Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova kyrios – „pán“ a z indoeurópskeho základu kewe – „buď silný“.

Bežné významy slova cirkev tiež zahŕňajú:

  • „zhromaždenie“,
  • “duchovnú silu oddelenú od sily svetskej”
  • a „duchovné náboženstvo, duchovenstvo”.

Slovo cirkev nepoužívajú len kresťanské organizácie.

Pre zaujímavosť: cirkvi ako také existovali už tisícky rokov pred kresťanstvom a dokonca samotné kresťanstvo vzniklo ako protest proti už zavedenej cirkvi. V modernom použití ľudia hovoria o budhistickej alebo moslimskej cirkvi a všeobecne sa odkazujú na všetky zoskupenia ľudí, ktorí sa podieľajú na bežných náboženských aktivitách.

Slovo cirkev sa tiež používa, pre označenie budov, kde sa členovia náboženských skupín zhromažďujú, aby praktikovali svoje náboženstvo a dosahovali väčšie duchovné vedomie a zdravie.

V päťdesiatich rokoch minulého storočia si Scientológovia uvedomili, že technológia L. Ron Hubbarda a výsledky, ktoré z jej použitia vyplývali, sa priamo dotýkajú oslobodenia ľudského ducha a že dosiahnutie vyššieho duchovného vedomia je tu bežnou záležitosťou. Nemali žiadne pochybnosti o tom, že sa zaoberajú náboženskými praktikami, a preto na začiatku 50-tych rokov odhlasovali zavedenie cirkvi, ktorá mala účel lepšie slúžiť ich duchovným potrebám a všetkým, ktorí zdieľali ich vieru.

Prvá Scientologická cirkev bola založená v roku 1954.

Preto je Scientológia cirkev a použitie slova cirkev v spojitosti s ňou je oprávnené.