L. Ron Hubbard napísal veľa o výchove detí. V Scientológii sa na deti pozerá ako na ľudí, ku ktorým by sme mali mať rešpekt a lásku, ktorú chováme k dospelým. Scientológovia veria, že deti by sa mali vychovávať k tomu, aby prispievali k rodinnému životu, a nie, aby boli iba „videní a počutí“, keď dospelý rozkáže “Poď.”.

Deti sú duchovné bytosti a ako také potrebujú vzájomnú výmenu s tými, čo ich obklopujú, aby sa tak rozvíjali a žili produktívne, šťastné životy.

Pre viac informácií o výchove detí vám odporúčame prečítať si knihu Detská Dianetika a kurz „Ako sa stať úspešným rodičom“.

Väčšina detí, ktoré sú vychované v slušných Scientologických rodinách majú nadpriemerné schopnosti a rýchlo začínajú chápať, ako sa ľudia chovajú, a prečo sa tak chovajú. A tak majú šťastnejší a bezpečnejší život.