Scientológia je nepolitická organizácia a nezaoberá sa žiadnymi politickými aktivitami.

Jej krédom je: „Všetci ľudia majú neodcudziteľné právo na to, aby koncipovali, vybrali si, pomáhali či podporovali svoje vlastné organizácie, cirkvi a vlády.“

Scientológovia môžu zastávať politický názor, aký chcú, môžu voliť kandidátov, ktorých chcú. Cirkev im nedáva žiadne pokyny o tom, aký postoj majú mať voči politickým záležitostiam a kandidátom. Scientológia verí, že cirkev by nemala mať so štátom nič spoločné.