Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti.

Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vývoji Scientológie, L. Ron Hubbard objavil technológiu na oslobodenie ľudského ducha tým človeku umožnil, aby skutočne spoznal sám seba.

Prostredníctvom aplikovania Scientologických princípov a technológie pri auditingových sedeniach (duchovnom poradenstve) je človek schopný odstrániť bariéry a nežiadúce stavy a tým sa stať viac sám sebou. A ako človek robí pokroky, snaží sa pomáhať ostatným rovnakým spôsobom ako sa pomohlo jemu.

Pán Hubbard starostlivo testoval všetky svoje procedúry a pre budúce použitie zaznamenal tie, pri ktorých bola preukázaná najvyššia funkčnosť spôsobovania jednotne predvídateľných výsledkov. Tieto postupy predstavujú štandardnú Scientologickú technológiu.

Všetko, čo Scientológia od človeka žiada je, aby akceptoval to, čo je pre neho samého pravdivé. Nie sú mu vnucované žiadne myšlienky a viera. Na základe tréningu a auditingu si človek sám nájde odpovede, ktoré v živote hľadá.