Scientológia s určitosťou spĺňa všetky 3 kritériá, ktoré odborníci na náboženstvo na celom svete všeobecne zohľadňujú na to, aby určili náboženskú podstatu:

  1. Viera v nejakú vyššiu realitu, ako napríklad v najvyššiu bytosť alebo vo večnú pravdu, ktorá presahuje hranice tohto sveta.
  2. Náboženské praktiky, ktoré vedú k porozumeniu, dosiahnutiu alebo kontaktu s najvyššou realitou.
  3. Spoločenstvo tých, ktorí veria a ktorí sa spájajú, aby túto najvyššiu realitu hľadali.

ad. 1: Scientologická viera vo vyššiu realitu, ktorá presahuje materiálny svet, obsahuje tiež svoj koncept duchovnej bytosti (thetan), duchovného sveta (sedem dynamík) a vyššej bytosti (ôsma dynamika).

Druhý bod môžete nájsť v bežných obradoch, ako sú napríklad krst, svadba, pohreb, ktoré Scientológia poskytuje. Mimochodom, prednejšie je poskytovanie auditingu (duchovné poradenstvo) a tréningu, na základe ktorého si Scientológovia zvyšujú svoje vedomie, dosahujú porozumenie duchovného sveta, pričom nakoniec dôjde i na ich vzťah s vyššou bytosťou.

Čo sa týka tretieho bodu – denne môžete v akýchkoľvek cirkvách vidieť veľmi živé spoločenstvá. Preto je Scientológia náboženstvo v tom najplnšom zmysle slova.

Scientológia pomáha človeku, aby si bol viac vedomý boha, vlastnej duchovnej podstaty a tých, ktorí ho obklopujú. Duchovné písmo Scientológie uvádza, že existuje celá dynamika (životné úsilie alebo motivácia), ktorá je oddaná vyššej bytosti (ôsma dynamika) a ďalšia dynamika, ktorá sa zaoberá iba úsilím človeka voči existencii v podobe ducha (siedma dynamika). Uznanie týchto životných činiteľov je tradičným rysom náboženstva.

Scientológia má so všetkými náboženstvami spoločný sen o mieri na Zemi a spasení človeka.

To, čo je na Scientológii nové, predstavuje fakt, že ponúka presne určenú cestu, ktorá človeka na tomto svete dovedie k duchovnému zdokonaleniu a spôsob, ako toho dosiahnuť s úplnou istotou.