ruke slovník, aby ste si mohli objasniť každé nepochopené slovo alebo symbol, s ktorým sa stretnete. Mali by ste si zaobstarať jednoduchý, ale dobrý slovník, ktorý neobsahuje definície s náročnými slovami, ktoré by ste si museli objasňovať.

     2. Keď sa stretnete so slovom alebo symbolom, ktorému nerozumiete, najskôr si vezmite slovník a v rýchlosti si prejdite definície. Nájdite tú, ktorá sa hodí do kontextu, v ktorom bolo slovo použité. Prečítajte si ju a tvorte vety s týmto slovom v tomto význame, až budete mať jasný koncept o tomto jeho význame. Môže to vyžadovať desať alebo aj viac viet.

     3. Potom si objasnite každú z ďalších definícií tohto slova, a to tak, že si na každú z nich budete tvoriť vety tak dlho, až budete každej jeho definícii jednoznačne rozumieť.

     Ak má slovo niekoľko rôznych definícií, nemôžete obmedzovať svoje porozumenie iba na jednu definíciu a nazývať ho „pochopené“. Musíte mu byť schopní takisto rozumieť, keď bude neskôr použité v inom význame.

     Neobjasňujte však definície technické alebo odborné (matematické, biologické atď.) alebo zastaralé (už nepoužívané) alebo archaické (starobylé a všeobecne už viac nepoužívané), iba ak by slovo bolo použité práve týmto spôsobom v kontexte a v ňom nepochopené. Keby ste si tieto definície objasňovali, mohlo by sa stať, že vás to zavedie k mnohým ďalším slovám, ktoré také definície obsahujú, a výrazne tak spomalia vaše štúdium.

Ak sa osoba stretne s ťažkosťami s tým, čo číta . . .

Ak sa osoba stretne s ťažkosťami s tým, čo číta . . .

. . . musí existovať nepochopené slovo skôr v texte. Musí sa vrátiť späť a nájsť to slovo.

. . . musí existovať nepochopené slovo skôr v texte. Musí sa vrátiť späť a nájsť to slovo.

Keď si slovo vyhľadá v slovníku a definuje si ho...

Keď si slovo vyhľadá v slovníku a definuje si ho...

 

. . .ťažkosti zmiznú a môže robiť pokrok.

. . .ťažkosti zmiznú a môže robiť pokrok.

Príklad objasňovania slova

Let’s say that you are reading the sentence, “He used to clean chimneys for a living,” and you’re not sure what “chimneys” means.

Povedzme, že čítaš vetu, “Zvykol sa živiť čistením komínov (chimneys),” a nie si si istý, čo znamená slovo “chimneys”.

You find it in the dictionary and look through the definitions for the one that applies. It says “a flue for the smoke or gases from a fire.”

Nájdeš si to slovo v slovníku, pozrieš si definíciu, ktorá sa do vety hodí. Nájdeš “a flue for the smoke or gases from a fire.”

You’re not sure what “flue” means so you look that up. It says “a channel or passage for smoke, air or gases.” That fits and makes sense, so you use it in some sentences until you have a clear concept of it.

Nie si si istý, čo znamená slovo dymový kanál “flue”, tak si ho vyhľadáš. Slovník hovorí že je to “kanál cez ktorý prúdi dym, vzduch alebo plyny. Toto ti sedí a dáva zmysel, tak ho použiješ v niekoľkých vetách, až kým nemáš jasný koncept toho slova.

“Flue” in this dictionary has other definitions, each of which you would clear and use in sentences.

“Flue” v tomto slovníku má aj iné definície, každú jednu by si si objasnil a použil vo vetách.

Next, read the derivation the dictionary gives for the word “flue.” Now go back to “chimney.” The definition, “a flue for the smoke or gases from a fire,” now makes sense, so you use it in sentences until you have a concept of it.

Ďalej, nájdi si pôvod slova “flue” v etymologickom slovníku. Teraz sa vráť späť k slovu “chimney.” Definícia “a flue for the smoke or gases from a fire,” ti teraz dáva zmysel, použiješ ho vo vetách až kým nebudem mať jasný koncept toho.

