Veriť v dogmy týkajúce sa boha, ktorý svojim členom rozkazuje, na rozdiel od akejkoľvek ďalšej viery, Scientológia ľudí nežiada. Nežiada, aby verili v čokoľvek, čo sa týka viery.

Naopak, ako sa duchovné vedomie človeka na základe účasti v Scientologickom auditingu a tréningu zvyšuje, dosahuje svoje vlastné istoty o každej dynamike a ako sa pohybuje zo siedmej, duchovnej dynamiky smerom k ôsmej, dosiahne svojho vlastného porozumenia boha a vzťahu k nemu.

Scientológia sa snaží dostať človeka na novú úroveň duchovného vedomia, kde môže dosiahnuť svoje vlastné závery, ktoré sa týkajú božskej podstaty (alebo vyššej bytosti či nekonečna) a toho, čo na neho čaká po pozemskom živote. Preto ako vo viacerých východných filozofiách je spasenie v Scientológii dosiahnuté na základe osobného duchovného rastu a osvietenia.