Náklady sú u každého človeka iné v závislosti na tom, ktorou cestou ku Clearovi pôjde.

Jedna cesta, je platiť za profesionálny auditing a nechať sa úplne týmto spôsobom auditovať až hore ku Clearovi.

Preferovanou cestou je vyštudovať na auditora a ko-auditovať (navzájom sa auditovať) s iným Scientologickým študentom. Cesta ko-auditingu ku Clearovi vyžaduje ďaleko menej financií než profesionálny auditing plus je tam to, že niekto pomáha inému človeku k pokroku. Pretože dodávať profesionálny auditing je pre organizáciu oveľa drahšie (keďže si vyžaduje niekoľko zamestnancov pre služby jednému členovi cirkvi, peňažné dary sú nutne vyššie).

Miery peňažných príspevkov za štúdium sú oveľa ekonomickejšie a stimulujúce ľudí čo študujú, zatiaľ čo sa ko-auditujú bez nákladov do stavu Clear.

Nehľadiac na to, ktorú cestu si človek vyberie pre dosiahnutie stavu Clear, všetci čo k nemu dospeli, vyjadrujú neoceniteľnosť zvýšenej duchovnej slobody, ktorú dosiahli.