Reinkarnácia je presne ohraničený systém a nie je súčasťou Scientológie.

Faktom je, že pokiaľ človek nezvláda aberácie, ktoré sa nahromadili v jeho minulých životoch, nedosahuje pokrok.

Význam bežnej definície reinkarnácie bol pozmenený. Slovo začalo znamenať „znovu sa narodiť v inej forme“ zatiaľ čo skutočná definícia je „narodiť sa znovu do mäsa alebo do ďalšieho tela“.

Scientológia sa prikláňa k tejto druhej, pôvodnej definícii reinkarnácie.

Dnes si je v Scientológii veľa ľudí istých, že prežili významnejšie životy, než je ten ich súčasný.

Tým sa však odkazuje na minulé životy a nie na reinkarnáciu.

Minulé životy nepredstavujú v Scientológii dogmy. Počas auditingu Scientológovia zvyčajne zažijú minulý život, a potom sami vedia, že žili predtým.

Viera v to, že človek mal hmotnú či inú existenciu, ktorá bola dôležitejšia, než jeho súčasná identita tela, nie je žiadny nový koncept – mimochodom vzrušujúci.

V Scientológii vám budú poskytnuté nástroje k tomu, aby ste zvládli rozrušenie a aberácie z minulých životov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú váš prítomný život. To vás oslobodí tak, že povediete oveľa šťastnejší život.