Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@scientologiakosice.sk . Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Vo väčšine prípadov Vám budeme schopný vymeniť „kus za kus“. Prípadne Vám tovar vymeníme za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru).

Poštovné, balné, ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

Vrátenie tovaru

V prípade reklamovania tovaru nás o tejto skutočnosti najprv informujte písomne. Tovar je následne nutné zaslať na adresu Dianetika, s.r.o., Kmeťova 15, 040 01 Košice, prípadne doručiť osobne k nám do Centra. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Prajeme Vám krásne poznania pri čítaní kníh od L. Ron Hubbarda!