Scientologia

S predstavuje Scientológiu (angl. Scientology).

Spodný trojuholník sa nazýva ARK trohuholník (vyslovuje sa „á-er-ká“, z angl. originálu “ARC”).

trojuholnik ARK

ARK trojuholník

A predstavuje afinituR predstavuje realituK predstavuje komunikáciu.

Keď sa tieto tri časti, ktoré sú na sebe závislé, dajú dohromady, predstavujú porozumenie (z angl. “understanding”) a sú vyjadrené trojuholníkom. ARK predstavuje základný princíp Scientológie.

Viac o princípe ARK sa dozviete v knihe Základy myslenia.

1. z vrcholov trojuholníka predstavuje afinitu, čo je úroveň obľuby či náklonnosti voči niekomu či niečomu. Ďalší uhol predstavuje realitu, čo v podstate znamená súhlas. Tretí uhol predstavuje komunikáciu, ktorá je definovaná ako vzájomná výmena myšlienok medzi dvoma ľuďmi.

Všetky tieto tri časti sú vo vzájomnom vzťahu. Bez nejakého stupňa obľuby a nejakých základov súhlasu by nenastala žiadna komunikácia. Bez komunikácie a nejakej obľuby by nebola žiadna realita a bez nejakých základov súhlasu a komunikácie by nebola žiadna afinita. Keď zvýšime jeden vrchol trojuholníka, rovnako sa tak zvýšia aj zvyšné dva vrcholy trojuholníka (a vzrastie porozumenie).

Horný trojuholník sa nazýva VZK trojuholník (z angl. originálu “KRC triangle”).

VZK Trojuholník

VZK Trojuholník

V predstavuje vedomosť, Z predstavuje zodpovednosť K predstavuje kontrolu.

Takisto ako v trojuholníku ARK sú tieto tri časti vo vzájomnej závislosti aj v trojuholníku VZK. Keď sa jeden z vrcholov trojuholníka VZK zvýši, zvýšia sa aj zvyšné dva. Tento symbol sa po prvýkrát objavil v roku 1952.