Scientológia svojich členov vedie k tomu, aby udržovali čo najlepšie rodinné vzťahy, či už sú ich príbuzní Scientológovia alebo nie.

V skutočnosti, vzťahy medzi Scientológom a zvyškom rodiny sa potom, čo začne Scientológiu používať, bežne zlepšujú, pretože Scientológ disponuje prostriedkami k tomu, aby mohol zlepšiť komunikáciu a osloviť a vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré by sa mohli objaviť.