Nie.

Scientológia je o samotnom človeku ako o duchovnej bytosti, ktorá je od mysli separovaná a ktorá sa od nej odlišuje.