Pri použití Scientológie oslovujete samých seba – nie vašu myseľ či telo, ale priamo vás.

Scientológovia zistili, že duch je potencionálne nadradený nad materiálnymi vecami a že duch, čo ste Vy, pokiaľ sa očistí od minulých tráum, priestupkov a aberácií, je schopný urobiť neuveriteľné zmeny v hmotnom vesmíre, ktorých by v opačnom prípade nebol schopný.