On sa jednoducho dosť snažil o to, aby to dosiahol a mal inteligenciu a vytrvalosť skúmať a objavovať. Neveľa ľudí bolo vyškolených vo všetkých východných filozofiách a rovnako na najvyššej úrovni v západnej vede.

Pretože vedel, že jeho výskum bol hodnotný len do tej miery, do akej poskytoval funkčné riešenie pre ľudské problémy, preskúmal všetky svoje objavy a objavil najefektívnejšie metódy pre používanie výsledkov svojho výskumu. Jeho funkčné metódy mu umožňovali pokračovať v skúmaní vyšších a vyšších sfér duchovného uvedomenia.