Je to na každom, nech si to preverí sám.

Scientológovia veria, že človek je niečo viac než myseľ a telo a že je to on sám – duchovná bytosť – ktorá je schopná kontrolovať myseľ a telo. Myslíte si, že by vaše telo mohlo čokoľvek samé urobiť, keby ste ho neriadili vy, duchovná bytosť?