Áno, existujú tisíce Scientológov – profesionálov, ktorí pracujú na plný úväzok v cirkvách a misiách po celom svete ako riadiaci pracovníci alebo administratívny personál.

Sú tam rovnako tí, ktorí podporujú rozširovanie Scientológie na základe pohovoru s človekom alebo vďaka reformným skupinám cirkvi a tí, čo pracujú v úrade pre mimoriadne záležitosti, angažujú sa v zlepšovaní spoločnosti v právnej činnosti. Všetci poskytujú užitočné profesie, pretože každá z nich napomáha expanzii Scientológie a tým umožňuje viac a viac ľuďom mať zisky z ich technológie.