Áno, keďže človek je duchovná bytosť a je od svojej mysle a svojho tela dosť separovaný, Scientológia mu pomôže získať väčšiu kontrolu nad svojou mysľou, a práve tak mu pomôže tiež inteligentným spôsobom kontrolovať všetky činitele jeho života.