Neexistuje tu akákoľvek podobnosť.

V skutočnosti práve na základe skúmania hypnotizmu a veľa ďalších duševných praktík, L. Ron Hubbard videl potrebu praktických odpovedí na problémy, ktoré sa týkajú človeka.

V knihe Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví napísal, že považuje hypnotizmus a psychoterapiu za nebezpečné a nepraktické. Skoro všetky ďalšie metódy, podľa ktorých sa riadi duševná veda, sa zakladajú na duševných princípoch, ktoré sa od princípov používaných v Scientológii značne líšia. Tieto praktiky sa k človeku správajú ako ku „veci“ určenej k poslušnosti a nie ako k duchovnej bytosti, ktorá môže nájsť odpovede na životné problémy a ktorá sa môže ohromne zdokonaliť.