You then clear the other definitions. If the dictionary you are using has specialized or obsolete definitions, you would skip them as they aren’t in common usage.

Potom si objasníš všetky ostatné definície. Ak nájdeš v slovníku špecializované alebo zastaralé definície, vynechaj ich ak sa priamo do konceptu nevzťahujú.

    4.Ďalšia vec, ktorú je potrebné urobiť, je objasniť si pôvod slova, kde je vysvetlené, odkiaľ slovo pochádza. To vám pomôže získať základné pochopenie toho slova.

     5. Väčšina slovníkov uvádza idiómy slov. Idióm je ustálené slovné spojenie alebo výraz, ktorému sa nedá porozumieť na základe bežného významu slov, z ktorých sa skladá. Napríklad má to v malíčku je slovenský idióm, ktorý znamená „dobre to pozná, ovláda“. V jazyku sa používa pomerne veľa idiómov a tie bývajú v slovníku zvyčajne uvedené za definíciami slova samotného. Ak má slovo, ktoré objasňujete, idiómy, objasnite si ich takisto.

     6. Aby sme slovo pochopili úplne, musíme si tiež objasniť všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, ako napríklad poznámky o jeho použití, synonymá atď. (Synonymum je slovo, ktoré má podobný, ale nie úplne rovnaký význam ako iné slovo, napr. tenký a chudý.)

     7. Ak sa stretnete v definícii slova, ktoré objasňujete, s nejakým nepochopeným slovom alebo symbolom, musíte si ho okamžite objasniť tým, že použijete rovnaký postup. A potom sa vrátite k definícii, ktorú ste objasňovali. (V slovníku sú symboly a skratky zvyčajne uvedené v jeho prednej časti.) Pokiaľ však zistíte, že trávite veľa času objasňovaním slov vo vnútri definícií, mali by ste si zaobstarať jednoduchší slovník. Dobrý slovník vám umožní objasniť si slovo, bez toho, aby ste pri tom museli vyhľadávať množstvo ďalších.

Jednoduché slová

     Možno si hneď myslíte, že sú to dlhé alebo technické slová, ktorým najčastejšie nerozumiete.

     Nie je to tak.

     Slovíčka ako na, a, byť, že a ďalšie, ktoré „každý pozná“, sa veľmi často pri objasňovaní slov objavujú ako nepochopené.

     Aby ste si mohli tieto slová úplne definovať, potrebujete k tomu veľký slovník.

To je ďalšia zvláštnosť. Malé slovníky totiž predpokladajú, že to „každý pozná, čo to slovo znamená“.

     Je takmer neuveriteľné, že absolvent vysokej školy, ktorý roky študoval zložité predmety, aj napriek tomu nevie, čo znamená slovo „alebo“, „pri“ či „nejaký“. To sa musí vidieť, aby sa tomu dalo uveriť. Ale sotva si to vyjasní, celé jeho vzdelanie sa premení z hromady otáznikov na jasné a praktické pochopenie.

     Testovanie školákov v Johannesburgu v Juhoafrickej republike raz ukázalo, že ich inteligencia s každým novým školským rokom klesala!

     Odpoveď na túto záhadu je jednoduchá. Každým rokom získali k svojej aj tak už zmätenej slovnej zásobe pár tuctov ďalších nepochopených slov, ktoré im boli schopné skaziť život a pri ktorých nikto nikdy nepožadoval, aby si ich vyhľadali.

     Hlúposť je dôsledkom nepochopených slov.

     NAJRANEJŠIE NEPOCHOPENÉ SLOVO V PREDMETE JE KĽÚČOM K NESKORŠÍM NEPOCHOPENÝM SLOVÁM V TOMTO PREDMETE.

     Pri štúdiu cudzieho jazyka sa často zistí, že gramatické slová vlastného jazyka, ktorými je popisovaná gramatika v cudzom jazyku, sú základom toho, že človek nie je schopný sa naučiť cudzí jazyk.

     Je dôležité, aby tieto slová boli objasnené.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana |


Zistite viac v brožúre
“Študijná technológia”:

Ako-sa-ucit