Ak sa vyskytne nejaký problém, cirkev vynakladá veľké úsilie, aby zrovnala akékoľvek rodinné nezrovnalosti.

Napríklad kapláni Scientológie sú rodinným členom nápomocní, aby sa zišli a spoločne pracovali na objavení skutočnej príčiny ich sporu.

Priatelia a rodina Scientológa sú vždy vítaní, a vždy môžu cirkev navštíviť a stretnúť sa s ďalšími Scientológmi, aby si tak mohli nechať zodpovedať otázky, ktoré ohľadne Scientológie môžu mať.