Niektoré cirkvi majú systém desiatkov, iné od svojich členov požadujú, aby platili nájomné za miesto, náboženské obrady a služby.

V Scientologickej cirkvi členovia dávajú peňažné dary na auditing alebo na štúdium, ktoré chcú získať. Tieto príspevky Scientológov sú základným zdrojom finančnej podpory cirkvi a fondu všetkých programov spoločenstva a Scientologických aktivít pre zlepšenie spoločnosti.

Od Scientológov sa nepožaduje, aby odovzdávali desiatky alebo dávali peňažné dary.

V ideálnom prípade by mali byť dianetické a Scientologické služby zdarma a všetci Scientológovia by si to priali. Ale to nie je životná realita.

Keď si človek uvedomí náklady na dodanie jedinej hodiny auditingu, ktorý vyžaduje značne vyškolených odborníkov a náklady na mimoriadne výdaje udržovania cirkevných pozemkov s budovami, potreba peňažných darov je zrazu jasná.

Systém peňažných darov v Scientológii je najspravodlivejší, pretože tí, ktorí používajú vybavenie cirkvi, sú tými, čo najviac rovno prispievajú na náklady, na údržbu a na jej nepretržitú existenciu. Samozrejme, že sa neočakávajú žiadne peňažné dary od tých, čo nedostávajú auditing alebo neštudujú. Brány cirkvi sú vždy otvorené pre tých, ktorí si prajú dozvedieť sa viac o filozofii Scientológie, či už budú ich členmi alebo nie.

Sú tam nahrané prednášky L. Ron Hubbarda, úvodné prednášky, k dispozícii sú knihy, ľudia k zodpovedaniu otázok a samozrejme najtradičnejšie cirkevné aktivity ako nedeľné bohoslužby, kázanie, svadby, krst, pohreb, teda všetko, čo je poskytované bez akýchkoľvek potrebných peňažných darov.

Scientológia nemá stáročia hromadený majetok a bohatstvo ako iné náboženstvá.

Musí si nájsť vo svete svoju cestu podľa ekonomiky dnešnej spoločnosti.

Peňažné dary Scientológov udržujú fungujúcu cirkev v činnosti, financujú jej všeobecné programy spoločenskej reformy, robia Scientológiu známou pre ľudí, ktorí by možno inak nikdy nemali príležitosť mať ju k dispozícii a používať, a pomáhajú tvoriť šťastné a príjemné prostredie pre každého.