Scientológické cirkvi a misie sú samostatné spoločnosti a majú oddelené finančné záznamy. Peňažné dary, ktoré prichádzajú do každej cirkvi za služby dodané touto cirkvou, musia byť samostatne uložené v banke a musia sa viesť presné záznamy v náväznosti s účtovnými postupmi a zákonmi danej krajiny.