Skoro všetky náboženstvá majú spoločnú vieru v pomoci človeku žiť lepší život. Scientológia tento koncept vyjadruje ako jeden z hlavných cieľov cirkvi, ktorá tu je, aby dosiahla svet bez šialenstva, vojny a zločinu.

Scientológia má v tomto ohľade s ostatnými náboženstvami veľa spoločného. Čo sa týka jej základného náboženského konceptu a jej spoločenského reformného programu, ktorý sa dostáva do spoločenstva, je najcennejším prínosom, ktorý môže ponúknuť. To je bohatá zásoba technológie, ktorá prináša vyššie duchovné vedomie.

Na rozdiel od niektorých náboženstiev, ktoré veria, že človek je vo svojej podstate zlý, Scientológia verí, že človek je v jadre dobrý. Scientologické náboženstvo ponúka praktické nástroje, ktoré človek môže použiť pre zdokonalenie samého seba a ostatných.

Niektoré náboženstvá ponúkajú neskoršie spasenie, zatiaľ čo Scientológia ponúka istotu v konečné spasenie hneď.