Medzi Scientologickými cirkvami existuje bezplatné Scientologické centrum, kde tí, ktorí si nemôžu dovoliť peňažné dary, môžu dostať zdarma auditing od študentov, ktorí sa trénujú za scientologických duchovných.

Veľa Scientologických služieb je zdarma a vedomosti sú prístupné všetkým ľuďom.

Sú tam tiež knihy a bezplatné prednášky pre verejnosť, nedeľné bohoslužby a iné náboženské služby, na ktoré nie sú žiadne náklady. Knihy je možné dostať v miestnej oblasti buď v Scientologickej cirkvi, verejnej knižnici alebo miestnej knižnici.

Je však zaujímavé, že akonáhle sa človek stane viac príčinou vďaka používaniu Scientologickej technológie vo svojom živote, zvyčajne nepotrebuje alebo nechce bezplatné služby veľmi dlho.

Stane sa schopným udržať si dobré zamestnanie a tým pádom schopným zaplatiť výmenou za služby, ktoré chce.

Duchovní v tréningu môžu dostať zdarma auditing od iných študentov, zatiaľ čo sa venujú svojmu štúdiu.