Áno, verí.

Mimochodom, Scientológovia tiež veria v princíp, že niektoré formy výmeny sú vo všetkých vzťahoch nevyhnutné. Pokiaľ človek len berie a nikdy nedáva, stratí rešpekt k sebe samému a stane sa nešťastným človekom. Preto sú v Scientológii sponzorované charitatívne programy, ktoré často povzbudzujú tých, ktorí pomoc dostávajú, aby na oplátku prispeli osobnou pomocou ostatným, ktorí sú v núdzi. Takéto prispievanie umožňuje človeku, aby pomoc dostával a zároveň si udržal svoju sebaúctu.