Scientológia nie je tajná organizácia ani v najmenšom, pretože človek môže Scientologickú organizáciu kedykoľvek sám navštíviť.

Scientologické duchovné písmo a ďalšia jej literatúra je pre každého ľahko dostupná. Od nikoho sa nežiada, aby tajil to, že je Scientológ. Naopak, o Scientológoch začína byť známe, že sa veľkou mierou zapájajú do okolitého života, pretože prahnú po zodpovednosti za zlepšenie postavenia ľudí.